Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2015-12-30

ŞANGAY, HONG KONG, SİNGAPUR, JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ’NİN İNCELENMESİ

Şenol ORAKÇI [1]


Ülkelerin geleceklerinin inşa edilmesinde eğitimin, eğitimin inşa edilmesinde ise öğretmenlerin önemi inkar edilemez. Öğretmen, eğitim-öğretim sürecinin en önemli unsuru olmakla beraber nitelikli bir eğitim-öğretim süreci, nitelikli öğretmenlerle oluşturulabilir. Bu açıdan öğretmen yetiştirme programları gittikçe önem kazanmaktadır. Eğitimin kalitesini belirleyen en önemli ve en dinamik unsuru olan öğretmenin öğrenci başarısı üzerinde de en fazla etkisi olduğu çeşitli araştırmalarda ortaya konulmuştur. Öğretmenin eğitim-öğretimin kalitesi ve öğrenci başarısı üzerindeki rolü öğretmen yetiştirme programlarından geçmektedir. Bu araştırmada PISA 2012 ve TIMMS 2011 sonuç raporlarında en başarılı ülkeler kategorisinde yer alan Çin-Şangay, Çin-Hong Kong, Singapur, Japonya ve Güney Kore’nin öğretmen yetiştirme sistemleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu ülkeler Asya ülkeleri içerisinde güçlü ekonomiye sahip ülkelerdir. Son yıllarda da ilgili ülkelerin eğitim alanında önemli sıçramalar yapması bu ülkelerdeki öğretmen yetiştirme sistemlerini merak konusu haline getirmiştir. Yapılan çalışma ise tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada karşılaştırma yöntemlerinden yatay yaklaşım kullanılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında; Çin-Şangay, Çin- Hong Kong, Singapur, Japonya ve Güney Kore’de uygulanmakta olan öğretmen yetiştirmeyle sistemleriyle ilgili kitap, dergi, makale ve elektronik sayfalardan yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler araştırmanın amaçları doğrultusunda belirlenen kriterlere göre betimsel analiz yaklaşımı kullanılarak çözümlenmiştir. Özellikle eğitimde başarılı olmuş bu ülkelerde öğretmen yetiştiren kurumlar ve bu kurumların özellikleri, öğretmen yetiştiren kurumlara öğrencilerin seçilme kriterleri, öğretmenlik mesleğine atanma koşulları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri konusunda ne tür uygulamalar yapıldığı, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal durumları detaylıca analiz edilmiştir. Analizler sonucunda bu ülkelerde öğretmen adaylarının farklı türde isimler altında öğretmen yetiştirme kurumlarında yetiştirildikleri, öğretmen adaylarının fakültelere seçiminde ulusal sınavların yanında belirli kriterlerde komposizyon yazma, yetenek, tutum, kişilik testleri ve bireysel mülakat gibi sınavların uygulandığı belirlenmiştir. Mesleki gelişim açısından ise öğretmenlere yoğun bir uygulama eğitimi verildiği ve mesleki gelişim kurslarının öğretmenlerin kıdem, maaş ve terfisinde önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu ülkelerde öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumlarının OECD ülkelerinin ortalamasının çok üstünde olduğu ve bu yüzden bu ülkelerde öğretmenlik mesleğinin statüsünün diğer mesleklere kıyasla yüksek olduğu belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme, Hong Kong, Şangay, Singapur, Güney Kore, Japonya

