Cilt: 19 - Sayı: 1, 29.04.2019

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. Carbohydrate antigen 19-9 levels in early acute pancreatitis

Araştırma Makalesi

4. Siroz etiyolojisinde steatohepatitin yeri nedir?

Araştırma Makalesi

5. Karaciğer fibrozisli olgularda serum iskemi modifiye albüminin değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

6. Kronik Hepatit C Enfeksiyonunda Karaciğer Histopatolojik Evreleri ile Albümin-Bilirübin Skoru Arasındaki İlişki

test-5