Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumunda Recep Tayyip Erdoğan’ın Sosyal Medyadaki Görsel İmajı Üzerine Bir Analiz

Yıl 2018, Sayı: 29, 230 - 269, 30.06.2018
https://doi.org/10.31123/akil.406942

Öz

Türkiye’de
siyasi seçimlerde uygulanan stratejilere bakıldığında, stratejilerin hayata
geçirilmesi için kullanılan mecralar farklı partilerde benzerlik
gösterebilmektedir. Ancak 21. yüzyılla beraber, yeni iletişim teknolojileri, dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de sosyal hayatı doğrudan etkileyebilecek duruma gelmiş
ve siyasal iletişimde kullanılan ana mecralardan biri olmuştur. Özellikle
sosyal medya, kullanan kişi sayısı ve sahip olduğu özellikleri nedeni ile yeni
dönemin çok önemli bir siyasi taktiği haline gelmiştir. 2000’li yıllardan sonra
da Türkiye’deki partiler de bu önemli taktiği stratejilerinin en önemli
parçalarından biri olarak düşünmektedir. Son yıllarda bunun örneklerine sıklıkla
rastlanmaktadır.Bu
çalışma Türkiye’de siyasal iletişim sürecinde sosyal ağlarda neler yapıldığı
temel düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Çalışmanın amacı; 2017 yılında Türkiye’de
yapılan başkanlık sistemine yönelik referandum sürecinde, sosyal ağlarda Recep
Tayyip Erdoğan’ın görsel imajının nasıl yansıtıldığını ortaya koymaktır. Çözülmeye
çalışılan temel sorunsal ise;  bir siyasi
liderin sosyal ağlardaki fotoğraflarında en çok nelerin öne çıkarıldığını belirlemektir.
Sorunsalın çözümlenmesi için, yapısal uygunluğu ve Türkiye’de kullanıcı sayısı
bakımından ilk sıralarda yer alan Facebook ve Instagram isimli sosyal ağlarda Recep
Tayyip Erdoğan’ın görsel kimliğinin nasıl yansıtıldığı, göstergebilimsel analiz
yöntemiyle irdelenmiştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal ağlarındaki
fotoğraflarında; mavi, kırmızı ve beyaz renkler, pozitif imaj oluşturabilecek
beden dili, çoğunda takım elbiseli bireysel görüntüsü (çok azında seçmenle birlikte)
ve tebessümü öne çıkarılmıştır. Ayrıca fotoğraflarda Recep Tayyip Erdoğan ana
karakter olarak kullanılmış ve sadelik benimsenmiştir. Bu doğrultuda Recep
Tayyip Erdoğan’ın referandum sürecinde sosyal ağlarda görsel imajının profesyonel
bir şekilde yönetildiği ve seçim sürecini pozitif yönde etkileyebilecek
karelerin paylaşıldığı görülmüştür.  

