Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 205 - 232 2019-05-28

THE MIGRATION OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN PERCEPTIONS OF INDIGENOUS SOCIETY: KHARKIV / UKRAINE CASE STUDY
YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ

Çağatay SARP [1]


This study was prepared based on the field study data collected in Kharkiv / Ukraine between September 2017 - September 2018. Migration in the form of internal displacement due to war and terrorism, handled as “case study” in the study refers to the displacement movement of the people to the interior of the country because of the Russia's annexation of Crimea and the pro-Russian separatist groups in the eastern Ukraine and the armed struggle of the Ukrainian state. Throughout the study, the effects this migration wave has on the region where it is directed and which social interactions it leads to through the local society perceptions were explicated. The population of the study consisted of the people of Kharkiv, who were exposed to internal migration of the displaced persons due to war and terror. The data were collected through observation and interview. For the interviews, a sample living in Kharkiv for at least 3 years and are not within the scope of IDPs, was formed. When the interviews were analyzed, it was revealed that a small part of the participants did not point out any problems and positively welcomed the issue; another small part of the participants found that the migration and migrants were considered as a problem. In the remaining part of the participants, IDPs perceptions were positive and tolerant. Moreover, they had a realistic attitude towards the emergence of serious problems. These results were consistent with the observations in the field.

 

Bu çalışma, Eylül 2017 – Eylül 2018 tarihlerinde Harkiv / Ukrayna’da yürütülmüş olan alan araştırması verilerine istinaden hazırlanmıştır.  Çalışmada “örnek olay” olarak ele alınan savaş ve terör sebebiyle ülke içinde yerinden edilme şeklindeki göç, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve bilhassa Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla Ukrayna devletinin silahlı mücadelesi sebebiyle ülkenin iç kesimlerine yönelen kişilerin yer değiştirme hareketini ifade etmektedir. Çalışma sayesinde, temel olarak bir göç dalgasının, yöneldiği bölgede ne tür etkilere ve hangi sosyal etkileşimlere sebep olduğu yerli toplum algılamaları üzerinden anlaşılmaya çalışılmaktadır.Savaş ve terör sebebiyle yerinden edilmiş kişilerin iç göçüne maruz kalan Harkiv halkı araştırmanın evrenini teşkil etmektedir. Araştırmada temel olarak gözlem ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Görüşmeler için, Harkiv’de en az 3 yıldır yaşayan, “ülke içinde yerinden edilmiş kişi” (ÜİYEK) kapsamında olmayan bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Görüşmeler yorumlandığında katılımcıların küçük bir kısmının hiçbir soruna vurgu yapmayıp meseleyi baştan sona olumlu karşıladığı, bir başka küçük kısmının da bu göçü ve göçmenleri tamamıyla bir sorun olarak değerlendirdiği ortaya çıkmıştır. Katılımcıların geri kalan büyük kısmının ise ÜİYEK algılamalarının olumlu ve hoşgörülü olduğu ancak bununla beraber ciddi sorunların da ortaya çıktığı noktasında gerçekçi bir tutum içinde bulundukları anlaşılmıştır. Bu sonuçların sahadaki gözlemler ile de uyum arz ettikleri görülmüştür.


  • Akhtar, S. (2018). Göç ve Kimlik: Kargaşa, Sağaltım ve Dönüşüm. (Çev. S. Ayhan). İstanbul: Sfenks Kitap.Bartnam, D., Poros M. V., Monforte P. (2017). Göç Meselesinde Temel Kavramlar. (Çev. I. Ağabeyoğlu Tuncay). Ankara: Hece Yayınları.Bauman, Z. (2017). Sosyolojik Düşünmek. (Çev. A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Berg, B. L. & Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Bölüm Çev. A. Yavaş, E. Ersoy). Konya: Eğitim Yayınevi.Betts, A. (2017). Zorunlu Göç ve Küresel Politika. (Çev. S. Meltem Türkaslan). Ankara: Hece Yayınları.Bourdieu, P. 2015. Eril Tahakküm. (Çev. B. Yılmaz). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.Castles, S., M. J. Miller. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. (Çev. B. U. Bal, İ. Akbulut). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Etzioni, A. (2018). “Immigration: Europe’s Normative Challenge”. Int. Migration & Integration 20: 67–84 DOI: 10.1007/s12134-018-0593-xFiast, T. 2003. Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar. (Çev. A. Z. Gündoğan, C. Nacar). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.Habermas, J. (2003). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. )Çev. T. Bora, M. Sancar). İstanbul: İletişim Yayınları.IOM. 2019. “Forced Migration or Displacement”. Erişim:15.03.2019. https://migrationdataportal.org/themes/forced-migration-or-displacementKarpat, K. (2010). Osmanlıdan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler. İstanbul: Timaş Yayınları.Matveeva, A. (2016). “No Moscow Stooges: İdentity Polarization And Guerrilla Movements in Donbass”. Southeast European And Black Sea Studies, 2016 vol. 16, NO. 1, 25–50 DOI: 10.1080/14683857.2016.1148415Sasse, G. & Lackner, A. (2018). “War and identity: the case of the Donbas in Ukraine”, Post-Soviet Affairs, 34: 2-3, 139-157, DOI: 10.1080/1060586X.2018.1452209Saybaşılı, N. (2011). Sınırlar ve Hayaletler: Görsel Kültürde Göç Hareketleri. İstanbul: Metis Yayınları.UNCHR. (2004). Guiding Principles on Internal Displacement. UN Publications: Geneva.UNCHR. (2018). Ukrayna Bölge Ofisi Güncellemeleri Nisan 2018. Erişim 09.09.2018: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2018/05/2018-04-UNHCR-Ukraine-FU-Kharkiv-Update-FINAL-EN.pdfUnterrienar, A. & Weinar, A. (2017). “Integration As A Three-Way Process”. Migrant Integration Between Homeland and Host Society. V. 1. pp.1-20. (Ed. A. Weinar, A. Unterreiner, P. Fargues). Cham: Springer International PublishingWallerstein, I. 1993. Jeopolitik ve Jeokültür. (Çev. M. Özel) İstanbul: İz Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Tüm Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9369-6825
Yazar: Çağatay SARP (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler546336, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {205 - 232}, doi = {}, title = {YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {SARP, Çağatay} }
APA SARP, Ç . (2019). YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler , 6 (11) , 205-232 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/45496/546336
MLA SARP, Ç . "YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 205-232 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/45496/546336>
Chicago SARP, Ç . "YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 205-232
RIS TY - JOUR T1 - YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ AU - Çağatay SARP Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 232 VL - 6 IS - 11 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ %A Çağatay SARP %T YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ %D 2019 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD SARP, Çağatay . "YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ". Akademik Hassasiyetler 6 / 11 (Mayıs 2019): 205-232 .
AMA SARP Ç . YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(11): 205-232.
Vancouver SARP Ç . YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(11): 232-205.