Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uluslararası St. Louis Sergisi (1904) Ve İstanbul’dan Gerçek Bir Kesitin Temsili

Yıl 2020, Sayı 7, 68 - 88, 26.06.2020

Öz

Uluslararası Sergiler sanayi devrimi sonrasında giderek artan üretim, gelişen teknoloji ve sanayi alanlarındaki ürünlerin uluslar arasında paylaşılarak arz ve talep dengesinin yaratılmaya çalışıldığı büyük organizasyonlardır. 19.yüzyılın ortalarında başlayan bu sergiler zaman içinde değişerek günümüze kadar gelmiştir. Küreselleşme çağında uluslararası sergiler ekonomik, kültürel ve sanatsal anlamda farklı ülkeler ve kıtalar arasındaki etkileşimde önemli rol oynamıştır. Bu uluslararası platformda ülkeler sadece üretimleriyle değil mimari kimlikleriyle de kendilerini temsil etmişlerdir. Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğunun St. Louis Sergisi’nde oluşturduğu İstanbul’dan gerçek bir kesitin temsili ele alınacak ve bu temsilin Mısır’la arasındaki rekabet sonucunda gerçekleştirildiği ileri sürülecektir.

Kaynakça

 • Anonim (1903). Bazaars of Istanbul, World’s Fair Bulletin (St Louis), 35-36.
 • Arseven, C. E. (1993). Sanat ve Siyaset Hatıralarım, (Haz. Ekrem Işın). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Başaran, B. (2015). Chicago Kolomb Dünya Sergisi’nde Osmanlı Temsili. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Chandler, A. (1987). The Paris Exposition Universelle of 1900. World’s Fair Magazine, VII, (3): 8 - 14. http://charon.sfsu.edu/publications/index.html
 • Çelik, Z. (2005) Şarkın Sergilenişi, 19.Yüzyıl Dünya Fuarlarında İslam Mimarisi. (Çev. Nurettin Elhüseyni ). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Daily official program: World's Fair Louisiana Purchase Exposition, St. Louis, U.S.A., 1904.
 • Derin, S. (2020). “1904 St. Louis Dünya Fuarı ve Osmanlı Temsiliyeti: Celal Esad Arseven Sergisi”, Art-Sanat, 13: 87 – 116.
 • Ersoy, A. (2000). On the Sources of the “Ottoman Renaissance”: Architectural Revival and its Discourse during the Abdülaziz Era (1861-76). Ph.d. diss., Harvard University.
 • Eyice, S. (1992). “Büyük Çarşı.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 6: 509-513.
 • Final Report of the Louisiana Purchase Exposition Commission. ( 1906 ). Washington, Gov't print. off.
 • Findling, J. E. & Pelle, K. D. (Eds.). (2008). Encyclopedia of World’s Fairs and Expositions, foreword by Vicente González Loscertales, 2nd revised edition, Jefferson, North Carolina, and London: McFarland & Company, Inc., Publishers.
 • Gautier, A. H. (1867). Les Curiosités de L’Exposition Universelle de 1867, Paris: C. Delgrave et Cie.
 • Göğüş, C. (2006). 19.Yüzyıl Avusturya Gazeteleri Işığında Osmanlı İmparatorluğunun 1873 Viyana Dünya Sergisine Katılımı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Greenhalgh, P. (1988). Ephemeral Vistas. The Expositions Universelles, Great Exhibitions and World’s Fairs 1851 – 1939. Manchester: Manchester University Press.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı.
 • Livre d'or de l'Exposition, Exposition universelle de 1889 (Paris, France).
 • Mainardi, P. (1987). Art and Politics of the Second Empire: The Universal Expositions of 1855 and 1867. New Haven and London.
 • Mattie, E. (2007). Dünya Fuarları. İFM yayınları.
 • Musavver Şikago Sergisi Gazetesi, (The Chicago Fair IIIustrated), (15 Ekim 1893), No: 4-6, Chicago: J.B. Campell & Co.
 • Nikou, M. (1997). National architecture and international politics: Pavilions of the Near Eastern nations in the Paris International Exposition of 1867. Columbia University, ProQuest, UMI Dissertations Publishing.
 • Official Directory of the Louisiana Purchase Exposition World’s Fair, Saint Louis, 1904.
 • Ormos, I. (2016). ‘’Between Stage Dekor and Reality, The Cairo Street at the World’s Columbian Exposition of 1893 at Chicago’’. The Arabist, Budapest Studies in Arabic, 37: 115 – 134.
 • Pemsel, J. (1989). Die Wiener Weltausstellung von 1873: Das gründerzeitliche Wien am Wendepunkt. Vienna.
 • The universal Exposition of 1904. Exhibits, Architecture, Ceremonies, Amusements, St. Louis, 1904, 4 Volume in One.
 • Truman, B. C. (1893). History of the World's fair; being a complete description of the World's Columbian exposition from its inception.
 • Yarar, S. (2018). Uluslararası Sergilerde Mimari Temsil ve Uygulama Süreçlerinin Osmanlı – Mısır Rekabeti Üzerinden Değerlendirilmesi (1851 – 1915). Doktora Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • http://www.levantineheritage.com/pangalo.htm (Erişim Tarihi: 03.12.2017)
 • https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/40999438801(01.012.2019
 • https://archive.org/details/sheppsworldsfair00sheprich (28.11.2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sibel YARAR> (Sorumlu Yazar)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK
0000-0002-0841-3374
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 10 Nisan 2020
Kabul Tarihi 9 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Yarar, S. (2020). Uluslararası St. Louis Sergisi (1904) Ve İstanbul’dan Gerçek Bir Kesitin Temsili . Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (7) , 68-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/55600/717703

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)