Cilt: 21 - Sayı: 1, 26.04.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi

Araştırma Makalesi

2. Prevalence of anemia and clinical approach in patients discharged after gastrointestinal bleeding

Araştırma Makalesi

4. Gastrointestinal kanalda inflamatuvar fibroid polip: Tek merkeze ait 10 yıllık deneyimin değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

6. Prematüre bebeklerde konjenital hipotiroidi ve nekrotizan enterokolit ilişkisi

Olgu Sunumu

7. Kronik ishalin nadir bir nedeni; geç tanılı abetalipoproteinemi

test-1

test-2

test-3

Test

Dergiye makale gönderimi ücretlidir.

test-5