Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, 58 - 77, 02.07.2020

Öz

Kaynakça

 • Aytaç, M. (2012). Matematiksel İstatistik (4.Baskı b.). Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Benian, T. (1998). Varyans Analizinin Önşartları ve Transformansyonlar. Doktora Tezi: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü .
 • Darlington, R., & Hayes, A. (2017). Regression Analysis and Linear Models Concepts, Applications, and Implementation. New York: The Guilford Press.
 • Finn, J. (1974). A General Model for Multivariate Analysis. International Series in Decision Processes.
 • Fox, J. (2016). Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models (3. Edition b.). California: SAGE Publications. Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis (5.Edition b.). New Jersey: Prentice Hall.
 • Horn, R., & Johnson, C. (2013). Matrix Analysis. New York: Cambridge University Press.
 • Sumiati, I., Handoyo, F., & Purwani, S. (2020). Multiple Linear Regression Using Cholesky Decomposition. World Scientific News 140, 12-25. http://www.worldscientificnews.com/article-in-press/2020-2/140-2020/ adresinden alındı
 • Younis, G. (2015). Practical Method to Solve Large Least Squares Problems Using Cholesky. Geodesy and Cartography, 3(41), 113-118. doi:10.3846/20296991.2015.1086118

Cholesky Ayrıştırması Yöntemi Kullanılarak Varyans Analizine (ANOVA) Lineer Regresyon Yaklaşımı ve Excel Uygulaması

Yıl 2020, 58 - 77, 02.07.2020

Öz

Bu çalışmada, istatistik analizin temel testlerinden biri olan varyans analizi (ANOVA), lineer regresyon analiz yöntemleri ve Cholesky ayrışması yöntemi kullanılarak incelenmiş ve bu analiz yöntemlerine ait bazı kavramlar farklı bir bakış açısı ile tanımlanarak açıklanmıştır. Cholesky ayrışması, André-Louis Cholesky tarafından reel matrisler için bulunmuştur. Lineer cebirde, Cholesky ayrışması, reel, simetrik (A′ =A), ve pozitif tanımlı (X′.A.X > 0) bir A matrisinin, alt üçgen matris (L) ve bu alt üçgen matrisin transpozesinin (L′) çarpımı ile oluşmasını sağlayan (A=LL′) bir ayrıştırma yöntemidir. Çalışmada Cholesky ayrışması varyans analizine ve lineer regresyon yöntemlerine farklı bir bakış açısı sunmak için kullanılmıştır. Daha çok varyans analizinde kareler ayrışımı üzerinde durulan çalışmada, varyans analizi için bulunan gruplar arası, grup içi değişim kareler toplamları, lineer regresyon yöntemiyle ve Cholesky ayrışması kullanılarak bulunmuştur. Cholesky ayrışmasının faydalarından bahsedile çalışmada Excel uygulamasıyla Cholesky ayrışmasının nasıl kullanılacağı örnek bir veri seti üzerinde gösterilmiştir

Kaynakça

 • Aytaç, M. (2012). Matematiksel İstatistik (4.Baskı b.). Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Benian, T. (1998). Varyans Analizinin Önşartları ve Transformansyonlar. Doktora Tezi: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü .
 • Darlington, R., & Hayes, A. (2017). Regression Analysis and Linear Models Concepts, Applications, and Implementation. New York: The Guilford Press.
 • Finn, J. (1974). A General Model for Multivariate Analysis. International Series in Decision Processes.
 • Fox, J. (2016). Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models (3. Edition b.). California: SAGE Publications. Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis (5.Edition b.). New Jersey: Prentice Hall.
 • Horn, R., & Johnson, C. (2013). Matrix Analysis. New York: Cambridge University Press.
 • Sumiati, I., Handoyo, F., & Purwani, S. (2020). Multiple Linear Regression Using Cholesky Decomposition. World Scientific News 140, 12-25. http://www.worldscientificnews.com/article-in-press/2020-2/140-2020/ adresinden alındı
 • Younis, G. (2015). Practical Method to Solve Large Least Squares Problems Using Cholesky. Geodesy and Cartography, 3(41), 113-118. doi:10.3846/20296991.2015.1086118

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Ana Bölüm
Yazarlar

Mustafa TEKİN>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1169-1463
Türkiye


Haydar EKELİK> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi
0000-0002-0661-4164
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Tekin, M. & Ekelik, H. (2020). Cholesky Ayrıştırması Yöntemi Kullanılarak Varyans Analizine (ANOVA) Lineer Regresyon Yaklaşımı ve Excel Uygulaması . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu EYİ 2020 Özel Sayısı , 58-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuibfd/issue/55755/703064