Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gebelerin oral glukoz tolerans testi yaptırmalarını etkileyen faktörlerin incelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 2, 174 - 181, 30.08.2020
https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.726335

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, gebelerin oral glukoz tolerans testi yaptırmalarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı tipte kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden 148’i oral glukoz tolerans testi (OGTT) yaptıran, 149’u OGTT yaptırmayan toplam 297 gebe oluşturmuştur.
Bulgular: Gebelerin sosyo-demografik, sağlık ve obstetrik özelliklerinin OGTT yaptırma üzerine etki etmediği belirlenmiştir. OGTT yaptırmayan gebelerin %56,3’ünün testin gerekli olmadığını düşündükleri, %21,5 ‘inin testin kendilerine ve bebeklerine zararlı olduğunu düşündükleri ve %17,4’ünün de doktorları önermediği için yaptırmadıkları saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışma kapsamında, gebelerin sosyo-demografik, sağlık ve obstetrik özelliklerinin OGTT yaptırma davranışı üzerine etki etmediği; testin gerekli olmadığını düşünme, kendilerine ve bebeklerine zararlı olacağı endişesi ve doktorlarının önermemesi sebepleri ile testi yaptırmadıkları saptanmıştır.

Kaynakça

 • 1. Başbuğ A, Sönmez CI, Kaya AE, Yıldırım E. Gestasyonel diyabet taramasında karşılaşılan önemli bir problem: Gebeler neden oral glukoz tolerans testi yaptırmak istemiyor? Konuralp Tıp Dergisi, 2018; 10(2): 144- 8.
 • 2. Committee on Practice Bulletins – Obstetrics. Practice bulletinno 137: Gestational diabetes mellitus. Obstet Gynecol. 2013; 122: 406–16.
 • 3. Guariguata L, Linnenkamp U, Beagley J, Whiting DR, Cho NH. Global estimates of the prevalence of hyperglyacemia in pregnancy. Diabetes Res Clin Pract 2014; 103: 176-85.
 • 4. International Diabetes Federation (IDF), (2017) https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/gdm (Erişim Tarihi: 22.01.2020)
 • 5. American Diabetes Association (ADA). 2. Classification and diagnosis of diabetes: standards of medical care in diabetes. Diabetes care, 2018; 41(Suppl 1): S13-S27.
 • 6. Akgöl E, Abuşoğlu S, Gün FD, Ünlü A. Prevalence of gestational diabetes mellitus according to the different criterias. Turk J Obstet Gynecol. 2017; 14(1): 18-22.
 • 7. Balık G, Şahin Baydur S, Tekin Bayoğlu Y, Şentürk Ş, Kağıtcı M, Şahin Kır F. The prevalence of gestational diabetes mellitus in pregnants who applied to the maternity out patient clinic of a university hospital. Ege Journal of Medicine. 2016; 55(2): 55-8.
 • 8. Kaya R. & Karaçam Z. Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2019; 9(1): 10-18.
 • 9. Horvath K, Koch K, Jeitler K, Matyas E, Bender R, Bastian H, et al. Effects of treatment in women with gestational diabetes mellitus: Systematic review and meta–analysis. BMJ. 2010; 340: c1395.
 • 10. Metzger BE, Coustan DR, &Trimble ER. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. Clinical chemistry, 2019; 65(7): 937-38.
 • 11. Özkaya MO, Köse SA. Gestasyonel diyabet: Güncel durum. Perinatoloji Dergisi 2014; 22(2): 105-9.
 • 12. Yaprak M, Gümüştakım RŞ, Tok A, Doğaner A. Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti. Ankara Medical Journal, 2019; 19(3): 635-47.
 • 13. World Health Organization (WHO) Guideline Development Group (2013). Diagnostic Criteria And Classification Of Hyperglycaemia First Detected İn Pregnancy. (WHO/NMH/MND Standard No. 13.2). Erişim: http://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/85975/who_nmh_mnd_13.2_eng.pdf?sequence=1. (Erişim tarihi: 21.01 2020).
