Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 39, Sayfalar 172 - 184 2020-01-02

Dashboard Application in Supply Chain Management
Tedarik Zinciri Yönetiminde Gösterge Paneli Uygulaması

Yüksel YURTAY [1] , Murat AYANOĞLU [2] , Ömer Fatih BÖLÜKBAŞ [3]


The ability of businesses to compete in a global environment depends on their ability to follow new developments in computer systems and manufacturing methods. It is a dashboard application from the innovations that the production enterprises should follow. With the accumulation of data in the electronic environment, the dashboard quickly became commonplace in enterprises. In this context, the dashboard is seen as a good decision support tool for fast and accurate decision making, especially for manufacturing enterprises. The purpose of this work is to demonstrate an example of a dashboard application that has been integrated into the production system. It is the creation of the instrument model that best fits the supply chain management system. In the study, also in a supply chain management system model, the workflow of the dashboard is shared. Thus, it is thought to be a roadmap for all businesses using the supply chain management system. In the study, it was thought that for every business using production software, it would be an important decision support tool in decision making context. So, on the supply chain management software, we will share a sample application of the dashboard in decision-making and communication framework. Thus, in subsequent steps, analysis of data accumulated by different techniques under the dashboard title will be possible.
İşletmelerin küresel ortamda rekabet edebilmesi, bilgisayar sistemleri ve üretim yöntemlerindeki yeni gelişmeleri takip edebilmesine bağlıdır. Üretim yapan işletmelerin takip etmesi gereken yeniliklerden biride gösterge paneli(dashboard) uygulamalarıdır. Elektronik ortamlarda veri birikmesi ile birlikte, gösterge paneli hızla işletmelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu bağlamda gösterge paneli, özellikle üretim yapan işletmeler için, hızlı ve doğru karar alma noktasında iyi bir karar destek aracı olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, üretim sistemine entegrasyonu sağlanmış bir gösterge paneli uygulama örneğinin, ortaya koyulmasıdır. Gösterge panelinin, tedarik zinciri yönetim sistemine en uygun yaklaşım modelinin oluşturulmasıdır. Çalışmada, ayrıca bir tedarik zinciri yönetim sistemi modelinde, gösterge panelinin iş akışı paylaşılmıştır. Böylelikle, tedarik zinciri yönetim sistemi kullanan tüm işletmeler için, bir yol haritası olacağı düşünülmüştür. Çalışmada, üretim yazılımları kullanan her işletme için, karar alma bağlamında önemli bir karar destek aracı olacağı düşünülmüştür. Dolayısıyla, tedarik zinciri yönetimi yazılımı üzerinde, gösterge panelinin, karar alma ve iletişim çerçevesinde, örnek bir uygulamasını paylaşmış olacağız. Böylece, sonraki adımlarda, gösterge paneli başlığı altında, farklı tekniklerle biriken verilerin analizi yapılabilecektir.
 • Bracht, U. (2011). A monitoring approach for the operative CKD logistics. Werkstattstechnik, 101(3), 122–17.
 • Chopra, S. ve Meindl, P. (2015). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Global Edition. Pearson Education Limited. https://books.google.com.tr/books?id=gPDQCQAAQBAJ adresinden erişildi.
 • Ersezer, F. (2012). ERP ve tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının rekabet avantajı ve örgütsel performans üzerine etkileri. Gebze Teknik Üniversitesi.
 • Gröger, C., Hillmann, M., Hahn, F., Mitschang, B. ve Westkämper, E. (2013). The Operational Process Dashboard for Manufacturing. Procedia CIRP, 7, 205–210. doi:10.1016/j.procir.2013.05.035
 • James, T. (2012). Smart Factories. Engineering & Technology, 7(6), 64–67.
 • Kağnıcıoğlu, C. H. (2007). Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçi seçimi. Anadolu Üniversitesi yayınları: Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu yayınları. Anadolu Üniversitesi. https://books.google.com.tr/books?id=-DtXMwAACAAJ adresinden erişildi.
 • Lempinen, H. (2012). Constructing a Design Framework for Performance Dashboards (ss. 109–130). doi:10.1007/978-3-642-32270-9_7
 • Narasimhan, J., Krische, K. J., Susan, D. L. ve Charles, M. C. (2002). Analyzing the Analyst: When do Recomendations Add Value? http://gbspaper.library.edu/archive  adresinden erişildi.
 • Özkan, O., Bayın, G. ve Yeşilaydın, G. (2015). Lean Supply Chain Management In Health Sector. AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology, 6(18), 71–94. doi:10.5824/1309-1581.2015.1.005.x
 • Yigitbasioglu, O. M. ve Velcu, O. (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. International Journal of Accounting Information Systems, 13(1), 41–59. doi:10.1016/j.accinf.2011.08.002
 • Yüksel, H. (2002). Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Sisteminin Önemi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1814-3432
Yazar: Yüksel YURTAY
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3796-2102
Yazar: Murat AYANOĞLU
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7579-2688
Yazar: Ömer Fatih BÖLÜKBAŞ
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Kurumsal Yazılım ve Danışmanlık
Teşekkür Bu çalışma Kurumsal Yazılım ve Danışmanlıkfirması tarafından desteklenmiştir. Gösterge paneli kurumsal kaynak planlama uygulaması HarmonyERPsisteminin bir modülü olarak çalışmaktadır. HarmonyERP içeriğini, verilerini ve teknik desteğini esirgemeyen şirket yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederiz
Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 24 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2020

APA Yurtay, Y , Ayanoğlu, M , Bölükbaş, Ö . (2020). Tedarik Zinciri Yönetiminde Gösterge Paneli Uygulaması . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 10 (39) , 172-184 . DOI: 10.5824/ajit-e.2019.04.008