İletişim Bilgileri

Temel İletişim

Akademik-Us İletişim
ARTVIN CORUH UNIVERSITY
akademikus@artvin.edu.tr
Dekanlık: +90 466 215 1077 / Dahili: 6213 +90 466 215 1096

Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hopa Yerleşkesi  Hopa/ Artvin


Editör

Dr. Kerime Cesur Turhan
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
kerimecesur@artvin.edu.tr

Editör

Arş. Gör. Halil Arslan
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
halil.arslan@artvin.edu.tr

Editör

Arş. Gör. Sema Nur Uzun
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
semanur@artvin.edu.tr
0 466 215 1000