Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 12, Sayfalar 1 - 23 2019-12-26

KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI

Oğuzhan BİLGİN [1]


Türkiye’de muhafazakarlık kavramının kavramsal ve toplumsal sınırlarının çizilmesine dair literatürde bir belirsizlik vardır. İslamcılık kavramıyla hatalı bir biçimde karıştırılan Türk muhafazakarlığının, Türk modernleşmesi sürecinde ortaya çıkış ve gelişim süreçlerinin ortaya konulması, evrensel muhafazakarlık literatürü içindeki konumunun belirlenmesi pek çok güncel tartışmanın merkezinde yer alan bu toplumsal ve siyasal olgunun anlaşılması bakımından önemlidir. Bu bağlamda Türkiye’de muhafazakarlığın toplumsal anlamda nasıl dönüştüğü, özelikle de medyada ele alınış biçimlerinin nasıl sorunlu alanlara tekabül ettiği tahlil edilmeye değer örnekleri oluşturmaktadır. Muhafazakarların Türkiye’nin modernleşme sürecinde yaşadıkları kentleşme, bireyleşme süreçlerinin, değişen moda ve tüketim anlayışlarının anlaşılması aynı zamanda Türkiye’nin kültürel ve politik gündeminin toplumsal altyapısını görmek bakımından da anlamlıdır. Söz konusu tartışmalarda muhafazakarlığın kamusal hayatta temsiline özel olarak odaklanılmakta, bu temsilde de muhafazakâr başörtülü kadınlara başlı başına bir önem ve anlam atfedilmektedir. Türkiye’nin siyasal ve toplumsal gündeminin önemli bir gerilim maddesine dönüşmüş olan başörtülü kadınların kamusal alandaki varlığına, moda ve tüketim pratiklerine dair tartışmaların analizleri bu çalışmanın öncelikli amacıdır. Türk muhafazakarlığının tarihsel ve kavramsal sınırlarının çizilmesi ve modernleşme sürecindeki dönüşümü bağlamında bu analizlerin nereye oturduğu tartışılacaktır.

muhafazakarlık, milliyetçilik, hegemonya, özgüven, orta sınıflar
 • Aydın, O. (03.12,2019). Süslüman. Sol Gazetesi, https://haber.sol.org.tr/yazarlar/orhan-aydin/susluman-275444
 • Baltacıoğlu, İ.H. (1943). Türke Doğru. İstanbul: Yeni Adam Yayınları. Cilt:2.
 • Bergsson, H. (1947) Yaratıcı Tekâmül. Çev: Mustafa Şekip Tunç. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Beyatlı, Y.K. (1961). Kendi Gök Kubbemiz. İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları.
 • Bilgin, O. (2018). Türk Milliyetçiliği ve Kemalizm Meselesi: Hegemonya, Asimilasyon, Mücadele. Akademik Hassasiyetler. Cilt:5, Sayı:10. ss.331-360.
 • Burke, E. (1790). Reflections on the Revolution in France. Londra.
 • Dilipak, A. (28.05.2016). Spinne 2 Operasyonu. Yeni Akit Gazetesi.
 • Dilipak, A. (13.07.2019). Parti Değil Party, Yeni Akit Gazetesi.
 • Duman, F. (2017). Edmund Burke. İçinde Siyaset Felsefesi Tarihi. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Eygi, M. Ş. (10.02.2011). Bocalayan Müslümanlar. Millî Gazete.
 • Eygi, M. Ş. (30.09.2015). Müslüman ve Süslüman. Millî Gazete.
 • Gökalp, Z. (1957). Türkçülüğün Esasları. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Kaplan, M. (1969). Büyük Türkiye Rüyası. İstanbul: Türkiye Kültür Enstitüsü.
 • Kekes, J. (1998). A Case for Conservatism. New York: Cornell University Press.
 • Kirk, R. (1962). A Program for Conservatives. Chicago: Henry Regnery Company.
 • Minogue, K. (1987). Conservatism. içinde Political Science and Pollitical Theory. London: Routledge & Keagan Paul.
 • Nisbet, R. (1986). Conservatism: Dream or Reality. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Oakeshott, M. (1962). On Being Conservative. Ideologies of Politics. London: Oxford University Press.
 • O’Sullivan, N. (1976). Conservatism. London: J.M. Dent & Sons Ltd.
 • O’Sullivan, N. (1994). Conservatism. Contemporary Political Ideologies. London: Pinter Publishers.
 • Özdil, Y. (21.11.2019). Bebeğe Tek Taş Yüzük. Sözcü Gazetesi.
 • Özipek, B.B. (2006). Muhafazakarlık, Devrim ve Türkiye İçinde Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık, Cilt:5, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öztürk, H. (1996). Yeşil Gece’nin Aydınlığında Yeni İnsan Tipleri. Liberal Düşünce. Sayı:2.
 • Safa, P. (1990). Din İnkılap İrtica. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Scruton, R. (2002). The Meaning of Conservatism. Chicago: Augistine Press.
 • Söktü, M. (23.11.2019). Muhafazakâr Zenginlerin Dansözlü, Lüks Ve Şatafatlı Kutlamalarını İlahiyatçı Şahin Filiz Odatv’ye Değerlendirdi. Oda Tv.
 • Stauth, G. & Turner, B.S. (1995). Nietcthe’nin Dansı, Çev: Mehmet Küçük, Ankara: Ark Yayınevi.
 • Tanpınar, A.H. (1996). Huzur. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Tanpınar, A.H. (2015). Mahur Beste, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Tannsjö, T. (1990). Conservatism for Our Time. London: Routledge.
 • Turhan, M. (1987). Kültür Değişmeleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları:113-132).
 • Yılmaz, M. (2006). Mümtaz Turhan. Türkiye içinde Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık. Cilt:5, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Van den Bruck, A. M. (2001). Moeller van den Brucks Geschichtsphilosophie.
 • Yıldırım, E. (20.11.2019). Show Müslümanlık. Yeni Şafak Gazetesi.
 • Yolcu, H. (13.03.2018). Hani Müslüman Mahallesinde Salyangoz Satılmazdı? Anadolu Gençlik. http://www.anadolugenclik.com.tr/hani-musluman-mahallesinde-salyangoz-satilmazdi-140
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Tüm Sayı
Yazarlar

Yazar: Oğuzhan BİLGİN
Kurum: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 28 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler645574, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {1 - 23}, doi = {}, title = {KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI}, key = {cite}, author = {BİLGİN, Oğuzhan} }
APA BİLGİN, O . (2019). KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI. Akademik Hassasiyetler , 6 (12) , 1-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/51005/645574
MLA BİLGİN, O . "KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 1-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/51005/645574>
Chicago BİLGİN, O . "KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI AU - Oğuzhan BİLGİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 6 IS - 12 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI %A Oğuzhan BİLGİN %T KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI %D 2019 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD BİLGİN, Oğuzhan . "KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI". Akademik Hassasiyetler 6 / 12 (Aralık 2019): 1-23 .
AMA BİLGİN O . KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(12): 1-23.
Vancouver BİLGİN O . KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(12): 23-1.