Son Sayı

Cilt: 12 - Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYÜEBD), okul öncesinden, üniversite ve meslek yaşantısına kadar her seviyedeki öğretmenlerin, eğitimcilerin ve araştırmacıların eğitimle ilgili  herhangi bir disiplinden araştırmalar yapmalarını teşvik eder ve eğitim alanının her alanına çeşitli nitel ve / veya niceliksel yöntem ve yaklaşımlar uygulayan araştırmalar yayınlar.

Dergide, aşağıdaki konulardan bir veya daha fazlasını içeren yüksek kaliteli orijinal makaleler kabul edilmektedir:

  • Her yaştaki eğitim ve gelişim üzerine disiplinler arası çalışmalar;
  • Teknolojik ilerlemeler ve bunların eğitim ve öğretim üzerindeki etkisi;
  • Öğretim ve öğrenmenin çeşitli süreçlerini keşfeden çalışmalar;
  • Önemli geçiş dönemleri de dahil öğrenmenin ömrü boyunca nasıl geliştiğine ilişkin yeni bilgiler;
  •  Eğitimin uluslararasılaşmasını ve öğrenim ve öğretme ile ilgili diğer kültürler arası çalışmaları araştıran çalışmalar; ve
  • Öğrenmeyi, düşünmeyi ve gelişmeyi teşvik eden yenilikçi öğretim uygulamaları üzerine çalışmalar.

Deneysel araştırma makalelerine ek olarak, dergide önceki konularla ilgili konuların teorik ve felsefi analizini yapan makaleler de kabul edilmektedir.

Dergideki makaleler geniş önem taşıyan yeni araştırma sonuçlarını sunmaktadır. Makaleler 8.000 kelimeyle sınırlıdır (Şekiller, Tablolar ve Kaynaklar hariç). Dergideki makaleler, editörlerin takdirine bağlı olarak 8.000 kelimeden biraz daha uzun olabilir. Kullanılan yöntemler, sonuçların doğrulanması için araştırma makalesinde yeterince sunulmalıdır ve makalenin sonuçlarını desteklemek için (eğer varsa) çevrimiçi materyal olarak ek bilgiler sunulmalıdır.

Dergimizde belirli aralıklarla yeterince çekici, geniş tabanlı önem taşıyan veya eğitim araştırmasının ilerletilmesinde önemli olan, kapsamlı ve dikkate almaya değer konularla ilgili özel sayılar veya bölümler yayınlanacaktır.

Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler APA’7 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine  uygun olarak hazırlanmalıdır.

  • Dergimize gönderilen makalelerden kabul edilenler içerisinde bir yazarın aynı yıl içinde yalnızca bir adet makalesi yayına kabul edilecektir.
  • Aynı yazara ait birden fazla makale kabul edilmiş olsa da, yalnızca bir tane makalesi aynı yıl içinde basılacaktır.
  • Sisteme yüklenen makalelerde yazar tarafından benzerlik raporu (intihal raporu) da yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik oranı %20'den fazla olan makaleler işleme alınmayacak olup editör tarafından yazara iade edilecektir

Makale işlem ücreti yoktur.

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.