 • 14. American Diabetes Association.(ADA). Diabetes management guidelines. Diabetes Care. 2015;38 (Suppl 1): S1–S93.
 • 15. The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Diabetes in pregnancy: Management of diabetes and its complications from preconception to postnatal period. 2015. Erişim: nice org.uk/guidance/ng3. (Erişim tarihi: 18.01 2020).
 • 16. Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği (TJOD). Gestasyonel Diyabet. 2014. Erişim: http://tjodistanbul.org/index. php?option=com_k2&view=item&id=401:gestasyonel-diyabet&Itemid=830 (Erişim tarihi: 21.01.2020).
 • 17. Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 2014. Riskli gebelikler yönetim rehberi. Erişim: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/risgebyonreh.pdf (Erişim tarihi: 11.01.2020)
 • 18. Hocaoğlu M, Turgut A, Güzin K, Yardımcı OD, Günay T, Bor ED, Akdeniz E, Karateke A. Why some pregnant women refuse glucose challenge test? Turkish pregnant women’s perspectives for gestational diabetes mellitus screening. Northern Clinics of İstanbul, 2019; 6(1): 7-12.
 • 19. Landon MB, Spong CY, Thom E, Carpenter MW, Ramin SM, Caseym B, et al. A multicenter, randomized trial of treatment for mild gestational diabetes. N Engl J Med. 2009; 361:1339–48.
 • 20. Ulaş SC. & Durgun SK. Son trimester gebelerin antenatal dönemde yapılan rutin testler hakkındaki bilgi durumları ve uygulamaları. 3rd International Science Symposium, Proceedıng Book,5-8 September 2018, Kosova ISS2018, Fırat Akademi AŞ. 2018; 63-8.
 • 21. Koyucu RG. Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. Sağlık ve Toplum 2018; 28(2): 65-72
 • 22. Türkyılmaz E, Keleştemur E, Eray İK, Öcal FD, Avşar AFY. Knowledge Level, Attitude and Behaviours About Glucose Challenge Test Among Turkish Pregnant Women. Ankara Med J 2016;16(2): 191-9.
 • 23. Desdicioğlu R, Yıldırım M, Süleymanova İ, Atalay İ, Özcan M, Yavuz AF. Gebe Kadınların Antenatal Testlere Yaklaşımını Etkileyen Faktörler. Ankara Med J 2017;(1): 57‐64.
 • 24. Schwartz N, Green M.S, Yefet E, Nachum Z. Modifiable risk factors for gestational diabetes recurrence. Endocrine. 2016; 54: 714-22.
 • 25. Kutlu R, Uzun L, Karaoğlu N, Görkemli H. Awareness of Pregnant Women About Routine Applied Screening Tests and Supportive Treatments in a University Hospital. Istanbul Medical Journal, 2020; 21(1): 71-7.
 • 26. Avci DK, Oner E. Examination of the knowledge, attitude and behaviours of pregnant women on screening tests made during pregnancy. East J Med 2018;23(2): 84-9.
 • 27. Mertoğlu C, Gunay M, Siranli G, Kulhan M, Gok G, Erel Ö. The Effect of the 50 g Glucose Challenge Test on The Thiol/Disulfide Homeostasis in Pregnancy. Fetal Pediatr Pathol. 2018; 25: 1-10.
 • 28. Nakanishi S, Yoneda M, Maeda S. Impact of glucose excursion and mean glucose concentration in oral glucose-tolerance test on oxidative stres among Japanese Americans. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy. 2013; 6: 427-33. (doi:10.2147/DMSO.S53760).
 • 29. Rueangdetnarong H, Sekararithi R, Jaiwongkam T, Kumfu S, Chattipakorn N, Tongsong T. et al. Comparisons of the oxidative stres biomarkers levels in gestational diabetes mellitus (GDM) andnon-GDM among Thai population: cohort study. Endocr Connect. 2018; 7: 681-87.
 • 30. The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Gestational Diabetes Mellitus Clinical Management Guidelines for Obstetrician–Gynecologists Gestational Diabetes Mellitus, Summary, Practice Bulletin, 2018;131 (2, Summary): 406-8.

