Yıl 2014, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 16 - 28 2014-12-31

An Overview the Foreign Policy of Ottoman State from First Constitutional Period to First World War
I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi

Mahmut BOLAT [1]


The last fifty years of the Ottoman State turned out to be a period when almost all internal affairs of the State, so to say, gained an international dimension and the foreign interference reached to its peak. During this period, the Ottoman Statesmen were in an effort both to prevent the foreign interference and to maintain the existence of the State. This study aims to provide a frame of the Ottoman foreign policy in general terms rather than examine the foreign political events in details.
Osmanlı Devleti’nin son yarım yüzyılı, deyim yerindeyse devletin hemen hemen tüm iç meselelerinin uluslararası bir boyuta taşındığı ve Osmanlı Devleti’ne yabancı müdahalesinin had safhaya ulaştığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde Osmanlı devlet adamları, bir yandan bu dış müdahaleleri önleme gayreti içerisinde, bir yandan da devleti ayakta tutma uğraşı içerisinde olmuşlardır. Bu çalışma, dönemin dış politik olaylarının derinlemesine incelenmesinden ziyade, dönemin Osmanlı dış politikasına genel hatlarıyla bir çerçeve çizmek amacı taşımaktadır.
Dış Politika, II. Abdülhamid, İttihat- Terakki, Osmanlı Devleti, İngiltere
  • Akarslan, Mediha, “Osmanlı’yı Yağma Yarışı”, Tarih ve Medeniyet, sayı. 28, Haziran 1996.
  • Armaoğlu, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789–1914),TTK. Bas. Ankara,1997.
  • ……………….., 20 Yüzyılı Siyasi Tarihi (1914–1980), C.I, 8.Baskı, Türkiye İş Bankası Yay. Ankara 1992.
  • Bayur,Y.Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, C.I, Kısım 2, 3.Baskı, TTK Yay. Ankara, 1983.
  • ………………..., Türk İnkılâbı Tarihi, C. II. , Kısım IV, Ankara, 1991.
  • Bleda,Mithat Şükrü, İmparatorluğun Çöküşü, İstanbul, 1979,s.78.
  • Burçak, Rıfkı Salim, Siyasi Tarih ( Ders Notları), Ankara, 1984.
  • Deringil, Selim, “II.Abdülhamid’in Dış Politikası”,TCTA,C.II İletişim Yay.İstanbul,1985.
  • Eldem,Vedat, Osmanlı Devleti’nin İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Türkiye İş Bankası Yay. byy. 1970.
  • Erdoğdu, Tayfur, “1826 Paris Kongresi-1878 Berlin Kongresi arasında Osmanlı Dış Politikası”,
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut BOLAT

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2014

Bibtex @ { aeusbed17429, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {16 - 28}, doi = {}, title = {I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Bolat, Mahmut} }
APA Bolat, M . (2014). I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 16-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/1445/17429
MLA Bolat, M . "I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2014 ): 16-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/1445/17429>
Chicago Bolat, M . "I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2014 ): 16-28
RIS TY - JOUR T1 - I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi AU - Mahmut Bolat Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 28 VL - 1 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi %A Mahmut Bolat %T I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi %D 2014 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Bolat, Mahmut . "I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (Aralık 2014): 16-28 .
AMA Bolat M . I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 1(1): 16-28.
Vancouver Bolat M . I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 1(1): 16-28.
IEEE M. Bolat , "I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 16-28, Ara. 2015