Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 879 - 891 2020-11-30

İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi

Tolga GÜRBÜZ [1] , Veli TOPTAŞ [2]


Bu araştırma, Türkiye’ de ilkokul matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına yönelik 2005-2020 yılları arasında yapılmış makale çalışmalarını değerlendirmek ve bu çalışmaların genel durumunu belirlemek amacı ile yapılmıştır. Literatür taraması sonucu araştırmanın örnekleminde hakemli dergilerde yayınlanmış 5 makale ve 1 tanesi bilimsel toplantılarda sunulan bildiri olmak üzere 6 çalışma bulunmaktadır. Çalışmalarda en çok nitel yöntem ve durum çalışması tercih edilmiştir. Çalışmalarda örneklem grubu olarak en fazla 4. sınıf öğrencileri yer almaktadır. Yaratıcı drama yöntemiyle yapılan ders planlarında en fazla sayılar ve işlemler öğrenme alanına yönelik kazanımlar yer almaktadır. Çalışmalarda veriler en fazla ölçeklerle toplanmıştır. Çalışmaların hepsinde yaratıcı drama yöntemiyle yapılan ilkokul matematik derslerinin incelenen değişkenler üzerinde olumlu etkiler gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın ilgili alanda yapılacak çalışmalara yardımcı olarak yön vereceği düşünülmektedir.
İlkokul, matematik, yaratıcı drama, literatür taraması
 • Adıgüzel, Ö. (2006).Yaratıcı Drama Kavramı,Bileşenleri ve Aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 17-29.
 • Aktepe, V. ve Bulut, A. (2014). Yaratıcı Drama Destekli Matematik Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 1081-1090.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 43-49.
 • Altındal, G. (2019). İlkokul 3. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi Yüksel Lisans Tezi,
 • Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray
 • Bakkaloğlu, N. (2012). Drama Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, HYPERLINK "https://scholar.google.com/" https://scholar.google.com/ , (Erişim 18 Nisan 2020)
 • Borlat, G. (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin Matematik Kaygısı ve Motivasyonuna Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale
 • Borlat, G. ve Evin Gencel, İ. (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin Matematik Kaygısı Ve Matematik Motivasyonuna Etkisi, I.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Calp, Ş. ve Seçgin, M.G. (2019). Türkiye’de Yaratıcı Drama Alanında Yapılmış Tezlere Yönelik Betimsel Bir Analiz. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 365-388
 • Çolak, G. (2019). 1.Sınıf Öğrencilerine Çıkarma İşleminin Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımından Yansımalar, Yüksek Lisan Tezi, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon
 • Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2006). İlköğretim Birinci kademesi öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi.Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 45-57.
 • Kayhan, H.C., (2012). Türkiye’deki Drama Ağırlıklı Matematik Öğretimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 97-120
 • Kılıçkaya, M. ve Toptaş, V. (2017). Problem Çözme: Literatür İncelemesi. IJETSAR (International Journal Of Education Technology and Scientific Researches), 20-31.
 • Kösece , P. ve Taşkaya, S. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 955-970.
 • Mutlu Aydın, S. (2013). Türkiye’de İlkokul Dördüncü Sınıfta Yapılan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Etkisi, Yüksek Lisan Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
 • Olkun, S. ve Toptaş, V. (2016). Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü. Ankara: Son Çağ
 • Özsoy, N. (2003).İlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi , 112-119.
 • Özsoy, N., Yüksel, S. (2007). Matematik Öğretiminde Drama, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: 32-36
 • Öztürk, M., Akkan, Y., Kaplan, A., Oktay, E. (2016). Drama Yöntemiyle Toplama İşlemi: İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinden Yansımalar, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:24 No:1, 183-202
 • San, İ. (1994). Drama ve Öğretim Bilgisi. Ankara'da Beşinci Uluslararası Yaratıcı Drama Semineri, (s. 69-81). Ankara.
 • Soylu Makas, F. (2017). Yaratıcı Drama Yönteminin Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Başarı, Tutum ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa
 • Şengün, Y. (2010). Yaratıcı Drama Temelli Matematik Dersinin Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramına Göre İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı Drama Eğitim Programının Öğeleri. Eğitim ve Bilim, 28-35. Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3260-5007
Yazar: Tolga GÜRBÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE İSTİKLAL İLKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8852-1852
Yazar: Veli TOPTAŞ
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed810709, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {879 - 891}, doi = {10.31592/aeusbed.810709}, title = {İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Gürbüz, Tolga and Toptaş, Veli} }
APA Gürbüz, T , Toptaş, V . (2020). İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (3) , 879-891 . DOI: 10.31592/aeusbed.810709
MLA Gürbüz, T , Toptaş, V . "İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 879-891 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/57981/810709>
Chicago Gürbüz, T , Toptaş, V . "İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 879-891
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi AU - Tolga Gürbüz , Veli Toptaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.810709 DO - 10.31592/aeusbed.810709 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 879 EP - 891 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.810709 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.810709 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi %A Tolga Gürbüz , Veli Toptaş %T İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 3 %R doi: 10.31592/aeusbed.810709 %U 10.31592/aeusbed.810709
ISNAD Gürbüz, Tolga , Toptaş, Veli . "İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 3 (Kasım 2020): 879-891 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.810709
AMA Gürbüz T , Toptaş V . İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 879-891.
Vancouver Gürbüz T , Toptaş V . İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 879-891.
IEEE T. Gürbüz ve V. Toptaş , "İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 879-891, Kas. 2020, doi:10.31592/aeusbed.810709