Investigation of factors affecting the approach of pregnant women to oral glucose tolerance test

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 2, 174 - 181, 30.08.2020
https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.726335

Öz

Aim: The aim of this study is to determine the factors affecting the approach of pregnant women to oral glucose tolerance test.
Materials and Methods: The research is a descriptive cross-sectional study. The sample consisted of 297 pregnant, which of 148, who had oral glucose tolerance test (OGTT) and 149 didn’t have OGTT.
Results: It was determined that socio-demographic, health and obstetric features of pregnant women didn't affect attitude OGTT. It was found that 56.3% of the pregnant women who didn’t have OGTT thought that the test wasn’t necessary, 21.5% thought that the test was harmful for them and their babies and 17.4% stated that doctors didn't recommend.
Conclusion: It was determined that socio-demographic, health and obstetric features of pregnant women didn't affect the OGTT attitude; they thought that the test wasn’t necessary, and that they wouldn’t harm the patients and their babies, and stated that doctors didn't recommend.

Kaynakça

 • 1. Başbuğ A, Sönmez CI, Kaya AE, Yıldırım E. Gestasyonel diyabet taramasında karşılaşılan önemli bir problem: Gebeler neden oral glukoz tolerans testi yaptırmak istemiyor? Konuralp Tıp Dergisi, 2018; 10(2): 144- 8.
 • 2. Committee on Practice Bulletins – Obstetrics. Practice bulletinno 137: Gestational diabetes mellitus. Obstet Gynecol. 2013; 122: 406–16.
 • 3. Guariguata L, Linnenkamp U, Beagley J, Whiting DR, Cho NH. Global estimates of the prevalence of hyperglyacemia in pregnancy. Diabetes Res Clin Pract 2014; 103: 176-85.
 • 4. International Diabetes Federation (IDF), (2017) https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/gdm (Erişim Tarihi: 22.01.2020)
 • 5. American Diabetes Association (ADA). 2. Classification and diagnosis of diabetes: standards of medical care in diabetes. Diabetes care, 2018; 41(Suppl 1): S13-S27.
 • 6. Akgöl E, Abuşoğlu S, Gün FD, Ünlü A. Prevalence of gestational diabetes mellitus according to the different criterias. Turk J Obstet Gynecol. 2017; 14(1): 18-22.
 • 7. Balık G, Şahin Baydur S, Tekin Bayoğlu Y, Şentürk Ş, Kağıtcı M, Şahin Kır F. The prevalence of gestational diabetes mellitus in pregnants who applied to the maternity out patient clinic of a university hospital. Ege Journal of Medicine. 2016; 55(2): 55-8.
 • 8. Kaya R. & Karaçam Z. Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2019; 9(1): 10-18.
 • 9. Horvath K, Koch K, Jeitler K, Matyas E, Bender R, Bastian H, et al. Effects of treatment in women with gestational diabetes mellitus: Systematic review and meta–analysis. BMJ. 2010; 340: c1395.
 • 10. Metzger BE, Coustan DR, &Trimble ER. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. Clinical chemistry, 2019; 65(7): 937-38.
 • 11. Özkaya MO, Köse SA. Gestasyonel diyabet: Güncel durum. Perinatoloji Dergisi 2014; 22(2): 105-9.
 • 12. Yaprak M, Gümüştakım RŞ, Tok A, Doğaner A. Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti. Ankara Medical Journal, 2019; 19(3): 635-47.
 • 13. World Health Organization (WHO) Guideline Development Group (2013). Diagnostic Criteria And Classification Of Hyperglycaemia First Detected İn Pregnancy. (WHO/NMH/MND Standard No. 13.2). Erişim: http://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/85975/who_nmh_mnd_13.2_eng.pdf?sequence=1. (Erişim tarihi: 21.01 2020).
 • 14. American Diabetes Association.(ADA). Diabetes management guidelines. Diabetes Care. 2015;38 (Suppl 1): S1–S93.
 • 15. The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Diabetes in pregnancy: Management of diabetes and its complications from preconception to postnatal period. 2015. Erişim: nice org.uk/guidance/ng3. (Erişim tarihi: 18.01 2020).
