Editör

Dr. Öğr. Üyesi Babacan TAŞDEMİR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Osman ERAVŞAR (İmtiyaz Sahibi)

Dr. Öğr. Üyesi Babacan TAŞDEMİR (Editör)

Prof. Dr. M. Fadıl SÖZEN

Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU

Doç. Dr. Aydın ZOR

Doç. Hanife Neris YÜKSEL

Doç. Kamuran Özlem SARNIÇ

Doç. Mehmet Ali EROĞLU

Doç. Nev YAVUZ AZERİ

Doç. Dr. Terlan MEHDİYEVA AZİZZADE

Doç. Uğur GÜNAY YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Ahsen GÜNBULUT

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Suzan TEKER

Sekreterya

Arş. Gör. Merve Köksal

Arş. Gör. Serap Sezen