Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 91 - 109, 30.12.2019

Öz

Kaynakça

 • 6287 Sayılı Kanun. (2012). Tc. Resmi Gazete:28261.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Spss Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Aslanargun, E. (2010). Social Power In Organızations: A Theoretical Perspective. Education Sciences, 6(3), 1961-1971.
 • Aslanargun, E. (2015). Teachers' Expectations And School Administration: Keys Of Better Communication in Schools. Eurasian Journal Of Educational Research, 60, 17-34.
 • Aydın, İ., Demirkasımoğlu, N., Erdemli, Ö., & Guner Demir, T., (2019). Public Service Motivation From The Point Of View Of Teachers And School Administrators: A Qualitative Study. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Pamukkale University Journal Of Education , 167-190.
 • Bilge, B . (2013). Öğrenci Başarısını Arttırmada Okul Müdüründen Beklenen Liderlik Özellikleri. AJELI - Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction , 1(2) , 12-23.
 • Bozkurt, S., & Aslanargun, E. (2015). Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasına. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Creswell, J. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualtative Research. (4th Ed.). Pearson Education: New Jersey
 • De Gooijer, J. (2009). The Murder İn Merger: A Systems Psychodynamic Exploration Of A Corporate Merger. Karnac Books.
 • Durmuşçelebi, M., & Bilgili, A. (2014). Yeni (12 Yıllık) Eğitim Sistemi, Karşılaşılan Sorunlar Ve Dünyadaki Uygulamalardan Bazılarının İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(2), 603.
 • Gillham, Bill (2000) Case Study Research Methods,Continuum, London
 • Güvenç, H. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Özerklik Destekleri Ve Mesleki Özyeterlik Algıları. Kuram Ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 17(1), 99-116.
 • Kılıç, D. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin 4+4+4 Eğitim Sistemi Hakkındaki. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (3): 11-21.
 • Kirk, J., & Miller, M. (1986). Reliability And Validiy İn Qualitative Research. Beverly Hills: Ca:Sage.
 • Lang, D. (2003). The Future Of Merger: What Do We Want Mergers To Do: Efficiency Or Diversity? The Canadian Journal Of Higher Education, 33(3), 19-46.
 • Lee Marks, M., & Mirvis, P. (2011). Merge Ahead: A Research Agenda To Increase Merger And Acquisition Success. Journal Of Business And Psychology, 26(2), 161-168.
 • Meb. (2012). 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar. 2012/20 Genelge.
 • Schein, E. H. (1999). The Corporate Culture Survıval Guıde. San Fransısco: Jossey-Bass Publıshers.
 • Sherman, A. J. (2011). M Ergers & A Cquısıtıons -From A To Z- Thırd Edıtıon. New York: Amacom.
 • Stanwick, P. A. (2000). How To Successfully Merge Two Corporate Cultures. Journal Of Corporate Accounting & Finance (Wiley), Vol. 11 Issue 2, P7-11. 5p.
 • Webb, J. A. (2009). Making The Connection. Ophthalmology Times, 34(7), 1-1,6,9.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. (2003). Case Study Research: Design And Methods. Ca:Sage: Thousand Oaks.

12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi Nedeniyle Gerçekleşen Okul Birleşmelerinde Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar: Nitel Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 91 - 109, 30.12.2019

