Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kent-Bölge Kavramı Işığında Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sisteminde Değişim ve Kalkınma Ajansları: Yerel Ölçekte Mekânın ve Yönetişimin Yeniden Tanımlanması

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 313 - 342, 24.04.2015
https://doi.org/10.17550/aid.29972

Öz

6360 sayılı yeni büyükşehir belediye kanunu, 2003-2005’te yeniden tasarlanan
yerel yönetim anlayışı üzerine oturtulmuştur ve mekânın yönetimi bağlamında önemli değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Bundan önce ise, 2008 yılından itibaren Düzey 2 seviyesinde kurulan 26 Kalkınma Ajansı uygulamalarına başlamıştır. Kurulan bu Kalkınma Ajansları, bölgesel-yerel ekonomik kalkınma hedefleri ile yola çıkmıştır. Kalkınma ajanslarının kurulması ve yeni büyükşehir belediye yasası ile kentlerin kurumsal anlamda yönetiminde ve ekonomik kalkınma politikalarının belirlenmesinde yeni bir yönetişim sistemine geçildiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, çalışmada, kent-bölge kavramından yola çıkılarak, İngiltere’deki kent-bölge uygulamalar ve Türkiye’deki İzmir deneyimi ışığında, Türkiye’de mekânın yeniden yapılandırılması olgusu, merkeziyetçilik/âdem-i merkeziyetçilik sorunsalı çerçevesinde ele alınmaktadır.

Kaynakça

 • Albrechts, L., Healey, P. ve Kunzmann, K.R. (2003). Strategic spati- al planning and regional governance in Europe. Journal of the American Planning Association, 69, 113-129
 • Aktar, C. (2012). Çözüm büyükşehir değil adem-i merkeziyet. Taraf, 27.11.2012, http://arsiv.taraf.com.tr/yazilar/cengiz-aktar/cozum- buyuksehir-degil-adem-i-merkeziyet/24170/
 • Arı, A. (2006). Bölgesel kalkınma politikalar ve yeni dinamikler. İstan- bul: Derin Yayınları.
 • Balducci, A., Kunzmann, K.R. ve Sartorio, F.S. (2004). Towards cre- ative city region governance in Italy and Germany. DISP, The Planning Review 40 (158), 2-4
 • Davoudi, S. (2008), Conceptions of the city-region: A critical revi- ew. Urban Design and Planning, 161, 51-60. DOI: 10.1680/ udap.2008.161.2.51
 • Eraydın, A. Kent Bölgeler: Küreselleşmenin Yeni Odakları mı Yok- sa Yeni Birlikteliklerin ve Demokrasi Taleplerinin Mekânları mı?, Erişim Tarihi: 30.06.2009 http://www.planlama.org/ index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-yazlar/64- planlamaorg-yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler- kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-birlikteliklerin- ve-demokrasi-taleplerinin-mekanlar-m
 • Harrison, J. (2007). From competitive regions to competitive city- regions: A new orthodoxy, but some old mistakes. Journal of Economic Geography, 7, 311–332
 • Jonas A. (2013). City-regionalism as a contingent ‘geopolitics of capi- talism’. Geopolitics, 18 (2). 284-298, DOI: 10.1080/14650045. 2012.723290
 • Karasu, K. (2005), İngiltere’de bölge kalkınma ajansları. Bölge Kalkın- ma Ajansları Nedir, Ne Değildir (pp. 197-238) Ankara: Yayed.
 • Le Gales, P. (2003). Le retour des Villes Européennes. - sociétés ur- baines, mondialisation, gouvernement et gouvernance. Paris: Presses de Sciences Po
 • Ökmen, M., P, B. (2008). Kuramdan uygulamaya yerel yönetimler - il- keler yaklaşımlar ve mevzuat. İstanbul: Alfa Aktüel Yayını.
 • Özışık, F.U. (2013). Küreselleşme-yerelleşme sürecinde kentsel yöne- tişim: Kalkınma ajansları ve İzmir örneği – Kent Akademisi, Kent Kültürü ve Yönetimi (ISSN: 2146-9229) – www.kentaka- demisi.com, no:12
 • Özışık, F.U. (2012). L’Européanisation De La Politique De Développement Régional En Turquie (Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikasının Avrupalılaşması) (Doktora Tezi) Aix- Marsilya Üniversitesi, Aix-en-Provence Siyasal İncelemeler Enstitüsü, Fransa, http://www.theses.fr/2012AIXM1035
 • Parr, J. (2005). Perspectives on the city-region. Regional Studies. 39 (5), 555-566.DOI:10.1080/00343400500151798
 • Rodrıguez - Pose, A. (2008). The rise of the “city-region” concept and its development policy implications. European Planning Studi- es, 16 (8), 1025-1046. DOI: 10.1080/09654310802315567
 • Salet, W., Thorley, A. ve Kreukels, A. (2003). Metropolitan governan- ce and spatial planning. London and New York: Spon Press.
 • Scott, A.J. (2001). Globalization and the rise of city-regions. European Planning Studies, 9 (7), 813-826
 • “Sorularla ve Cevaplarla Yeni Büyükşehir Belediye Yasası”, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı, www.akparti.org. tr
 • Turan, M. (2005). Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir. An- kara: Yayed
 • “40 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Yasası”, CHP, Yerel Yönetimler Başkanlığı, www.chp.org.tr/yerelyonetimler/pdfkitaplar/40_so- ruda_yeni_buyuksehir_belediye_yasasi/40_soruda_yeni_bu- yuksehir_belediye_yasasi.html