 • A Teacher Education Model for the 21st Century. A Report by the National Institute of Education, Singapore (2013) http://www.nie.edu.sg/files/TE21%20online%20version%20-%20updated.pdf 7 Ocak 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Akyüz, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi: M.Ö. 1000- M.S. 2012 (Genişletilmiş sekizinci basım). Ankara: Pegem Yayınevi
 • Chong, S. and Ho, P. (2009). “Quality teaching and learning: a quality assurance framework for initial teacher preparation programs.” International Journal of Management in Education 3, no. 3/4. (PDF)
 • Darling-Hammond, L., & Youngs, P. (2002). Defining ‘highly qualified teachers’: What does ‘scientifically-based research’ actually tell us? Educational Researcher, 31, 13–25.
 • Day, C., Day, S. P., Qing, K., & Stobart, G. (2009). Committed for life? variations in teachers’ work, lives and effectiveness. In M. Bayer (Ed.), Teachers’ career trajectories and work lives (pp. 49–70). Dordrecht: Springer.
 • Duman , T. (2009). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Sorunları. Türk Yurdu, 29 (61), 32-35
 • Einsiedler, W. (1997). Teaching quality and performance development: Litterature overview. In F. E. Weinert & A. Helmke (Eds.), Development in basic school age (pp. 225–240). Hemsbach: Beltz.
 • Gao, X. ve Tren T. J. (2009) Understanding mainland Chinese students' motivations for choosing teacher education programmes in Hong Kong, Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, 35:2, 145-159
 • Ingersoll, R. (2007). A comparisive study of teacher preparation and qualifications in six nations. Philadelphia: Consortium for Policy Research in Education
 • Jens Rasmussen & Martin Bayer (2014) Comparative study of teaching content in teacher education programmes in Canada, Denmark, Finland and Singapore, Journal of Curriculum Studies, 46:6, 798-818,
 • Karagözoğlu, Galip; Hüsnü Arıcı; Sudi Bülbül; Nazım Çoker.(1995) “Türkiye’de Öğretmen Eğitim Politikaları ve Modelleri” Avrupa Konseyi Ülkeleri Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Modelleri Toplantısı Milli Eğitim Basımevi Yayın No: 3 Ankara
 • Katyal, K. (2010). 0 Educating teachers in Hong Kong for leadership in the age of the
 • internet: a re-conceptualisation Asia-Pacific Journal of Teacher Education Vol. 38, No. 4, November 2010, 273–284
 • Khoh, S. ve Teo. L, (2002) Pre-service preparation of mathematics teachers in the Singapore education system, International Journal of Educational Research 37 (2002) 131–143
 • Kim., E. (2007). The quality and qualifications of the teaching force in the republic of Korea. In R. M. Ingersoll (Ed.), A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations.
 • Low, E.L. (2012). Pisa: Lessons for and fromSingapore http://www.nie.edu.sg/files/oer/CJ-Koh-2_Schleicher_PISA.pdf sitesinden 7 Ocak 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Low ve Joseph ( 2011). Paving the Fourth way: The Singapore Story
 • MOE (Ministry of Education Singapore). (2014). Speeches. http://www.moe.gov.sg/media/speeches/2014/ 05/26/opening-address-by-mr-heng-swee-keat-at-the-2014-international-association-foreducational- assessment-conference.php adresinden 24.01.15 tarihinde erişilmiştir.
 • MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology). (2009). FY 2009 White Paper.
 • NCEE (National Centre for Entrepreneurship in Education) (2015). “South Korea: intructional Systems” http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/ sitesinden 2 Ocak 2015 tarihinde alınmıştır
 • NCEE (National Centre for Entrepreneurship in Education) (2015). “Shangai: intructional Systems”http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/shangai-overview/ sitesinden 2 Ocak 2015 tarihinde alınmıĢtır
 • NCEE (National Centre for Entrepreneurship in Education) (2015). “Hong Kong: Teacher and Principal Quality” http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/hong kong-overview/ sitesinden 2 Ocak 2015 tarihinde alınmıştır
 • NCEE (National Centre for Entrepreneurship in Education) (2015). “Japan: Teacher and Principal Quality” http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/ sitesinden 2 Ocak 2015 tarihinde alınmıştır.
 • NCEE (National Centre for Entrepreneurship in Education) (2015). “Singapore: Teacher and Principal Quality” http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview/ sitesinden 2 Ocak 2015 tarihinde alınmıştır.
 • OECD (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers.
 • Retrieved from http://www.oecd.org/dataoecd/39/47/34990905.pdf
 • OECD (2012), Lessons from PISA for Japan, Strong Performers and Successful Reformers in Education, OECD Publishing
 • OECD, 2013. Teachers' salaries, OECD Publishing
 • Press Release on New Teacher Capacity Building Policy, September 23, 2014 http://www.moe.gov.sg/media/press/2014/09/growing-our-teachers-building-our-nation.php7 Ocak 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Quong, T.. (2011). “An Analysis of Education Reform at the School Level in Hong Kong.”
 • Sclafani, S. (2010). Teacher Compensation Around the Globe. http://pdk.sagepub.com/content/91/8/38.full.pdf+html 7 Ocak 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Sclafani, S. (2008). “Rethinking Human Capital in Education: Singapore as a Model for Teacher Development.” Washington, D.C.: Aspen Institute, 2008. www.aspeninstitute.org/policywork/ education-society/program-publications
 • The Education Bureau Press Release, “Education Bureau launches professional development programmes,” Jul. 8, 2011
 • The Education Bureau Press Release, “International study ranks Hong Kong students’ digital reading literacy among the world’s best,” Jun. 28, 2011 http://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/spa-systems/primary-1-admission/index.html sitesinden 7 Ocak 2015 tarihinde alınmıştır.
 • TÜSİAD (2013). Okulda Üniversite: Türkiye’de Öğretmen eğitimini YenidenYapılandırmak İçin bir Model Önerisi
 • Wayne, A. J., & Youngs, P. (2003). Teacher characteristics and student achievement
 • gains: A review. Review of Educational Research, 73, 89–122.
 • Weinert, F. E. & Helmke, A. (1997).Theoretical earnings and practical use of the scholastic study for development in basic school age. In F. E. Weinert & A. Helmke (Eds.), Development in basic school age Weinheim: Psychologie Verlags Union
 • Weinert, F. E., Schrader, F.-W., & Helmke, A. (1990). Teaching Expertise – a concept to reduce the gap between two theoretical paradigms. In Professional knowledge and professionalization: Braunschweiger Studies on Education and Social Work Science Vol. 28, pp. 173–206.
 • World Bank. (2013). China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society.
 • Yasuyuki, I. (2004). Recent Trends on Teacher Education Reform in Japan 2004/10/23 at Capital Normal University, Beijing China
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara : Seçkin Yayınevi
 • Zhu, X ve Han, X. (2006). Reconstruction of the teacher education system in china. Journal of Contemporary China, 10 (26), 107-124.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şenol ORAKÇI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2015

