Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 2, Sayfalar 410 - 418 2019-09-17

Performance of the Pile Groups on the Same Soil Conditions
Aynı Zemin Koşullarında Farklı Kazık Gruplarının Performansı

Mikail YEĞİT [1] , İsmail ZORLUER [2]


Pile foundation is one of the main deep foundation types, in case of the exceeding bearing capacity of the soil due to loads transferred from the superstructure to the shallow foundation. The most preferred pile foundation type in our country is bored piles since it is applicable to all types of soils and avoiding noise and vibration during its construction. It’s very difficult and expensive in situ testing of the bored pile groups. Instead, the bearing capacity of a single pile is tested and the bearing capacity calculated with the design is confirmed to be correct. In this study, in the same soil conditions, the bearing capacities and settlements of different pile groups with the different size and number of piles researched.

Yapı yüklerinin sığ temeller ile zemin tarafından taşınamaması durumunda, yapı yüklerinin zeminin daha derinlerdeki tabakalara aktarılması için kullanılan başlıca temel türlerinden birisi kazıklı temellerdir. Her çeşitte zemine uygulanabilmeleri, inşası sırasında gürültü ve titreşime neden olmamaları dolayısıyla ülkemizde en çok tercih edilen kazıklı temel türü fore kazıklardır. Fore kazıkların deneysel olarak grup davranışını incelemek zor ve maliyetlidir. Bunun yerine tek kazığın taşıma kapasitesi test edilerek, tasarımla hesaplanan taşıma kapasitesinin doğru olduğu teyit edilmektedir. Bu çalışmada, aynı zemin üzerine farklı çap ve sayıdaki kazık bulunduran gruplarının taşıma kapasitesi ve oturmaları dikkate alınarak performansı kıyaslanmıştır.
  • Akgüner, C. (2007). Elastic Analysis of Axial Load-Displacement Behaviour of Single Driven Piles, PhD Thesis, The University of Texas Austin.Bayar, T. (2011). Kazıklı Temel Sistemlerinin Sonlu Elemanlarla Modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Birand, A. (2005). Kazık Tasarımında Yatak Modüllerinin Düzeltilerek Kullanılması, İMO Teknik Dergi, Yazı 232: 3487-3496.Carlberg, C. (2011). Statistical Analysis, Microsoft® Excel 2010, Indianapolis, Indiana, USA, April 2011.Çalışkan, Ö. (2003). Kazıklı Temellerin Analitik Yöntemlerle Statik ve Betonarme Çözümleri, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 144-156, 161-167.Das, M.B. (2007). Principles of Foundation Engineering, Global Engineering Publishing Company, Seventh Edition Stamford USA.Erdemir, N.S. (2010). Sismik Yükler Altında Kazıkların Grup Davranışı, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.Fleming, W.G.K. (1992). A new method for single pile settlement prediction and analysis, Géotechnique 42, 3, 411-425Gök, S. (2007) Kazıklı Radye Temellerin Tasarımı, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.Gök, S. ve Toğrol, E. (2009) Basitleştirilmiş kazıklı radye hesabı, itüdergisi/d mühendislik, Ekim 2009, Cilt:8, 5: 149-156.Gürkan Yazıcı, A. (2013). Kazıklar Arası Mesafenin Kazıklı Radye Temel Sisteminde Etkisinin İki ve Üç Boyutlu Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.Horikoshi, K. (1995). Optimum Design of Pile Raft Foundations, PhD thesis, University of Western Australia, Perth.Karaca, D. (2008). Kazıkların Yatay ve Düşey Yükler Altındaki Davranışı Kazıklı Temeller ve Örnek Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.Karaca, Z. ve Kasımzade, A.A. ve Ak, M. (2007). Zemin fiziksel parametreleri ile zemin yatak katsayısı arasındaki bağlantı ve zemin yapı etkileşiminde uygulama, Kasım 2007, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.Katzenbach, R. and Moorman, Chr. (2001). Recommendations for the design and construction of pile rafts, Proceedings, 15th ICSMFE, Istanbul, Turkey, 2: 927-930.Kın, A.S. ve Yasa, B. ve Ansal, A.M. (1991). Yatay Yükler Altındaki Kazıkların Hesabında Kullanılan Yatay Yatak Katsayılarının Belirlenmesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İnşaat Mühendisliği Zemin Sempozyumu, Kasım 1991, İzmir.Özmen, G. ve Orakdöğen, E. ve Darılmaz, K. (2012). Örneklerle Sap2000 v15, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mikail YEĞİT (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İsmail ZORLUER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 17 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akufemubid526614, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {410 - 418}, doi = {}, title = {Aynı Zemin Koşullarında Farklı Kazık Gruplarının Performansı}, key = {cite}, author = {YEĞİT, Mikail and ZORLUER, İsmail} }
APA YEĞİT, M , ZORLUER, İ . (2019). Aynı Zemin Koşullarında Farklı Kazık Gruplarının Performansı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (2) , 410-418 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/48783/526614
MLA YEĞİT, M , ZORLUER, İ . "Aynı Zemin Koşullarında Farklı Kazık Gruplarının Performansı". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 410-418 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/48783/526614>
Chicago YEĞİT, M , ZORLUER, İ . "Aynı Zemin Koşullarında Farklı Kazık Gruplarının Performansı". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 410-418
RIS TY - JOUR T1 - Aynı Zemin Koşullarında Farklı Kazık Gruplarının Performansı AU - Mikail YEĞİT , İsmail ZORLUER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 410 EP - 418 VL - 19 IS - 2 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Aynı Zemin Koşullarında Farklı Kazık Gruplarının Performansı %A Mikail YEĞİT , İsmail ZORLUER %T Aynı Zemin Koşullarında Farklı Kazık Gruplarının Performansı %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD YEĞİT, Mikail , ZORLUER, İsmail . "Aynı Zemin Koşullarında Farklı Kazık Gruplarının Performansı". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 2 (Eylül 2019): 410-418 .
AMA YEĞİT M , ZORLUER İ . Aynı Zemin Koşullarında Farklı Kazık Gruplarının Performansı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(2): 410-418.
Vancouver YEĞİT M , ZORLUER İ . Aynı Zemin Koşullarında Farklı Kazık Gruplarının Performansı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(2): 418-410.