Amaç ve Kapsam

Derginin öncelikli amacı, ilahiyat alanında gerçekleştirilmiş nitelikli ve özgün çalışmaları akademik çevrelerin dikkatine sunmak, akademik bilginin üretilmesine ve yayılmasına katkı sağlamaktır. 

Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Araştırmaları Dergisi Akademik-Us, Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Akademik-Us Dergisi'nde, araştırma ve tercüme makale, araştırma notu, kitap ve makale değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme, doktora tez özeti vb. çalışmalar yayımlanır.
Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakemin değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır:
• Temel İslam Bilimleri:
Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı.
• Felsefe ve Din Bilimleri:
İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık.
• İslam Tarihi ve Sanatları:
İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki.
• Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi.


Yayımlanma Ayları
Temmuz Aralık