Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Özel Sporcu Grupları ve Beslenme Önerileri

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 115 - 125, 02.08.2021

Öz

Sporcu beslenmesi temel olarak sporcunun performansını ve genel sağlığını korumak amacıyla oluşturulan özel bir beslenme şeklidir. Her sporcunun vücut kitle indeksi, yaş, cinsiyet, engel durumu ve birçok sebebe göre beslenme düzeni özelleştirilmektedir. Yaş faktörü sporcunun besin alımı ve gerekli makro ve mikro besin ihtiyacının hesaplanmasında önemli kıstaslardan biridir. Çocuk ve ergen sporcular büyüme ve gelişme dönemi göz önüne alınarak beslenme düzenine yönlendirilirler. Yetişkin ve yaşlı sporcuların ise enerji ihtiyaçları benzerlik gösterse de yaşlı sporcularda anaerobik ve aerobik kapasitenin düştüğü göz önüne alınmalıdır. Kadın sporcularda ise özellikle estetik unsurun önemli olduğu bir spor dalıysa yetersiz beslenme prevelansı çok yaygındır. Bunun önüne geçmek için iyi bir beslenme eğitimi ve profesyonel beslenme uzmanlarının desteği gerekmektedir. Paralimpik ve ampüte sporcularda ise eğer uzuv kaybı varsa vücut kitle indeksinin hesaplanmasının zorluğu göz önüne alınarak beslenme düzeni hazırlanmalıdır. Bu derlemede özel endişeleri bulunan sporculara ve bu sporcuların beslenme düzenine odaklanılmıştır. Bu doğrultuda alanyazın taraması yapılmış ve incelenen kaynaklar tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Kaynakça 1. Coaches’ perceptions about food, appetite, and nutrition of adolescent Indian athletes: A qualitative study. Cherian, K.S., ve diğerleri. 6, 2020, Heliyon , Cilt 2.
 • 2. The Effect of Aging on Skeletal-Muscle Recovery from Exercise: Possible Implications for Aging Athletes. Fell, J. ve Williams , A.D.1, 2008, Journal of Aging and Physical Activity,, Cilt 16, s. 97-115.
 • 3. American College of Sports Medicine position stand: The female athlete triad. Nattiv, A., ve diğerleri. 10, 2007, Med Sci Sports Exerc. , Cilt 39, s. 1867-82.
 • 4. Sports nutrition for athletes with disabilities. Broad, E. 2, 2001. International SportMed Journal, Cilt 1, s. 1-4.
 • 5. Sport nutrition for young athletes. Purcell, L. 4, 2013. Paediatrics & Child Health, Cilt 18, s. 200-202.
 • 6. Sports Nutrition for Young Athletes. Cotugna, N., Vickery , C. ve McBee , S. 21, 2005, The Journal of School Nursing, Cilt 6, s. 323-328.
 • 7. Sports Nutrition for Young Athletes. Bonci, L. 39, 2010, Pediatric Annals, Cilt 5, s. 300-306.
 • 8. Chapter 55 - Performance Nutrition for Young Athletes. Smith, J.W. ve Jeukendrup, A. 2013, Nutrition and Enhanced Sports Performance, s. 523-529.
 • 9. Nutrition for the young athlete. Meyer, F., O'Connor, H. ve Shirreffs, S. 2007, Journal of Sports Sciences(, Cilt 25, s. 73-82.
 • 10. Nutrition and Elite Young Athletes. Jeukendrup, A. ve Cronin, 2011. L. Basel, Karger, Med Sport Sci, Cilt 56 B, s. 47-58.
 • 11. Fluid Replacement Requirements for Child Athletes. Rowland, T. 41, 2011, Sports Medicine, s. 279-288.
 • 12. Carbohydrate Intake Considerations for Young Athletes. Montfort-Steiger, V. ve Williams , C. 6, 2007, Journal of Science&Medicine , Cilt 3, s. 343-352.
 • 13. IOC consensus statement: “training the elite child athlete. Mountjoy, M., Armstrong, N. ve all., et. 2007, British Journal of Sports Medicine, Cilt 42, s. 163-164.
 • 14. Nutrition for the pediatric athlete. Unnithan, V.B. ve Goulopoulou , S. 3, 2004, Current Sports Medicine Reports, s. 206-211.
 • 15. Otten, J., Hellwing , J. ve Meyers, L.D. . Dietary DRI Reference Intakes. Dietary reference intakes: the essential guide to nutrient requirements.National Academies Press, 2006.
 • 16. Nutrition for Special Populations: Young, Female, and Masters Athletes. Desbrow, B., ve diğerleri. 29, 2018, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism , Cilt 2, s. 220-227.
 • 17. Sporcularda Sağlıklı Beslenme. Şakar, Ş. 2, 2010 , Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics , Cilt 3, s. 42-52.