Regional Development Agencies and the Reform of the Metropolitan System Through the City-Region Concept: Redefining Space and Governance at the Local Level in Turkey

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 313 - 342, 24.04.2015
https://doi.org/10.17550/aid.29972

Öz

New metropolitan municipality law (6360) which came after 2003-2005’s local governance and public administration reforms brings significant changes in the spatial governance and its development policies. Well before the new metropolitan municipality law, 26 Development Agencies were established since 2008 and they began its implementation. Development Agencies has set out by regional and local economic development goals. This paper discusses about an eventual city-region phenomenon in Turkey through the articulation of Development Agencies with the new metropolitan municipality framework within economic development policies and spatial governance dynamics. In this study, our goal is to make a reflection about an eventual formation of city-regional space in Turkey relying on decentralization and multi-level governance problematic. The demonstration leans on a UK city-region model as well as on a domestic case, İzmir city-region

Kaynakça

 • Albrechts, L., Healey, P. ve Kunzmann, K.R. (2003). Strategic spati- al planning and regional governance in Europe. Journal of the American Planning Association, 69, 113-129
 • Aktar, C. (2012). Çözüm büyükşehir değil adem-i merkeziyet. Taraf, 27.11.2012, http://arsiv.taraf.com.tr/yazilar/cengiz-aktar/cozum- buyuksehir-degil-adem-i-merkeziyet/24170/
 • Arı, A. (2006). Bölgesel kalkınma politikalar ve yeni dinamikler. İstan- bul: Derin Yayınları.
 • Balducci, A., Kunzmann, K.R. ve Sartorio, F.S. (2004). Towards cre- ative city region governance in Italy and Germany. DISP, The Planning Review 40 (158), 2-4
 • Davoudi, S. (2008), Conceptions of the city-region: A critical revi- ew. Urban Design and Planning, 161, 51-60. DOI: 10.1680/ udap.2008.161.2.51
 • Eraydın, A. Kent Bölgeler: Küreselleşmenin Yeni Odakları mı Yok- sa Yeni Birlikteliklerin ve Demokrasi Taleplerinin Mekânları mı?, Erişim Tarihi: 30.06.2009 http://www.planlama.org/ index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-yazlar/64- planlamaorg-yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler- kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-birlikteliklerin- ve-demokrasi-taleplerinin-mekanlar-m
 • Harrison, J. (2007). From competitive regions to competitive city- regions: A new orthodoxy, but some old mistakes. Journal of Economic Geography, 7, 311–332
 • Jonas A. (2013). City-regionalism as a contingent ‘geopolitics of capi- talism’. Geopolitics, 18 (2). 284-298, DOI: 10.1080/14650045. 2012.723290
 • Karasu, K. (2005), İngiltere’de bölge kalkınma ajansları. Bölge Kalkın- ma Ajansları Nedir, Ne Değildir (pp. 197-238) Ankara: Yayed.
 • Le Gales, P. (2003). Le retour des Villes Européennes. - sociétés ur- baines, mondialisation, gouvernement et gouvernance. Paris: Presses de Sciences Po
 • Ökmen, M., P, B. (2008). Kuramdan uygulamaya yerel yönetimler - il- keler yaklaşımlar ve mevzuat. İstanbul: Alfa Aktüel Yayını.
 • Özışık, F.U. (2013). Küreselleşme-yerelleşme sürecinde kentsel yöne- tişim: Kalkınma ajansları ve İzmir örneği – Kent Akademisi, Kent Kültürü ve Yönetimi (ISSN: 2146-9229) – www.kentaka- demisi.com, no:12
 • Özışık, F.U. (2012). L’Européanisation De La Politique De Développement Régional En Turquie (Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikasının Avrupalılaşması) (Doktora Tezi) Aix- Marsilya Üniversitesi, Aix-en-Provence Siyasal İncelemeler Enstitüsü, Fransa, http://www.theses.fr/2012AIXM1035
 • Parr, J. (2005). Perspectives on the city-region. Regional Studies. 39 (5), 555-566.DOI:10.1080/00343400500151798
 • Rodrıguez - Pose, A. (2008). The rise of the “city-region” concept and its development policy implications. European Planning Studi- es, 16 (8), 1025-1046. DOI: 10.1080/09654310802315567
 • Salet, W., Thorley, A. ve Kreukels, A. (2003). Metropolitan governan- ce and spatial planning. London and New York: Spon Press.
 • Scott, A.J. (2001). Globalization and the rise of city-regions. European Planning Studies, 9 (7), 813-826
 • “Sorularla ve Cevaplarla Yeni Büyükşehir Belediye Yasası”, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı, www.akparti.org. tr
 • Turan, M. (2005). Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir. An- kara: Yayed
 • “40 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Yasası”, CHP, Yerel Yönetimler Başkanlığı, www.chp.org.tr/yerelyonetimler/pdfkitaplar/40_so- ruda_yeni_buyuksehir_belediye_yasasi/40_soruda_yeni_bu- yuksehir_belediye_yasasi.html

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ufuk ÖZIŞIK

Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2015
Başvuru Tarihi 24 Nisan 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Özışık, Ufuk . "Kent-Bölge Kavramı Işığında Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sisteminde Değişim ve Kalkınma Ajansları: Yerel Ölçekte Mekânın ve Yönetişimin Yeniden Tanımlanması". Akademik İncelemeler Dergisi 10 / 1 (Nisan 2015): 313-342 . https://doi.org/10.17550/aid.29972

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) bilginin paylaşımı için Açık Erişim Politikasına uymaktadır.