Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 958 - 973 2020-11-30

Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi

Gökhan AKAR [1] , Mehmet ÖZCAN [2]


Ülkelerde yaratmış olduğu istihdam ve döviz girdisi ile turizm iktisadi büyüme ve refah artışına sebep olan en önemli faktörlerden birisidir. Ekonomik özgürlük kavramı ise iktisadi literatürde uzun süredir tartışılmasına rağmen, bir endeks ile ifade edilmesi ancak 1995’ten beri mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın amacı ekonomik özgürlük ve turizm arasındaki ilişki 1996-2017 dönemi için 32 OECD ülkesi kapsamında Panel veri Vektör Otoregresif Model tekniği kullanılarak analiz etmektir. Çalışmada Panel Granger nedensellik sonuçlarına göre ekonomik özgürlük ve uluslararası ziyaretçi sayısı arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç uluslararası ziyaretçiler serisi için 10 dönem kapsamında hesaplanan öngörü hata varyansı değerlerine göre on dönem gibi uzun bir dönemde uluslararası ziyaretçi sayısındaki değişimin yaklaşık %30’u doğrudan OECD ülkelerinin ekonomik özgürlüklerinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarında elde edilen bulgulara göre uzun dönemde ekonomik özgürlüğün bir ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı üzerinde önemli bir etkisi vardır.Bir ülkenin ekonomik özgürlükte üst sıralarda olması o ülkeye gelen yabancı turist sayısı açısından önemli bir belirleyicidir.
Ekonomik Özgürlük, Turizm, Ekonomik kalkınma
  • Abrigo, M. R. M., & Love, I. (2015). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata: a Package of Programs, http://paneldataconference2015.ceu.hu/Program/Michael-Abrigo.pdf Arellano, M. and O. Bover (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error Components Model. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51. Dumitrescu, E.I. ve Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels. Economic Modelling, 29, 1450-1460. Easton, S. T., and Walker, M.A. (1997). “Income, Growth, and Economic Freedom.” American Economic Review 87 (2),328–332. Frees, E. W. (1995). Assessing Cross-Sectional Correlation in Panel Data. Journal of Econometrics 69: 393–414. Friedman, M. (1937). The Use of Ranks to Avoid the Assumption of Normality Implicit in the Analysis of Variance. Journal of the American Statistical Association 32: 675–701. Genç, G. E. (2017). Universities Country Rankings and Human Development Index: A Panel Causality Analysis. Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, 6, 89 - 101. Granger, C. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Crossspectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. Gholipour, H. F., R. Tajaddini, and U. Al-mulali. 2014. “Does Personal Freedom Influence Outbound Tourism?” Tourism Management 41:19–25.
  • Gövdeli, T. 2018. Ekonomik özgürlük, turizm ve ekonomik büyüme: BRICST Ülkelerinde Kónya Bootstrap Nedensellik Analizi. Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi ,Prof.Dr.Harun Terzi Özel Sayısı, 379-390. Holtz-Eakin, D., W. Newey and H.S. Rosen (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. Judson, R.A., and A.L. Owen. (1999). Estimating Dynamic Panel Data Models: A Guide for Macroeconomists. Economics Letters, 65(1), 9-15. Keskinoğlu, F., E. Yıldırım ve H. Çeştepe (2013). Cari Açığın Belirleyicileri: 28 OECD Ülkesi için Panel VAR Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2013, Cilt:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:15-34. Kubickova, M. (2016). The Role of Government in Tourism: Linking Competitiveness, Freedom, and Developing Economies. Czech Journal of Tourism, 5(2), 73–92. Larsen, Svein, Wibecke Brun, and Torvald Ogaard. (2009). “What Tourists Worry About Construction of a Scale Measuring Tourist Worries.” Tourism Management, 30 (2): 260-65. Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. New York: Springer. Maddala, G. S. &Wu, S. (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests With Panel Data and A New Simple Test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(Special Issue), 631-652. Muslıja, A , Satrovic, E , Colakovıc, N . (2019). Dynamic Panel Data Analysis of the Relationship between Economic Freedom and Tourism. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 327-343. Nickell, S.J. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. Econometrica, 49(6), 1417-1426. Ozcan, C.C, Aslan, M. and Nazlioglu, S. (2017). Economic freedom, economic growth and international tourism for post-communist (transition) countries: A panel causality analysis, Theoretical and Applied Economics, 2(611), 75-98. Pan, W. (2001). Akaike's Information Criterion in Generalized Estimating Equations. Biometrics, 57, 120-125. Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge Working Papers in Economics No. 0435. Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312. Saha, S., Su, J. J., and Campbell, N. (2016). Does political and economic freedom matter for inbound tourism? A cross-national panel data estimation. Journal of Travel Research, 56(2), 221-234. Sevüktekin, M. ve Çınar, M. (2017). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, 5. Baskı. Dora Yayıncılık, Sims, C.A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1-48.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8401-4052
Yazar: Gökhan AKAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9082-0894
Yazar: Mehmet ÖZCAN
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed704708, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {958 - 973}, doi = {10.31592/aeusbed.704708}, title = {Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi}, key = {cite}, author = {Akar, Gökhan and Özcan, Mehmet} }
APA Akar, G , Özcan, M . (2020). Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (3) , 958-973 . DOI: 10.31592/aeusbed.704708
MLA Akar, G , Özcan, M . "Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 958-973 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/57981/704708>
Chicago Akar, G , Özcan, M . "Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 958-973
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi AU - Gökhan Akar , Mehmet Özcan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.704708 DO - 10.31592/aeusbed.704708 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 958 EP - 973 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.704708 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.704708 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi %A Gökhan Akar , Mehmet Özcan %T Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 3 %R doi: 10.31592/aeusbed.704708 %U 10.31592/aeusbed.704708
ISNAD Akar, Gökhan , Özcan, Mehmet . "Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 3 (Kasım 2020): 958-973 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.704708
AMA Akar G , Özcan M . Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 958-973.
Vancouver Akar G , Özcan M . Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 958-973.
IEEE G. Akar ve M. Özcan , "Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 958-973, Kas. 2020, doi:10.31592/aeusbed.704708