Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of COVID-19 pandemic on hospitalization of tertiary hospital gastroenterology unit

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 1, 1 - 7, 26.04.2022
https://doi.org/10.17941/agd.1103116

Öz

Background and Aims: Coronavirus disease (COVID-19), caused by the SARS-CoV-2, first emerged in December 2019 in Wuhan City, Hubei Province of China. The World Health Organization declared the COVID-19 outbreak a pandemic on March 11, 2020. The declaration of the pandemic made it necessary to conduct normal health services and fight the COVID-19 spread, both in our country and in other countries, without interruption. This study aimed to examine how the pandemic period was affected numerically by hospitalizations in Antalya Training and Research Hospital Gastroenterology unit, length of stay, and diagnosis distribution of hospitalized service (emergency/polyclinic). Materials and Methods: We included patients admitted to the gastroenterology department between April and November 2020 and the corresponding period in 2019. Information and diagnoses of patients were obtained from the electronic files registered in the hospital information management system. This study included a total of 1321 patients, of which 646 (49%) and 675 (51%) were hospitalized during the pre-pandemic and pandemic periods, respectively. Results: No difference was found between the two periods in terms of the number of hospitalized patients (p = 0.113). The duration of hospitalization was shorter during the pandemic period than during the pre-pandemic period (pre-pandemic period 6.4 ± 5.5 days vs. pandemic period 5.7 ± 4.9, p = 0.028). Patients were mostly hospitalized from the emergency department in both periods (pre-pandemic period 74.6% vs pandemic period 78% p = 0.210). Considering the diagnosis distribution, patients were hospitalized for 31 diagnoses in the pre-pandemic and 30 in the pandemic period. In both periods, patients were hospitalized most frequently with upper gastrointestinal bleeding. In addition, 134 (20.3%) and 129 (18.8%) patients in the pre-pandemic and pandemic period were hospitalized due to upper gastrointestinal bleeding, respectively. No significant difference was found between the two periods in terms of this diagnosis (p = 0.488). Conclusions: The COVID-19 pandemic did not affect the hospitalizations in the tertiary gastroenterology unit numerically, in terms of the unit they were admitted to and the distribution of diagnosis. It shortened the duration of hospitalization.

Kaynakça

 • 1. WHO. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Overwiew. Erişim tarihi: 14.03.2021 https://covid19.who.int/
 • 2. T.C. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Bilgilendirme Platformu, Genel Koronavirüs Tablosu, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
 • 3. Birkmeyer JD, Barnato A, Birkmeyer N, Bessler R, Skinner J. The impact of the COVID-19 pandemic on hospital admissions in the United States. Health Aff (Millwood) 2020;39:2010-7.
 • 4. Santi L, Golinelli D, Tampieri A, et al. Non-COVID-19 patients in times of pandemic: Emergency department visits, hospitalizations and cause-specific mortality in Northern Italy. PLoS One 2021;16:e0248995.
 • 5. Mahmud N, Hubbard RA, Kaplan DE, Serper M. Declining cirrhosis hospitalizations in the wake of the COVID-19 pandemic: A national cohort study. Gastroenterology 2020;159:1134-6.e3.
 • 6. Siegler JE, Heslin ME, Thau L, Smith A, Jovin TG. Falling stroke rates during COVID-19 pandemic at a comprehensive stroke center. J Stroke Cerebrovasc Dis 2020;29(8):104953(1-8).
 • 7. Solomon MD, McNulty EJ, Rana JS, et al. The COVID-19 pandemic and the incidence of acute myocardial infarction. N Engl J Med 2020;383:691-3.

COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 1, 1 - 7, 26.04.2022
https://doi.org/10.17941/agd.1103116

Öz

Giriş ve Amaç: Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü-2’nin neden olduğu COVID-19 ilk olarak Çin’in Hubei Eyaletinin Wuhan şehrinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü, salgının dünyada yayılması ile 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19 salgınını pandemi ilan etti. Pandemi ilanı, hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde normal sağlık hizmetleri ve COVID-19 pandemisiyle mücadelenin aynı anda aksatılmadan yürütülmesini zorunlu kıldı. Biz de pandemi ilanıyla başlayan pandemi döneminin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji servisi hasta yatışlarının sayısal olarak, yatış süreleri, yatırılan servis (acil/poliklinik) tanı dağılımları açısından nasıl etkilendiğini görmek için bu çalışmayı planladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Nisan - Kasım 2020 tarihleri ile 2019 yılının aynı aylarında gastroenteroloji servisine yatan hastaları dahil ettik. Hastaların bilgileri ve tanıları hastane bilgi yönetim sisteminde kayıtlı olan elektronik dosyalarından alındı. Çalışmamıza toplam 1321 hasta dahil edildi. Çalışmaya katılanların 646’sı (%49) pandemi öncesi dönemde, 675’i (%51) pandemi döneminde yatan hastalardı. Bulgular: Yatırılan hasta sayısı olarak her iki dönem arasında fark yoktu (p: 0.113). Yatış süresi pandemi döneminde pandemi öncesi döneme göre daha kısaydı (pandemi öncesi dönem 6.4 ± 5.5 gün vs. pandemi dönemi 5.7 ± 4.9, p: 0.028). Hastalar her iki dönemde de daha çok acil servisten yatırılmışlardı (pandemi öncesi dönem %74.6 vs pandemi dönemi %78 p: 0.210). Tanı dağılımına bakıldığında hastalar pandemi öncesi 31 farklı tanı ile, pandemi sonrası 30 farklı tanı ile yatırılmıştı. Her iki dönemde de en sık üst gastrointestinal sistem kanaması ile yatırılmışlardı. Pandemi öncesi dönemde 134 (%20.3) ve pandemi döneminde de 129 (%18.8) hasta üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle servise yatırılmıştı. Her iki dönem arasında bu tanı açısından anlamlı fark yoktu (p: 0.488). Sonuç: COVID-19 pandemisi 3. basamak gastroenteroloji servis hasta yatışlarını sayısal olarak, yatırıldıkları servis ve tanı dağılımı açısından etkilememiştir. Yatış süresini ise kısaltmıştır.

