PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2012, Cilt 12, Sayı 2, 15.03.2016

Öz

...

An Assessment of the 4TH and 5TH Grade Primary School Students’ Opinions Towards Their Problem Solving Skills

Yıl 2012, Cilt 12, Sayı 2, 15.03.2016

Öz

...

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Nuri Gömleksiz>


Ebru Bozpolat>

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 12, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gömleksiz, M. N. & Bozpolat, E. (2016). An Assessment of the 4TH and 5TH Grade Primary School Students’ Opinions Towards Their Problem Solving Skills . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1489/17987