Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 780 - 793 2020-11-30

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri

Taner TOPALOĞLU [1] , Şenol AFACAN [2]


ÖZ 2018 Yılında Yüksek Öğretim Kurumunun Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi lisans programlarında yaptığı değişiklik sonucunda Türk halk müziği teorisi ve uygulaması ile Türk sanat müziği teorisi ve uygulaması dersleri eklenmiştir. Bu çalışmanın amacı programa yeni eklenen Türk halk müziği ve Türk sanat müziği teorisi ve uygulaması derslerini öğretim elemanları görüşleri doğrultusunda incelemektir. Bu amaçla öğretim elemanlarına bu derslerde kullanılabilecek ses sistemi, enstrümanlar, kaynaklar ve öğretim programında ayrılan ders sürelerinin yeterliliği gibi konulara açıklık getirmek için çalışma kapsamında hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum deseni kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, Türk halk müziği teorisi ve uygulaması dersi için öğretim programında ayrılan ders süresinin yeterli olduğu, ders içi uygulamalarda 17 ses sisteminin kullanılmasının ve bu ses sistemine uygun perdeli bir çalgı olan bağlama enstrümanının kullanımının uygun olacağı ve mevcut kaynakların sayı ve niteliğinin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Türk sanat müziği teorisi ve uygulaması dersi için öğretim programında ayrılan ders süresinin yeterli olduğu, ders içi uygulamalarda 24 ses sisteminin kullanılmasının uygun olduğu, ders içi uygulamalarda kanun enstrümanının ses gürlüğü ve perdeli bir çalgı olmasından dolayı kullanışlı olacağı, mevcut kaynakların sayısal ve nitelik olarak kısmen yeterli olduğuna ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, müzik teorisi, müzik eğitimi.
Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, , Müzik Teorisi, Müzik Eğitimi
 • Albuz, A. (1996). AGSL Müzik bölümlerinde uygulanan müziksel işitme-okuma dersinin önemi, içeriği ve sorunları. 28-30 Kasım 1996, Bursa. I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu.
 • Bilgin, S. (1998). İlköğretim okullarının 2. kademesinde müzik eğitiminde kullanılan şarkıların gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi müzik eğitimi bölümü çıkışlı müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bulut, F. (2008). Piyano eğitiminde geleneksel Türk halk müziği kaynaklı eserlerin seslendirilmesine yönelik oluşturulan bir “çoklu analiz modeli” ve bu modelin öğrenci başarısı üzerine etkileri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Er, A. (2012). Güzel sanatlar ve spor liselerinin müzik bölümlerinde okutulmakta olan müziksel işitme okuma ve yazma derslerindeki türk müziğine dayalı etkinliklere ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hasar, S. (2016). Müziksel işitme okuma ve yazma dersinde uygulanan geleneksel Türk müziği solfej eğitiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Özçelik, S. (2010). Müzikal dikte ve solfej. Ankara: Başkent.
 • Özgür, Ü. ve Aydoğan, S. (2015). Müziksel işitme okuma eğitimi ve kuram. Ankara: Sözkesen. Öztürk, B. (2011). Müziksel işitme-okuma ve yazma (MİOY) derslerinde makamsal uygulamalara ilişkin durum saptamasına yönelik öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. M. Bütün, S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tarman, S. (2006). Müzik eğitiminin temelleri. Ankara: Müzik Eğitimi.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. Ankara: Evrensel Müzik Evi
 • Yayla, F. (2005). Müziksel işitmenin temel prensipleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 28-38.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yıldız, F. (2013). Müziksel işitme okuma ve yazma derslerindeki makamsal dizilerin öğretiminde Sefai Acay yaklaşımının kullanılabilirliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2095-3672
Yazar: Taner TOPALOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7564-1695
Yazar: Şenol AFACAN
Kurum: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MÜZİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed737409, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {780 - 793}, doi = {10.31592/aeusbed.737409}, title = {Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri}, key = {cite}, author = {Topaloğlu, Taner and Afacan, Şenol} }
APA Topaloğlu, T , Afacan, Ş . (2020). Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (3) , 780-793 . DOI: 10.31592/aeusbed.737409
MLA Topaloğlu, T , Afacan, Ş . "Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 780-793 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/57981/737409>
Chicago Topaloğlu, T , Afacan, Ş . "Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 780-793
RIS TY - JOUR T1 - Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri AU - Taner Topaloğlu , Şenol Afacan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.737409 DO - 10.31592/aeusbed.737409 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 780 EP - 793 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.737409 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.737409 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri %A Taner Topaloğlu , Şenol Afacan %T Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 3 %R doi: 10.31592/aeusbed.737409 %U 10.31592/aeusbed.737409
ISNAD Topaloğlu, Taner , Afacan, Şenol . "Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 3 (Kasım 2020): 780-793 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.737409
AMA Topaloğlu T , Afacan Ş . Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 780-793.
Vancouver Topaloğlu T , Afacan Ş . Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 780-793.
IEEE T. Topaloğlu ve Ş. Afacan , "Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 780-793, Kas. 2020, doi:10.31592/aeusbed.737409