Öz

Bu araştırmanın amacı kamuoyunda 4+4+4 eğitim sistemi olarak da bilinen 12 yıllık
zorunlu eğitime geçiş kanunu neticesinde birleştirilen iki ortaokulda
öğretmenlerin yaşadıkları sorunları ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Düzce
ilinde iki ortaokulun birleşmesiyle tek okulda görev yapmaya başlayan 48
öğretmen oluşturmaktadır. Bu evrenden yedi öğretmen ve öğretmenlerin dışında
bir hizmetli ile yapılandırılmış form kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler
yazıya dökülmüş ve kodlanarak çözümlenmiştir. Birleşme sürecinde öğretmenlerin
yaşadıkları sorunlar, karşılaştıkları zorluklar tespit edilip ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre okulların birleşme sürecinde
öğretmenlerin yaşadıkları en önemli sorunların başında, okul birleşmelerinde
kendilerine yeterli bilginin verilmediği, yeni okulda ne ile
karşılaşacaklarının bilinmezliği olarak görülmüştür. Ancak öğretmenlerin devlet
memuru olmaları nedeniyle genelde bu tür durumlara daha kolay uyum sağladığı araştırma
sonucunda ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • 6287 Sayılı Kanun. (2012). Tc. Resmi Gazete:28261.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Spss Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Aslanargun, E. (2010). Social Power In Organızations: A Theoretical Perspective. Education Sciences, 6(3), 1961-1971.
 • Aslanargun, E. (2015). Teachers' Expectations And School Administration: Keys Of Better Communication in Schools. Eurasian Journal Of Educational Research, 60, 17-34.
 • Aydın, İ., Demirkasımoğlu, N., Erdemli, Ö., & Guner Demir, T., (2019). Public Service Motivation From The Point Of View Of Teachers And School Administrators: A Qualitative Study. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Pamukkale University Journal Of Education , 167-190.
 • Bilge, B . (2013). Öğrenci Başarısını Arttırmada Okul Müdüründen Beklenen Liderlik Özellikleri. AJELI - Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction , 1(2) , 12-23.
 • Bozkurt, S., & Aslanargun, E. (2015). Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasına. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Creswell, J. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualtative Research. (4th Ed.). Pearson Education: New Jersey
 • De Gooijer, J. (2009). The Murder İn Merger: A Systems Psychodynamic Exploration Of A Corporate Merger. Karnac Books.
 • Durmuşçelebi, M., & Bilgili, A. (2014). Yeni (12 Yıllık) Eğitim Sistemi, Karşılaşılan Sorunlar Ve Dünyadaki Uygulamalardan Bazılarının İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(2), 603.
 • Gillham, Bill (2000) Case Study Research Methods,Continuum, London
 • Güvenç, H. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Özerklik Destekleri Ve Mesleki Özyeterlik Algıları. Kuram Ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 17(1), 99-116.
 • Kılıç, D. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin 4+4+4 Eğitim Sistemi Hakkındaki. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (3): 11-21.
 • Kirk, J., & Miller, M. (1986). Reliability And Validiy İn Qualitative Research. Beverly Hills: Ca:Sage.
 • Lang, D. (2003). The Future Of Merger: What Do We Want Mergers To Do: Efficiency Or Diversity? The Canadian Journal Of Higher Education, 33(3), 19-46.
 • Lee Marks, M., & Mirvis, P. (2011). Merge Ahead: A Research Agenda To Increase Merger And Acquisition Success. Journal Of Business And Psychology, 26(2), 161-168.
 • Meb. (2012). 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar. 2012/20 Genelge.
 • Schein, E. H. (1999). The Corporate Culture Survıval Guıde. San Fransısco: Jossey-Bass Publıshers.
 • Sherman, A. J. (2011). M Ergers & A Cquısıtıons -From A To Z- Thırd Edıtıon. New York: Amacom.
 • Stanwick, P. A. (2000). How To Successfully Merge Two Corporate Cultures. Journal Of Corporate Accounting & Finance (Wiley), Vol. 11 Issue 2, P7-11. 5p.
 • Webb, J. A. (2009). Making The Connection. Ophthalmology Times, 34(7), 1-1,6,9.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. (2003). Case Study Research: Design And Methods. Ca:Sage: Thousand Oaks.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bekir BİLGE

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 24 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
BİLGE, B. (2019). 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi Nedeniyle Gerçekleşen Okul Birleşmelerinde Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar: Nitel Bir Araştırma. Anadolu Eğitim Liderliği Ve Öğretim Dergisi, 7(2), 91-109.

Bu Dergide Yayınlanan İçerikler Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) Tarafından Lisanslanmıştır.