Cilt: 10 Sayı: 39, 2.01.2020

Yıl: 2019

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

4. Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Pazarlamadaki Yeri

Araştırma Makalesi

7. Mısır Halk Ayaklanmalarında Sosyal Medyanın Rolü

Araştırma Makalesi

8. Tedarik Zinciri Yönetiminde Gösterge Paneli Uygulaması

Derlemeler

Derleme

6. Dil, Nihilizm ve Televizyon