Kaynakça

 • 1. WHO. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Overwiew. Erişim tarihi: 14.03.2021 https://covid19.who.int/
 • 2. T.C. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Bilgilendirme Platformu, Genel Koronavirüs Tablosu, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
 • 3. Birkmeyer JD, Barnato A, Birkmeyer N, Bessler R, Skinner J. The impact of the COVID-19 pandemic on hospital admissions in the United States. Health Aff (Millwood) 2020;39:2010-7.
 • 4. Santi L, Golinelli D, Tampieri A, et al. Non-COVID-19 patients in times of pandemic: Emergency department visits, hospitalizations and cause-specific mortality in Northern Italy. PLoS One 2021;16:e0248995.
 • 5. Mahmud N, Hubbard RA, Kaplan DE, Serper M. Declining cirrhosis hospitalizations in the wake of the COVID-19 pandemic: A national cohort study. Gastroenterology 2020;159:1134-6.e3.
 • 6. Siegler JE, Heslin ME, Thau L, Smith A, Jovin TG. Falling stroke rates during COVID-19 pandemic at a comprehensive stroke center. J Stroke Cerebrovasc Dis 2020;29(8):104953(1-8).
 • 7. Solomon MD, McNulty EJ, Rana JS, et al. The COVID-19 pandemic and the incidence of acute myocardial infarction. N Engl J Med 2020;383:691-3.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Feyzi BOSTAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Antalya
0000-0002-7529-5128
Türkiye


Ayten Feyza Ç KIZILKAYA Bu kişi benim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Antalya
0000-0003-3293-3086
Türkiye


Ayşe KARADURU Bu kişi benim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Antalya
0000-0002-6063-7818
Türkiye


Ceren ÇEVİK Bu kişi benim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Antalya
0000-0003-1356-0704
Türkiye


Ayhan Hilmi ÇEKİN Bu kişi benim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Antalya
0000-0001-7464-8297
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { agd1103116, journal = {Akademik Gastroenteroloji Dergisi}, issn = {1303-6629}, eissn = {2149-0600}, address = {}, publisher = {Türk Gastroenteroloji Vakfı}, year = {2022}, volume = {21}, number = {1}, pages = {1 - 7}, doi = {10.17941/agd.1103116}, title = {COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi}, key = {cite}, author = {Bostan, Feyzi and Kızılkaya, Ayten Feyza Ç and Karaduru, Ayşe and Çevik, Ceren and Çekin, Ayhan Hilmi} }
APA Bostan, F. , Kızılkaya, A. F. Ç. , Karaduru, A. , Çevik, C. & Çekin, A. H. (2022). COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi . Akademik Gastroenteroloji Dergisi , 21 (1) , 1-7 . DOI: 10.17941/agd.1103116
MLA Bostan, F. , Kızılkaya, A. F. Ç. , Karaduru, A. , Çevik, C. , Çekin, A. H. "COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi" . Akademik Gastroenteroloji Dergisi 21 (2022 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/agd/issue/69579/1103116>
Chicago Bostan, F. , Kızılkaya, A. F. Ç. , Karaduru, A. , Çevik, C. , Çekin, A. H. "COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 21 (2022 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi AU - FeyziBostan, Ayten Feyza ÇKızılkaya, AyşeKaraduru, CerenÇevik, Ayhan HilmiÇekin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17941/agd.1103116 DO - 10.17941/agd.1103116 T2 - Akademik Gastroenteroloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 21 IS - 1 SN - 1303-6629-2149-0600 M3 - doi: 10.17941/agd.1103116 UR - https://doi.org/10.17941/agd.1103116 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Akademik Gastroenteroloji Dergisi COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi %A Feyzi Bostan , Ayten Feyza Ç Kızılkaya , Ayşe Karaduru , Ceren Çevik , Ayhan Hilmi Çekin %T COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi %D 2022 %J Akademik Gastroenteroloji Dergisi %P 1303-6629-2149-0600 %V 21 %N 1 %R doi: 10.17941/agd.1103116 %U 10.17941/agd.1103116
ISNAD Bostan, Feyzi , Kızılkaya, Ayten Feyza Ç , Karaduru, Ayşe , Çevik, Ceren , Çekin, Ayhan Hilmi . "COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 21 / 1 (Nisan 2022): 1-7 . https://doi.org/10.17941/agd.1103116
AMA Bostan F. , Kızılkaya A. F. Ç. , Karaduru A. , Çevik C. , Çekin A. H. COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2022; 21(1): 1-7.
Vancouver Bostan F. , Kızılkaya A. F. Ç. , Karaduru A. , Çevik C. , Çekin A. H. COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2022; 21(1): 1-7.
IEEE F. Bostan , A. F. Ç. Kızılkaya , A. Karaduru , C. Çevik ve A. H. Çekin , "COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi", Akademik Gastroenteroloji Dergisi, c. 21, sayı. 1, ss. 1-7, Nis. 2022, doi:10.17941/agd.1103116

test-5