Yazım Kuralları

Değerlendirmek üzere yollanan çalışmalarda dipnot ve kaynakça gösteriminin APA atıf sisteminin son sürümüne uygun biçimde hazırlanmış olması gerekir. Çalışmada mutlaka

  • Türkçe Başlık,
  • Türkçe Öz/Özet
  • İngilizce Başlık, 
  • İngilizce Özet,
  • En az 3 Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelime 

bulunmalıdır.

Çalışmanın yazarlarının gösteriminde, her bir yazar ayrı satırda olmak üzere, Yazar Adı, Kurumu, e-mail adresi ve ORCID ID biçimi kullanılmalıdır. 

Dergimiz tarafından kullanılan makale şablonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Makalelerinizi bu şablona göre düzenlendikten sonra sisteme yüklemelisiniz. (If your article is in English, please use this template.)Değerlendirme süreci içerisinde hiçbir şekilde hakemlerin yazar(lar)ı, yazar(lar)ın da hakemleri görmelerini sağlayacak bir düzenleme yoktur. Etik açıdan da dergimizin yayın politikası bu doğrultudadır. Yayınların güvenilirliğini ve dolayısıyla dergimizin saygınlığını korumak amacıyla bu politikaya sadık kalınmaktadır.