Bibtex @ { aji454208, journal = {Asya Öğretim Dergisi}, issn = {2148-2659}, eissn = {2148-2659}, address = {}, publisher = {Yeni Eğitim Yayıncılık}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {ŞANGAY, HONG KONG, SİNGAPUR, JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ’NİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Orakçı, Şenol} }
APA Orakçı, Ş . (2015). ŞANGAY, HONG KONG, SİNGAPUR, JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ’NİN İNCELENMESİ . Asya Öğretim Dergisi , 3 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji/issue/38889/454208
MLA Orakçı, Ş . "ŞANGAY, HONG KONG, SİNGAPUR, JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ’NİN İNCELENMESİ" . Asya Öğretim Dergisi 3 (2015 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji/issue/38889/454208>
Chicago Orakçı, Ş . "ŞANGAY, HONG KONG, SİNGAPUR, JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ’NİN İNCELENMESİ". Asya Öğretim Dergisi 3 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ŞANGAY, HONG KONG, SİNGAPUR, JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ’NİN İNCELENMESİ AU - Şenol Orakçı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Asya Öğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 3 IS - 2 SN - 2148-2659-2148-2659 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Asya Öğretim Dergisi ŞANGAY, HONG KONG, SİNGAPUR, JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ’NİN İNCELENMESİ %A Şenol Orakçı %T ŞANGAY, HONG KONG, SİNGAPUR, JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ’NİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Asya Öğretim Dergisi %P 2148-2659-2148-2659 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Orakçı, Şenol . "ŞANGAY, HONG KONG, SİNGAPUR, JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ’NİN İNCELENMESİ". Asya Öğretim Dergisi 3 / 2 (Aralık 2016): 0-0 .
AMA Orakçı Ş . ŞANGAY, HONG KONG, SİNGAPUR, JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ’NİN İNCELENMESİ. Asya Öğretim Dergisi. 2015; 3(2): 0-0.
Vancouver Orakçı Ş . ŞANGAY, HONG KONG, SİNGAPUR, JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ’NİN İNCELENMESİ. Asya Öğretim Dergisi. 2015; 3(2): 0-0.