Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

A New Term in Medical Malpractice Litigation: Board of Professional Responsibility

Yıl 2024, Cilt: 38 Sayı: 1, 1 - 4, 29.04.2024

Öz

A New Term in Medical Malpractice Litigation: Board of Professional Responsibility

Kaynakça

 • Koç S. Adli Tıbbi Açıdan Malpraktis ve Hekim Sorumluluğu. Bulletin of Thoracic Surgery/Toraks Cerrahisi Bülteni. 2014;5(1).
 • Şahbaz G, Yücesoy H, Özlem A, Erbil N. Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2022;4(2):85–90.
 • Türkiye Cumhuriyeti. 7406 Sayılı Kanun. Resmi Gazete. 27 Mayıs 2022; Sayı: 31848. Madde 14.
 • Ersoy LV. Tıbbi Malpraktiste Sorumluluk: 7406 Sayılı Yasa Malpraktis Açısından Neler Getirdi? Türkiye Biyoetik Dergisi. 2021;8(4):168–9.
 • Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay. Yargıtay 2020-3969 Esas, 2022-5360 Karar; 2022. Erişim: [15.02.2024]. URL: [https:// karararama.yargitay.gov.tr/]
 • Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay. Yargıtay 2020-4301 Esas, 2022-6103 Karar; 2022. Erişim: [15.02.2024]. URL: [https:// karararama.yargitay.gov.tr/]
 • Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay. Yargıtay 2021-6275 Esas, 2022-11705 Karar; 2022. Erişim: [15.02.2024]. URL: [https:// karararama.yargitay.gov.tr/]
 • Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay. Yargıtay 2022-1005 Esas, 2022-6290 Karar; 2022. Erişim: [15.02.2024]. URL: [https:// karararama.yargitay.gov.tr/]
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi. 30/11/2023 tarih ve E.2022/90, K.2023/201 sayılı Karar; 2024. Erişim: [09.03.2024]. URL: [https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2023/201]
 • Türkiye Cumhuriyeti. 7496 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Resmi Gazete. 01.03.2024; 32476.
 • Türkiye Cumhuriyeti. 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu. Resmi Gazete. 24.4.1982;17670.

Tıbbi Malpraktis Davalarında Yeni Bir Dönem: Mesleki Sorumluluk Kurulu

Yıl 2024, Cilt: 38 Sayı: 1, 1 - 4, 29.04.2024

Öz

Tıbbi Malpraktis Davalarında Yeni Bir Dönem: Mesleki Sorumluluk Kurulu

Kaynakça

 • Koç S. Adli Tıbbi Açıdan Malpraktis ve Hekim Sorumluluğu. Bulletin of Thoracic Surgery/Toraks Cerrahisi Bülteni. 2014;5(1).
 • Şahbaz G, Yücesoy H, Özlem A, Erbil N. Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2022;4(2):85–90.
 • Türkiye Cumhuriyeti. 7406 Sayılı Kanun. Resmi Gazete. 27 Mayıs 2022; Sayı: 31848. Madde 14.
 • Ersoy LV. Tıbbi Malpraktiste Sorumluluk: 7406 Sayılı Yasa Malpraktis Açısından Neler Getirdi? Türkiye Biyoetik Dergisi. 2021;8(4):168–9.
 • Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay. Yargıtay 2020-3969 Esas, 2022-5360 Karar; 2022. Erişim: [15.02.2024]. URL: [https:// karararama.yargitay.gov.tr/]
 • Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay. Yargıtay 2020-4301 Esas, 2022-6103 Karar; 2022. Erişim: [15.02.2024]. URL: [https:// karararama.yargitay.gov.tr/]
 • Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay. Yargıtay 2021-6275 Esas, 2022-11705 Karar; 2022. Erişim: [15.02.2024]. URL: [https:// karararama.yargitay.gov.tr/]
 • Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay. Yargıtay 2022-1005 Esas, 2022-6290 Karar; 2022. Erişim: [15.02.2024]. URL: [https:// karararama.yargitay.gov.tr/]
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi. 30/11/2023 tarih ve E.2022/90, K.2023/201 sayılı Karar; 2024. Erişim: [09.03.2024]. URL: [https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2023/201]
 • Türkiye Cumhuriyeti. 7496 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Resmi Gazete. 01.03.2024; 32476.
 • Türkiye Cumhuriyeti. 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu. Resmi Gazete. 24.4.1982;17670.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Adli Tıp
Bölüm Editöre Mektup
Yazarlar

Caner Beşkoç 0000-0003-1336-0358

Hüseyin Çağrı Şahin 0000-0001-7372-3427

Bilal Nuri Kestioğlu Bu kişi benim 0009-0004-5135-4172

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 21 Şubat 2024
Kabul Tarihi 17 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 38 Sayı: 1

Kaynak Göster

Vancouver Beşkoç C, Şahin HÇ, Kestioğlu BN. Tıbbi Malpraktis Davalarında Yeni Bir Dönem: Mesleki Sorumluluk Kurulu. ATD. 2024;38(1):1-4.

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.