 • 16. Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği (TJOD). Gestasyonel Diyabet. 2014. Erişim: http://tjodistanbul.org/index. php?option=com_k2&view=item&id=401:gestasyonel-diyabet&Itemid=830 (Erişim tarihi: 21.01.2020).
 • 17. Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 2014. Riskli gebelikler yönetim rehberi. Erişim: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/risgebyonreh.pdf (Erişim tarihi: 11.01.2020)
 • 18. Hocaoğlu M, Turgut A, Güzin K, Yardımcı OD, Günay T, Bor ED, Akdeniz E, Karateke A. Why some pregnant women refuse glucose challenge test? Turkish pregnant women’s perspectives for gestational diabetes mellitus screening. Northern Clinics of İstanbul, 2019; 6(1): 7-12.
 • 19. Landon MB, Spong CY, Thom E, Carpenter MW, Ramin SM, Caseym B, et al. A multicenter, randomized trial of treatment for mild gestational diabetes. N Engl J Med. 2009; 361:1339–48.
 • 20. Ulaş SC. & Durgun SK. Son trimester gebelerin antenatal dönemde yapılan rutin testler hakkındaki bilgi durumları ve uygulamaları. 3rd International Science Symposium, Proceedıng Book,5-8 September 2018, Kosova ISS2018, Fırat Akademi AŞ. 2018; 63-8.
 • 21. Koyucu RG. Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları. Sağlık ve Toplum 2018; 28(2): 65-72
 • 22. Türkyılmaz E, Keleştemur E, Eray İK, Öcal FD, Avşar AFY. Knowledge Level, Attitude and Behaviours About Glucose Challenge Test Among Turkish Pregnant Women. Ankara Med J 2016;16(2): 191-9.
 • 23. Desdicioğlu R, Yıldırım M, Süleymanova İ, Atalay İ, Özcan M, Yavuz AF. Gebe Kadınların Antenatal Testlere Yaklaşımını Etkileyen Faktörler. Ankara Med J 2017;(1): 57‐64.
 • 24. Schwartz N, Green M.S, Yefet E, Nachum Z. Modifiable risk factors for gestational diabetes recurrence. Endocrine. 2016; 54: 714-22.
 • 25. Kutlu R, Uzun L, Karaoğlu N, Görkemli H. Awareness of Pregnant Women About Routine Applied Screening Tests and Supportive Treatments in a University Hospital. Istanbul Medical Journal, 2020; 21(1): 71-7.
 • 26. Avci DK, Oner E. Examination of the knowledge, attitude and behaviours of pregnant women on screening tests made during pregnancy. East J Med 2018;23(2): 84-9.
 • 27. Mertoğlu C, Gunay M, Siranli G, Kulhan M, Gok G, Erel Ö. The Effect of the 50 g Glucose Challenge Test on The Thiol/Disulfide Homeostasis in Pregnancy. Fetal Pediatr Pathol. 2018; 25: 1-10.
 • 28. Nakanishi S, Yoneda M, Maeda S. Impact of glucose excursion and mean glucose concentration in oral glucose-tolerance test on oxidative stres among Japanese Americans. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy. 2013; 6: 427-33. (doi:10.2147/DMSO.S53760).
 • 29. Rueangdetnarong H, Sekararithi R, Jaiwongkam T, Kumfu S, Chattipakorn N, Tongsong T. et al. Comparisons of the oxidative stres biomarkers levels in gestational diabetes mellitus (GDM) andnon-GDM among Thai population: cohort study. Endocr Connect. 2018; 7: 681-87.
 • 30. The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Gestational Diabetes Mellitus Clinical Management Guidelines for Obstetrician–Gynecologists Gestational Diabetes Mellitus, Summary, Practice Bulletin, 2018;131 (2, Summary): 406-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zekiye TURAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-2763-2820
Türkiye


Eylem TOKER
KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY, KAHRAMANMARAŞ HEALTH ACADEMY, DEPARTMENT OF NURSING, MIDWIFERY PR.
0000-0003-1832-6888
Türkiye

Destekleyen Kurum Bu araştırma için hiçbir kurumdan destek alınmamışştır.
Proje Numarası yok
Teşekkür Yok
Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2020
Gönderilme Tarihi 24 Nisan 2020
Kabul Tarihi 5 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

AMA Turan Z. , Toker E. Gebelerin oral glukoz tolerans testi yaptırmalarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg. 2020; 6(2): 174-181.