Değerlendirme Süreci


 • Gönderilen makaleler hakemlere sunulmadan önce aşağıdaki noktalar dikkate alınarak incelenmekte, değerlendirme sürecine uygun bulunan makaleler hakemlere gönderilmektedir:

 • Editoryal kurul tarafından makalenin yayın ilkelerine ve yayın etiğine uygunluğu, bilimsel niteliği ve özgünlüğü göz önünde bulundurularak biçimsel ve genel içerik olarak değerlendirilir ve eserin ait olduğu alan belirlenir.
  • Hakem değerlendirme aşamasında hakemler sisteme eklenen değerlendirme kopyalarına erişerek makalenin elektronik kopyasını bilgisayarlarına indirirler. İndirilen kopyada görünür biçimde DEĞERLENDİRME KOPYASI ibaresi bulunur ve eserin yazar(lar)ı ile ilgili herhangi bir ibareye yer verilmez.
  • Makaleyi değerlendiren her bir hakem, yine sistemde oluşturulan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirir; gerekli düzeltme ve değişiklikleri bildirebilecekleri bir alana satır numarası ve yapılması gereken biçiminde girebilecekleri gibi, bir ek dosya ile de sisteme yükleyebilirler. Ayrıca değerlendirme sonucunu belirten bir yargı ifadesini de seçerler.
  • AJIT-e’de çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin “olumlu” görüşü aranır. Hakemlerden biri “olumlu”, diğeri ise “olumsuz” görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. İki “olumlu” hakem görüşünün ardından Yayınlanmak üzere seçilen makalelere editoryal kurul tarafından yayınlanacağı yıl ve sayı ataması yapılır. PDF kopyaları üretilerek sisteme eklenir.
  • İlgili sayının sezonu geldiğinde sayı yayına alınarak görünür hale getirilir.
 • Yukarıdaki koşulları sağlayan her makale için hakem atası yapılır. 13maddede açıkça belirtilen teberru bedeli makalenin en az iki hakemden onay almasının ardından talep edilir. Teberru bedelinin değerlendirme sürecine olumlu ya da olumsuz etkisi kesinlikle bulunmamaktadır.  11. maddede belirtildiği üzere tüm yazarlar eşit haklara sahiptir. 

TÜBİTAK ULAKBİM TRDizin’in ilgili kurullarınca alınan kararlara göre 2020 yılı için TRDizin’de indexlenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde yayınlanmak üzere başvurusu yapılacak derleme türü dışındaki makalelerin yazarlarından;

 • Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
 • Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,
 • Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,
 • Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi istenilecektir.
Makaleniz gerekli belgelerin yüklenmesinin ardından hakem değerlendirme aşamasına geçecektir.


Yayın ilkelerimizi indirmek için tıklayın (PDF)

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.