Kaynakça

 • Akış, Yeşim, Toduk (2004). Türkiye’nin Gerçek Liderlik Haritası. İstanbul: Alfa.
 • Atikkan, Zeynep ve Tunç, Aslı (2011). Blogdan Al Haberi: Haber Blogları, Demokrasi ve Gazeteciliğin Geleceği Üzerine. İstanbul: Yapı Kredi.
 • Aydemir, Emrah (2011). 2008 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti’nin Kampanya Faaliyetlerinin Karşılıklı İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: E. Ü. İlet. F.
 • Aziz, Aysel (2017). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel.
 • Bektaş, Çetin (2016). “Liderlik Yaklaşımları ve Modern Liderden Beklentiler”. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler. 2(7): 43-53.
 • Bennett, W. Lance (2000). Politik İllüzyon ve Medya. Çev., Seyfi Say. İstanbul: Nehir.
 • Bostancı, M. Naci (1998). Siyaset, Medya ve Ötesi. Ankara: Vadi.
 • Bulduklu, Yasin (2015). İmaj Yönetimi – Yaklaşımlar, Taktikler, Stratejiler, Konya: Literatürk Academia.
 • Çildan, Cihan, Ertemiz, Mustafa, Küçük, Evren, Tumuçin, H. Kaan, ve Albayrak, Duygu (2012). “Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü”, Akademik Bilişim 2012 Konferansı, s.3. http://ab.org.tr/ab12/bildiri/205.pdf / 09.09.2017.
 • Çağlar, Nedret ve Köklü, Pelin, Havva (2017). “Yeni Medyanın Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanımı: Siyasal Partilerin Resmi Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik. 5(1): 148-173.
 • Karlı, İhsan ve Değirmencioğlu, Gürsoy (2011). “Siyasal İletişim Açısından Siyasal Partilerin İnternet Mecrasından Yararlanma Biçimleri ve Karşılaştırmalı Bir Analiz”. Marmara İletişim. 18: 141-161.
 • Keklik, Belma (2012) “Öğretim Üyelerinin Dış Görünüşlerinin Öğrenciler Tarafından Algılanma Biçiminin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi. 4(3): 129-141.
 • Knight, Sue (1999). Uygulamalarla NLP Yaşamınızda Fark Yaratan Yöntemler. Çev., İpek Görkey Taffe. İstanbul: Sistem.
 • Leiner, Barry M., Cerf, Vinton. G., Clark, David D., Robert. E. Kahn., Kleinrock, Leonard., Daniel, C., Lynch., Postel, Jon, Larry, G. Roberts ve Wolff, Stephen (2009). “A Brief History of the Internet.” ACM SIGCOMM Computer Communication. 39(5): 22-31.
 • Damlapınar, Zülfikar ve Balcı, Selçuk. (2014) Siyasal İletişim Sürecinde Seçimler, Adaylar, İmajlar. Konya: LiteraTürk Academia.Devran, Yusuf (2003). Siyasal Kampanya Yönetimi: Mesaj, Strateji ve Taktikler. İstanbul: And.
 • James, N. Druckman., Jacobs, R. Lawrence ve Ostermeier, Eric (2004). “CandidateStrategiesto Prime Issuesand Image”. Minnesota University Journal of Philosophy of Education. 66(4): 1180 – 1202.
 • Binark, Mutlu., Çomu, Tuğrul., Bayraktutan, Günseli., Öz.etin, Burak., Doğu, Burak., İslamoğlu, Gözde ve Aydemir, Aslı, Telli (2014). Siyasetin Yeni Hali: Vakai Sosyal Medya. İstanbul: Kalkedon.
 • Elitaş, Türker ve Keskin, Savaş (2014). “Sanal Aidiyet Bağlamında Zihinsel Diaspora: Facebook Örneği”. Atatürk İletişim. 7: 161-186.
 • Erzen, Meltem, Ünal (2008). “Siyasal Lider İmajının Seçimlere Etkisi”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi. 31: 65-80.
 • Kaid, Lynda, Lee (1999). “Political Advertising: A Summary of Research Findings”, Handbook of Political Marketing, B.I.Newman (der.) içinde London: Sage Publications.
 • Kalender, Ahmet (2014). Siyasal İletişim. Konya: Tablet.
 • Keskin, Savaş ve Sönmez, Mehmet, Ferhat (2015). “Liderler Ve Takipçileri: Siyasi Parti Liderlerinin Twitter Performansları ve Takip İlişkisi”. Selçuk Üniversitesi İletişim. 9(1): 339 – 362.
 • Milburn, A. Michael (1998). Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset. Çev., Ali Dönmez ve Veli Duyan. Ankara: İmge.
 • O’Reilly, Tim (2005). “What is Web 2.0? Design Pattern Sand Business Models Forthe Next Generation Of Software”. www.oreilly.com/lpt/a/6228. 18.10.2017.
 • Özsoy, Osman. (2007) Seçim Kazanma Sanatı. İstanbul: Alfa.
 • Öztürk, Doğu, İlknur (2014). “Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: 2012 Amerikan Başkanlık Seçimlerinde Twitter Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”.
 • Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar. İdil Sayımer (der.) içinde. Konya: Literatürk.
 • Saylı, Halil ve Baytok, Ahmet (2014). Örgütlerde Liderlik Teori-Uygulama ve Yeni Perspektifler. Ankara: Nobel.
 • Sabuncuoğlu, Zeyyat ve Tüz, Melek, Vergiliel (2005). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Aktüel.
 • Tosun, Tanju (2003). Siyasette Yeniden Mevzilenmeler. İstanbul: Büke.
 • Uztuğ, Ferruh (2004) Siyasal İletişim Yönetimi: Siyasette Marka Yaratmak. İstanbul: MediaCat.
 • Vasquez, L. M. G. ve Velez, I. S. (2011) “Social Media as a Strategic ToolforCorporateCommunication”, Revistaİnternacional de RelacionesPublicas”, 1(2), 157-174.
 • Yıldız, Nuran (2000). “Türkiye’de Medyanın İmaj Sorunu” 1. Ulusal İletişim Sempozyumu, Cilt: Siyasal İletişim, s. 339-346, Ankara.
 • “Referandum anketi sonuçları: AKAM başkanlık sistemini sordu” (2017)https://indigodergisi.com/2017/02/referandum-anketi-sonuclari-akam/ 23.02.2017.
 • “Why We’re More Likely To Remember Content With Images And Vıdeo (Infographic)” https://www.fastcompany.com/3035856/why-were-more-likely-to-remember-content-with-images-and-video-infogr 09.14.2014.
 • “Digital Special Reports” https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview 52. Slayt. 2017.
 • “Which Social Media Do You Use” https://www.statista.com/statistics/570098/distribution-of-social-media-used-turkey/ 2017.
 • “Turkey Facebook page statistics” https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/turkey/ 05.02.2018.
 • http://www.aksam.com.tr/guncel/cumhurbaskani-erdogan-mersinde-konusuyor/haber-592443 03.02.2017.
 • http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/670309/Erdogan_referandum_kampanyasini_baslatti..._Kursuden_Fatiha_okuttu.html 03.02.2017.
 • https://tr-tr.facebook.com/RecepTayyipErdogan/
 • https://www.instagram.com/rterdogan/?hl=tr
Toplam 42 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mikail Batu

Onur Tos

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 20 Şubat 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 29

Kaynak Göster

APA Batu, M., & Tos, O. (2018). 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumunda Recep Tayyip Erdoğan’ın Sosyal Medyadaki Görsel İmajı Üzerine Bir Analiz. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(29), 230-269. https://doi.org/10.31123/akil.406942