 • 18. Performance Nutrition for the Adolescent Athlete: A Realistic Approach . Berg, Erin K. 5, 2019, Clinical Journal of Sport Medicine, Cilt 29, s. 345-352.
 • 19. Escott-Stump, S. Nutrition and diagnosis-related care. Lippincott Williams & Wilkins, 2008.
 • 20. Mahan, L.K. ve Escott-Stump, S. . Krause's food & nutrition therapy.Saunders, 2008.
 • 21. Special populations: The female player and the youth player. C.A.Rosenbloom, Loucks, A. ve Ekblom , B. 24, 2006, Journal of Sports Sciences, Cilt 7, s. 783-793.
 • 22. Special nutritional concerns for the female athlete. Gabel, K.A. 5, 2006, Current Sports Medicine Reports, s. 187-191.
 • 23. Vegetarian, Gluten-Free, and Energy Restricted Diets in Female Athletes. Cialdella-Kam, L., Kulpins, L. ve Manore , M. 4, 2016, Sport Nutrition for Health and Performance, Cilt 4, s. 5.
 • 24. Nutritional aspects of women strength athletes. Volek, J., Forsythe , C. ve Kraemer, W. 40, 2006, British Journal of Sports Medicine, Cilt 9, s. 742-748.
 • 25. Nutrition, Physical Activity, and Bone Health in Women. Lewis, R. ve Modlesky, C.8, 1998, International Journal of Sport Nutrition, Cilt 3, s. 250-284.
 • 26. Masters Athletes Factors Affecting Performance. Maharam, L.G., ve diğerleri. 28, 1999, Sports Medicine, s. 273-285.
 • 27. What Can We Learn About Diet and Physical Activity From Master Athletes? . Rosenbloom, C. ve Bahns , M. 40, 2005, Nutrition Today, Cilt 6, s. 267-272.
 • 28. Optimal protein intake in the elderly. Wolfe, R.R., Miller , S. ve Miller , K.5, 2008, Clinical Nutrition, s. 675-684.
 • 29. Postexercise Dietary Protein Strategies to Maximize Skeletal Muscle Repair and Remodeling in Masters Endurance Athletes: A Review. Doering, T. M., ve diğerleri. 26, 2016 , International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, , Cilt 2, s. 168-178 .
 • 30. Nutritional Consideration in the Aging Athlete. Tarnopolsky, M.A. 18, 2008, Clinical Journal of Sport Medicine, Cilt 6, s. 531-538.
 • 31. Physiological Changes and Nutrition for Masters Athletes. Volpe, S.L. 14, 2010 , ACSM's Health & Fitness Journal, Cilt 1, s. 36-38.
 • 32. Nutrition of the Older Athlete. Rock, C.L. 10, 1991, Clinics in Sport Medicine, Cilt 2, s. 445-457.
 • 33. Nutritional considerations for the older athlete. W.W.Campbell ve Geik, R. 20 , 2004, Nutrition , Cilt 7-8, s. 603-608.
 • 34. Paralympic athlete's health. Vliet, P.V. 46, 2012 , British Journal of Sports Medicine, s. 458-459.
 • 35. Nutrition in Paralympics. Das, A., Bagchi, D. ve Sen , C. 2019, Nutrition and Enhanced Sports Performance, s. 203-210.
 • 36. Vliet, P.V., Broad, E. ve Strupler, M. . The Paralympic Athlete: Handbook of Sports Medicine and Science. Belgium: Wiley Blackwell, 2011.
 • 37. Key Nutritional Strategies to Optimize Performance in Para Athletes. Scaramella, J., Kirihennedige, N. ve Broad, E. 29, 2018, Physical Medicine and Rehabilitation Clinics, Cilt 2.
 • 38. Nutritional Anthropometry for Amputees: Challenges for Clinicians. Bannerman, E., Thomas, J. ve Miller, M. 2012, Handbook of Anthropometry, s. 2745-2754.
 • 39. Hydration and Cooling Strategies for Paralympic Athletes. Britchett, K., ve diğerleri. 9, 2020, Current Nutrition Reports, s. 137-146.
 • 40. The Special Needs Athlete. Broad, Elizabeth. 2013, The Encyclopaedia of Sports Medicine(Chapter 32), s. 392-403.
 • 41. Pediatric sports nutrition: an update. Nemet, D. ve Eliakim, A. 12, 2009, Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, Cilt 3, s. 304-309.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Özlem ÖZER ALTUNDAĞ> (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7117-6335
Türkiye


Damla PAYAS>
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9375-3719
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özer Altundağ, Ö. & Payas, D. (2021). Özel Sporcu Grupları ve Beslenme Önerileri . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 115-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64371/898802

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.