Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 4, Sayfalar 772 - 803 2020-12-30

Izaki and His Unpublished Poems
İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri

Ahmet İÇLİ [1]


Human beeings has produced many visual, written and verbal products in the process of expressing oneself and recognizing and defining its environment. These products are important in terms of containing human traces and clues about how a person sees and lives her environment. In the historical process, human beings have written their feelings and thoughts and transferred themselves and their environment to their period and the future. In the history of Turkish literature, many writers and poets have left their writings and works to this day. The information and documents belonging to many of them have been examined and some await to be examined and to be revealed.


Divan literature constitutes an important phase of Turkish Literature. One of the writers/poets of poetry in this literature tradition, which is also referred to as Classical Turkish Literature, is İzaki. There is no information about the poet in biographical works as tazkirahs and other primary literary sources. It is only learned from some examples of poetry in poetry journals, compilations as macmuas that can be determined and analyzed.


According to the available data, it can be said that he lived in the second half of the 16th century and the first half of the 17th century. Some of İzaki's poems were published through an encyclopedia article and an academic article. In addition, there are two graduate studies on the magazine. Some examples of his poetry have been identified in some of the poetry journals. 
It is the continuation of the work in which İzaki's introduction and his poems in the magazine were published. The transfer of the poems determined in the article to the Latin letters will be made. There are twenty four (24) new poems of İzâkî in the study.


These poems, is mentioned in Bahru'l-Maarif, work of Sayyid Kasım b. Sayyid Abdullah
İnsanların, kendini ifade etme ve çevresini tanıyıp tanımlama sürecinde oluşturduğu görsel, yazılı ve sözlü ürünler, çevresini nasıl gördüğü ve yaşadığına dair ipuçları barındırır. Tarihsel süreçte insanoğlu, duygu ve düşüncelerini yazıya dökmüş, kendini ve çevresini, dönemine ve geleceğe aktarmıştır. 

Türk edebiyatında birçok edip, eserlerini bugünlere miras bırakmıştır. Bunların birçoğuna ait bilgi ve belgeler incelenmiş bir kısmı da incelenmeyi ve gün yüzüne çıkarılmayı beklemektedir. Klâsik Türk Edebiyatı olarak da nitelendirilen Divan edebiyatı geleneğinde şiir yazanlardan biri İzâkî’dir. Hakkında, tezkirelerde ve diğer birinci derecede edebiyat kaynaklarında bilgi bulunmamaktadır. Ondan ancak tespit edilebilen ve incelenebilen mecmualardaki şiir örneklerinden hareketle haberdar olunmaktadır. 

Eldeki verilere göre onun, en erken 16.yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı söylenebilir. İzâkî’nin bazı şiirleri bir ansiklopedi maddesi ve bir akademik makale vasıtasıyla yayımlanmıştır. Ayrıca kendi mecmuası üzerinde iki yüksek lisans çalışması vardır. Bazı şiir mecmualarında da ona ait şiir örnekleri tespit edilmiştir. 

İzâkî’nin tanıtımı ve ona mecmuasındaki şiirlerinin yayımlandığı çalışmanın devamı niteliğindeki bu makalede, şaire ait tespit edilen manzumelerin Latin harflerine aktarımları yapılacaktır. İncelemede İzâkî’nin, yirmidört (24) yeni şiiri bulunmaktadır. Bu şiirler, Kasımî’nin Bahru’l-Maarif’inde geçmektedir. Bunlar arasında şairin Farsça bir gazeli de vardır.
  • İçli, Ahmet. (2017) İzâki ve Şiirleri. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 19, 169-192.
  • Kâsımî (1625), Bahru’l-Maarif, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eser Koleksiyonu, ASL Mec 625., 270 yk.
Birincil Dil tr
Konular Edebi İncelemeler
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7478-7518
Yazar: Ahmet İÇLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Batman Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 14 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { akaded809554, journal = {Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi}, issn = {2618-6349}, eissn = {2618-6349}, address = {adeddergi@gmail.com}, publisher = {Mehmet ÖZDEMİR}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {772 - 803}, doi = {10.34083/akaded.809554}, title = {İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri}, key = {cite}, author = {İçli, Ahmet} }
APA İçli, A . (2020). İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 4 (4) , 772-803 . DOI: 10.34083/akaded.809554
MLA İçli, A . "İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri" . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 (2020 ): 772-803 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded/issue/56894/809554>
Chicago İçli, A . "İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 (2020 ): 772-803
RIS TY - JOUR T1 - İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri AU - Ahmet İçli Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34083/akaded.809554 DO - 10.34083/akaded.809554 T2 - Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 772 EP - 803 VL - 4 IS - 4 SN - 2618-6349-2618-6349 M3 - doi: 10.34083/akaded.809554 UR - https://doi.org/10.34083/akaded.809554 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri %A Ahmet İçli %T İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri %D 2020 %J Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi %P 2618-6349-2618-6349 %V 4 %N 4 %R doi: 10.34083/akaded.809554 %U 10.34083/akaded.809554
ISNAD İçli, Ahmet . "İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 / 4 (Aralık 2020): 772-803 . https://doi.org/10.34083/akaded.809554
AMA İçli A . İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri. ADED. 2020; 4(4): 772-803.
Vancouver İçli A . İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. 2020; 4(4): 772-803.
IEEE A. İçli , "İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri", Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, c. 4, sayı. 4, ss. 772-803, Ara. 2021, doi:10.34083/akaded.809554