Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 1 - 18, 30.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Akşit, H. (2010). Yönetim ve Yöneticilik. (2. Baskı). İstanbul: Kumsaati Yayınları.
  • Asarkaya Memiş, Ç., Karaçay Aydın, G., Kabasakal, H. Ve Ertenü Saraçer, B. (2009). Türkiye’ de otantik liderlik üzerine bir keşif çalışması. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir. 294-302.
  • Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly. 16, 315-338.

Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Çatışma Yönetimi Stratejileri arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 1 - 18, 30.12.2019

Öz

Bu
araştırmanın amacı okul yöneticilerinde otantik liderlik ve çatışma yönetim
stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu doğrultuda İstanbul ili,
Avrupa yakası, Küçükçekmece ilçesindeki devlet okullarında çalışan yönetici ve
öğretmenlerin otantik liderlik algı düzeyleri ile çatışma yönetim
stratejilerine yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiş ve aralarında
bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu ilişkiyi belirlemede “Spearman
Korelasyonu” kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda okul yöneticilerinin otantik
liderlik düzeyleri ile çatışma yönetim stratejileri arasında pozitif yönde ve
yüksek bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Kaynakça

  • Akşit, H. (2010). Yönetim ve Yöneticilik. (2. Baskı). İstanbul: Kumsaati Yayınları.
  • Asarkaya Memiş, Ç., Karaçay Aydın, G., Kabasakal, H. Ve Ertenü Saraçer, B. (2009). Türkiye’ de otantik liderlik üzerine bir keşif çalışması. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir. 294-302.
  • Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly. 16, 315-338.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice ÖRS Bu kişi benim
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mehmet Zeki İLGAR
Biruni Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 27 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
ÖRS, H., & İLGAR, M. Z. (2019). Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Çatışma Yönetimi Stratejileri arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği Ve Öğretim Dergisi, 7(2), 1-18.

Bu Dergide Yayınlanan İçerikler Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) Tarafından Lisanslanmıştır.