Yıl 2011, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 12 - 19 2011-12-01

Academic Procrastination and Test Anxiety
Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı

Bilge UZUN ÖZER [1] , Nursel TOPKAYA [2]


The present study aimed at examining relationship between academic procrastination and test anxiety. In this respect, Procrastination Assessment Scale-Student and Test Anxiety scales were used as the data collection instrument and administered to 106 (61 female, 45 male) university students. The mean age of the participants was 19.7 and age ranged from 17 to 22. The results of the analysis showed that means of academic procrastination and test anxiety scores were 34.5 (SD = 5.4) and 43.0 (SD = 12.2) respectively. Analysis of gender difference revealed a significance difference on test anxiety; however, any significant gender difference was found on academic procrastination and self-esteem score of the students. The results of the factor analysis showed that students’ self-reported reasons of academic procrastination were fear of failure, risk taking, rebellion against control, and laziness. Significant relationships among the subscales of test anxiety and reasons of academic procrastination were found, however, any correlation was found between academic procrastination and test anxiety of students
Bu çalışmanın amacı, akademik erteleme davranışı ve sınav kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu doğrultuda, veri toplama aracı olarak kullanılan Erteleme Davranışı Değerlendirme Ölçeği ve Sınav Kaygısı Envanteri 109 (61 kız, 48 erkek) lisans öğrencisine uygulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler 17-29 yaşları arasında olup, yaş ortalamaları 19.9 dur. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin akademik erteleme davranışı ortalamasının 34.5 (SS = 5.4) ve sınav kaygısı ortalamasının 43.0 (SS = 12.2) olduğunu göstermektedir. Cinsiyet farkına yönelik olarak yapılan analiz sonuçları, akademik erteleme davranışına ilişkin bir farklılığa işaret etmezken; kız öğrencilerin (M = 45.7; SS = 13.2) erkek öğrencilerden (M = 39.6; SS = 9.9) daha fazla sınav kaygısına sahip olduğunu göstermiştir. Faktör analizi bulguları, çalışmaya katılan öğrencilerin erteleme nedenlerinin Başarısızlık korkusu, Risk Alma Davranışı, Kontrol Edilmeye Karşı İsyan ve Tembellik nedenleri üzerinde yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Öğrencilerin akademik alanlarda gösterdikleri erteleme davranışı sebeplerinden başarısızlık korkusu ve sınav kaygısı arasında (r = .34) anlamlı bir ilişki olduğu çalışmanın diğer bulguları arasındadır
Diğer ID JA52BC89EY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Bilge UZUN ÖZER

Yazar: Nursel TOPKAYA

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2011
Kabul Tarihi : 5 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2011

Bibtex @ { aduefebder375220, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-7862}, eissn = {2146-7862}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {2}, pages = {12 - 19}, doi = {}, title = {Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı}, key = {cite}, author = {ÖZER, Bilge UZUN and TOPKAYA, Nursel} }
APA ÖZER, B , TOPKAYA, N . (2011). Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 12-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder/issue/33887/375220
MLA ÖZER, B , TOPKAYA, N . "Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı". Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2011 ): 12-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder/issue/33887/375220>
Chicago ÖZER, B , TOPKAYA, N . "Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı". Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2011 ): 12-19
RIS TY - JOUR T1 - Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı AU - Bilge UZUN ÖZER , Nursel TOPKAYA Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 19 VL - 2 IS - 2 SN - 2146-7862-2146-7862 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı %A Bilge UZUN ÖZER , Nursel TOPKAYA %T Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı %D 2011 %J Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2146-7862-2146-7862 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZER, Bilge UZUN , TOPKAYA, Nursel . "Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı". Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 2 / 2 (Aralık 2011): 12-19 .
AMA ÖZER B , TOPKAYA N . Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı. adu_ebdergi. 2011; 2(2): 12-19.
Vancouver ÖZER B , TOPKAYA N . Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2011; 2(2): 19-12.