Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 118 - 137 2021-03-31

5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması

Soner KARATAŞ [1] , Gürbüz OCAK [2]


Bu araştırmanın temel amacı, 5. sınıf ortaokul öğrencilerinin matematik dersi, fen bilimleri dersi ve Türkçe dersi kazanım düzeylerini belirlemek ve bu üç dersin kazanımlarına ulaşma düzeyleri arasındaki ilişkilerin veri madenciliği yöntemi ile ortaya koyabilmektir. Araştırmanın örneklemini ise 2017-2018 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar ilinde öğrenim gören ve bütün ortaokullardan seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 4.564 adet beşinci sınıf öğrencilerinden oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, matematik, fen bilimleri ve Türkçe dersleri kazanımları ile ilişkili başarı testi oluşturulmuştur. Oluşturulan başarı testi ile veriler toplanmış ve toplanan veriler veri madenciliği yöntemi ile WEKA programında analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin matematik dersi kazanımlarına ulaşma başarı düzeylerinin 100 üzerinden ortalama 49,52, olduğu, Türkçe dersi başarı düzeylerinin 54,95 olduğu ve fen bilimleri dersi kazanım düzeylerinin 52,3 olduğu saptanmıştır. Diğer bir ifade ile öğrencilerin Matematik, Türkçe ve Fen bilimleri dersleri kazanımları ulaşma düzeyleri düşük düzeydedir. Araştırmada ayrıca; fen bilimleri dersi; yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını ifade eder ile “canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır kazanımlarının ve matematik dersi kazanımlarından olan “bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler” kazanımlarının diğer kazanımlara ilişkin soruların çözümüne doğrudan etkisinin olduğu saptanmıştır.
Beşinci Sınıf, Ders Kazanımları, Veri MAdenciliği
 • Alıcı, H. İ. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Fizik Konularındaki Akademik Başarılarının Matematik Tutumu İle İlişkisi (Yüksek Lisans Tezi). Giresun Üniversitesi, Giresun.
 • Ardahan, H. ve Ersoy, Y. (2002). İlköğretimde Materyal Destekli Kesir Ve Ondalık Kesirlerin Öğretimi. Matematikçiler Derneği, Matematik Etkinlikleri. Matematik Sempozyumu Bildirileri, 5- 8 Haziran 2002, Milli Kütüphane Konferans Salonu, Ankara.
 • Baykul, Y. (2003). İlköğretimde Matematik Öğretimi-1-5 Sınıflar İçin, (7. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E. Akgün, Ö. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmen Ve Öğrencilerinin Yeni Türkçe Öğretim Programıyla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (2), 421- 476.
 • Çepni, S., Ayas, A. P., Akdeniz, A. R., Özmen, H., Yiğit, N.ve Ayvacı, H. Ş. (2010). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi (8.Baskı). Ankara: Pegem Yayınları. Eke, C. (2013). Seçmeli “Bilim Uygulamaları” Dersinin Fen Bilimlerinin Öğretimi Açısından Önemi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 182-188.
 • Güleç, S., Alkış, S. (2003). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi, İlköğretim-online 2 (2), 2003 http://ilkogretim-online.org.tr/vol2say2/v02s02c.pdf, 20 Mart 2009.
 • MEB (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Ankara: MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • MEB (2016-2017). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
 • MEB (2017). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • Nas, S. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Akademik Başarıları İle Diğer Dersler Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Obalı, B. (2009). Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Akademik Başarısıyla Türkçede Okuduğunu Anlama ve Matematik Başarıları Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Olgun, S. ve Toluk, Z. (2001). İlköğretimde Matematik Öğretimi, Artım Yayınları.
 • Olkun, S., Çelebi, Ö., Fidan, E., Engin, Ö. & Gökgün, C. (2014). Birim Kare Ve Alan Formülünün Türk Öğrenciler İçin Anlamı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 180-195.
 • Özgüven, İ. E. (1998). Psikolojik Testler, Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Özkan, Y. (2016). Veri Madenciliği Yöntemleri. İstanbul: Papatya yayıncılık
 • Özkan, Y. (2008). Veri Madenciliği Yöntemleri, İstanbul: Papatya Yayınları.
 • Polat, S. (2010). İlköğretim 6.-7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kavramına İlişkin Kullandıkları Metaforlar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eskişehir.
 • Tan, Ş. (2005). Öğretimi planlama ve Değerlendirme, Ankara: Pegema Yayınları
 • Tuncel, M., Fidan, M. (2018). Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Öğrenmede Zorlanılan Konular ve Çözüm Önerileri, 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Tam Metin. Ankara Pegem Akademi
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4085-9074
Yazar: Soner KARATAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8568-0364
Yazar: Gürbüz OCAK
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed710277, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {118 - 137}, doi = {10.31592/aeusbed.710277}, title = {5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması}, key = {cite}, author = {Karataş, Soner and Ocak, Gürbüz} }
APA Karataş, S , Ocak, G . (2021). 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 118-137 . DOI: 10.31592/aeusbed.710277
MLA Karataş, S , Ocak, G . "5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 118-137 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/61082/710277>
Chicago Karataş, S , Ocak, G . "5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 118-137
RIS TY - JOUR T1 - 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması AU - Soner Karataş , Gürbüz Ocak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.710277 DO - 10.31592/aeusbed.710277 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 137 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.710277 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.710277 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması %A Soner Karataş , Gürbüz Ocak %T 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması %D 2021 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.710277 %U 10.31592/aeusbed.710277
ISNAD Karataş, Soner , Ocak, Gürbüz . "5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Mart 2021): 118-137 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.710277
AMA Karataş S , Ocak G . 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 118-137.
Vancouver Karataş S , Ocak G . 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 118-137.
IEEE S. Karataş ve G. Ocak , "5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 118-137, Mar. 2021, doi:10.31592/aeusbed.710277