Dergi Kurulları

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Kerime CESUR


   


Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Halil ARSLAN

Alan Editörleri

Dr. Öğretim Üyesi Kerime CESUR

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KURT

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇETİN

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ULUIŞIK

Arş. Gör. Halil ARSLAN

Arş. Gör. Sümeyra NALBANT


 

Yazım ve Dil Editörleri

Arş. Gör. Dr. Bilge İlhan TOKER


Son Okuma

Dr. Öğretim Üyesi Kerime CESUR

Mizanpaj

Arş. Gör. Halil Arslan


Yayın Editörü

Arş. Gör. Halil ARSLAN