Amaç

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen, sektör temsilcisi ve uzmanların çalışmalarını bir araya getirerek farklı alanlarda bilişim teknolojileri ve iletişim bağlamında ortaya çıkan akademik ve sektörel gelişmeleri literatüre kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Kapsam

AJIT-e, uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce, iki dilde yılda dört sayı yayınlanır. AJIT-e yayın alanları arasında şunlar yer alır: 


Medya ve İletişim Bilimleri

Sağlık Teknolojileri

Adli Bilişim

Çoklu ortam

Belge ve Kayıt Yönetimi

Bilgi Güvenliği

Bilgi Yönetimi

Bilişim Etiği

Bilişim Hukuku

Bilişim Teorisi

Dağıtık Bilişim Sistemleri

E-Öğrenme

E-Crm

E-Dönüşüm

E-Devlet

E-Organizasyon

E-Pazarlama

E-Reklam

E-Scm

E-Yayımcılık ve E-Yayıncılık

E-Yönetim

E-İş/E-Ticaret

Hastane Bilgi Sistemleri

İnovasyon

Insourcing/Outsourcing

Karar Destek Sistemleri

Kurumsal Kaynak Planlaması

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Proje Yönetimi

Radyoloji Bilgi Sistemleri

Sayısal Eğlence ve Oyun

Sayısal Hak Yönetimi

Sağlık Bilgi Stratejileri

Sayısal İletişim Sistemleri

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sağlık Bilgi Teknolojileri

Tedarik Zinciri Yönetimi

Sosyal Ağlar

Tıp Bilişimi

Telekomünikasyon

Veri Güvenliği

Veri Ambarları/veri Adacıkları

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Veri Madenciliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yapay Zekâ

İletişim Enformatiği

Yeni Medya/İletişim Ortamları

İşletme Enformatiği

İş Zekâsı