Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Yıl 2019, Cilt 23, Sayı 1, 191 - 207, 22.03.2019
https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.548484

Öz

2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile yürütme organının yapısında önemli değişikliklere gidilmiş ve bu çerçevede Cumhurbaşkanı’nın yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkilerden biri de yeni anlamıyla “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” çıkarma yetkisidir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi önceki dönemde Anayasa’da hüküm altına alınan düzenleyici işlemlerle benzerlik gösterse de yapılış usulü, nitelikleri, konusu, denetim usulü ve normlar hiyerarşisindeki yeri bakımından farklılık göstermektedir. Cumhurbaşkanı’na aslî düzenleme yapma yetkisi tanıyan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin aynı zamanda yasama yetkisi bağlamında da incelenmesi zaruridir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı kararnameleri olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri olarak iki başlık altında ele alınacak bu kararnamelere ilişkin düzenlemelerin yaratabileceği sorulara cevap aranacaktır. 

Kaynakça

 • AKYILMAZ, Bahtiyar / SEZGİNER, Murat / KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, Yenilenmiş 9. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2018.
 • ANAYURT, Ömer: Anayasa Hukuku Genel Kısım (Temel İlkeler, Kavram ve Kurumlar), Seçkin Yayınları, Ankara, 2018.
 • ARDIÇOĞLU, Artuk: “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, Ankara Barosu Dergisi, C. 3, 2017, s. 19-51.
 • DUGUIT, Leon: Kamu Hukuku Dersleri (Çev. S. Derbil), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1954.
 • GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2018.
 • KAPANİ, Münci: Kamu Hürriyetleri, 7. Baskı, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2013.
 • KESKİNSOY, Ömer: Anayasa ve Türk Anayasa Hukuku, Monopol Yayınları, Ankara, 2018.
 • ÖZBUDUN, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, 17. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017.
 • SAĞLAM, Fazıl: “Kanun Hükmünde Kararname Yetkisinin Sınırları, Uygulamanın Yaygınlaşmasından Doğabilecek Sorunlar”, Anayasa Yargısı, C. 1, 1984, s. 261-271.
 • TAN, Turgut: İdare Hukuku, 7. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2018.
 • TANÖR, Bülent / YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 17. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2018.
 • TEZİÇ, Erdoğan: Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1972.
 • TEZİÇ, Erdoğan: Anayasa Hukuku, 21. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2017.
 • YILDIRIM, Turan: “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 23, S. 2, 2017, s. 13-28.
 • YÜZBAŞIOĞLU, Necmi: Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1996.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm KAMU HUKUKU
Yazarlar

Cemre AKYILMAZ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0003-2480-7020

Yayımlanma Tarihi 22 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 23, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ahbvuhfd548484, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2651-4141}, eissn = {2667-4068}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {23}, pages = {191 - 207}, doi = {10.34246/ahbvuhfd.548484}, title = {2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ}, key = {cite}, author = {Akyılmaz, Cemre} }
APA Akyılmaz, C. (2019). 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 191-207 . DOI: 10.34246/ahbvuhfd.548484
MLA Akyılmaz, C. "2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23 (2019 ): 191-207 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/44359/548484>
Chicago Akyılmaz, C. "2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23 (2019 ): 191-207
RIS TY - JOUR T1 - 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ AU - Cemre Akyılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34246/ahbvuhfd.548484 DO - 10.34246/ahbvuhfd.548484 T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 207 VL - 23 IS - 1 SN - 2651-4141-2667-4068 M3 - doi: 10.34246/ahbvuhfd.548484 UR - https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.548484 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ %A Cemre Akyılmaz %T 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ %D 2019 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2651-4141-2667-4068 %V 23 %N 1 %R doi: 10.34246/ahbvuhfd.548484 %U 10.34246/ahbvuhfd.548484
ISNAD Akyılmaz, Cemre . "2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23 / 1 (Mart 2019): 191-207 . https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.548484
AMA Akyılmaz C. 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ. AHBVÜ-HFD. 2019; 23(1): 191-207.
Vancouver Akyılmaz C. 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 23(1): 191-207.
IEEE C. Akyılmaz , "2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 23, sayı. 1, ss. 191-207, Mar. 2019, doi:10.34246/ahbvuhfd.548484