Dergi Kurulları

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Kerime Cesur TURHAN


   


Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Sema Nur UZUN

Arş. Gör. Halil ARSLAN

Alan Editörleri

Arş. Gör. Dr. İsmail KURT

Arş. Gör. Dr. Mehdi CENGİZ

Arş. Gör. Halil ARSLAN

Dr. Öğretim Üyesi Kerime Cesur TURHAN

Yazım ve Dil Editörleri

Arş. Gör. Sema Nur UZUN

Arş. Gör. Dr. Mehdi CENGİZ

Son Okuma

Dr. Öğretim Üyesi Kerime Cesur TURHAN

Mizanpaj

Arş. Gör. Halil Arslan

Arş. Gör. Sema Nur Uzun