Yıl 2017, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 155 - 172 2017-04-28

Erich Fromm and Healthy Community in the Context of Social Capital
Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum

Aydın AKTAY [1]


In this study, the new social sciences, but increasingly tried to show whe- re the idea Frommer growing importance of social capital concept. Thus, the social capital; In literature not yet developed enough wealth to make a modest contribution is intended to achieve. Fromm, “healthy society” to analyze society’s putting forth one of the most important indicators of mental health, the existence of this relationship and communication connects the link or absence. Especially the “alienation” and they produce the references made to the concept of the individual in modern society refers to communi- cation problems associated with the inability to produce the anomic situation, including himself. According to Fromm’s a “social capital” that make up the second point is that religious communities can be evaluated in terms of protecting the mental health of individuals, producing a sense of solidarity and cooperation by maintaining the existence of conscience and moral values. Accordingly, affection, trust, communication formats such as solidarity, community mental health are dynamic evrilt social capital in the affirmative.

Bu çalışmada, sosyal bilimler alanında yeni olan ama gittikçe önemi artan sosyal sermaye kavramının Fromm düşüncesindeki yeri gösterilmeye çalışılmaktadır. Böylece, sosyal sermaye üzerine; henüz yeterli olmayan literatürün zenginliğinin oluşmasında mütevazı bir katkı yapmayı başarmak amaçlanmaktadır. Fromm, “sağlıklı toplum” analizini ortaya koyarken toplumun akıl sağlığının en önemli göstergelerinden birini, bu ilişki ve iletişim bağlarının varlığı ya da yokluğuna bağlamaktadır. Özellikle “yabancılaşma” kavramına yaptığı atıflar ve modern toplumlarda bireylerin ürettiklerine bizzat dahil olamamaları ile ortaya çıkan anomik durumun ürettiği iletişim sorunlarına değinir. Fromm’ a göre, “sosyal sermaye” açısından değerlendirilebilecek ikinci husus da toplumu oluşturan bireylerin akıl sağlığını koruyan dini, vicdani ve ahlaki değerlerin varlığını sürdürerek bir dayanışma ve yardımlaşma duygusu üretmesidir. Buna göre sevgi, güven, dayanışma gibi iletişim biçimleri toplumun akıl sağlığını olumlu anlamda sosyal bir sermayeye evrilten dinamiklerdir.

 • Aydın. Selim, (2001), Milletlerin Kalkınmasında Önemli Güç Kaynağı Sosyal Sermaye, Sızıntı Dergisi, Temmuz, Yıl :23 Sayı :270, İstanbul
 • Http://Tr.Wikipedia.Org/Wiki/Erich_Fromm Erişim Tarihi:10-03-2015
 • Freud. Sigmund, (2000), Psikanaliz Üzerine, Say. Yayıncılık, İstanbul
 • Froomm Biyografisi: Http://Tr.Wikipedia.Org/Wiki/Erich_Fromm, Erişim Tarihi:10-03-2015
 • Fromm. Erich, (1982), Sağlıklı Toplum, Çev: Yurdanur Salman ve Zeynep Tanrısever, Payel Yay. İstanbul Field. John, (2008), Sosyal Sermaye, Çev: Bahar Bilgen Bayram Şen, 2. Baskı İbü Yay. İstanbul
 • Fukuyama. Francis,(2005), Güven (Sosyal Erdemler Ve Refahın Yaratılması), Çev: Ahmet Buğdaycı, İş Bankası Yay. 3.Baskı, İstanbul
 • Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396.
 • Putnam, Robert, (1995), "Bowling Alone: America's Declining Social Capital," Journal of Democracy 6: 1 January, The New York Times, New York.
 • Rogers, Carl. (1961). On Becoming A Person: A Therapist's View of Psychotherapy. London.
 • Şan, Mustafa Kemal (2006) “Bilgi Toplumuna Geçişte Sosyal Sermayenin Taşıdığı Önem Ve Türkiye Gerçeği”, 5. Uluslar Arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt:1 Sh. 113-140), Kasım, İzmit.
 • Şan, Mustafa Kemal (2007) “Sosyal Bilimlerde Yıldızı Yükselen Yeni Bir Kavram: Sosyal Sermaye Ve Türkiye”, Sosyoloji Yazıları I, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ortak Çalışması, Der: M.K. Şan, Kızılelma Yay. İstanbul. S. 282-323.
 • Şan, Mustafa Kemal Ve Şimşek, Rıdvan (2011) “Sosyal Sermaye Kavramının Tarihsel Ve Sosyolojik Arkaplanı” Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt: 6, Sayı 1, ss. 88-110.
 • Şan, Mustafa Kemal Ve Akyiğit Handan (2015) “ Sosyal Semaye Tartışmaları Ve Türkiye’de Sosyal Sermayenin Ölçülmesi Sorunu” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 34, Ss. 123-134.
 • Tocqueville, Alexis, (1946), Democracy İn America, Oxford University Press,London.
 • Weber, Max, (1930), The Protestant Ethic And The Spirit Of Capitalism, Trans. By Talcott Porsons, London: Allen & Unwin.
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Aydın AKTAY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { akademikincelemeler308916, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi}, issn = {1306-7885}, eissn = {2602-3016}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {155 - 172}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.308916}, title = {Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum}, key = {cite}, author = {Aktay, Aydın} }
APA Aktay, A . (2017). Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum . Akademik İncelemeler Dergisi , 12 (1) , 155-172 . DOI: 10.17550/akademikincelemeler.308916
MLA Aktay, A . "Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum" . Akademik İncelemeler Dergisi 12 (2017 ): 155-172 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikincelemeler/issue/28937/308916>
Chicago Aktay, A . "Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum". Akademik İncelemeler Dergisi 12 (2017 ): 155-172
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum AU - Aydın Aktay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.308916 DO - 10.17550/akademikincelemeler.308916 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 172 VL - 12 IS - 1 SN - 1306-7885-2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.308916 UR - https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.308916 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum %A Aydın Aktay %T Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum %D 2017 %J Akademik İncelemeler Dergisi %P 1306-7885-2602-3016 %V 12 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.308916 %U 10.17550/akademikincelemeler.308916
ISNAD Aktay, Aydın . "Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum". Akademik İncelemeler Dergisi 12 / 1 (Nisan 2017): 155-172 . https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.308916
AMA Aktay A . Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum. Akademik İncelemeler Dergisi. 2017; 12(1): 155-172.
Vancouver Aktay A . Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum. Akademik İncelemeler Dergisi. 2017; 12(1): 155-172.
IEEE A. Aktay , "Sosyal Sermaye Bağlamında Erich Fromm ve Sağlıklı Toplum", Akademik İncelemeler Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 155-172, Nis. 2017, doi:10.17550/akademikincelemeler.308916