Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 2, Sayfalar 267 - 274 2019-09-17

Anionic Detergent Pollution in Kucuk Menderes River Surface Water
Küçük Menderes Nehri Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği

Orkide MİNARECİ [1] , Merve BAZER [2]


The Kucuk Menderes River is one of the important rivers of the Aegean Region. The river carries to the Aegean Sea, agricultural pollution caused by improperly used pesticides and chemical fertilizers in intensive agricultural activities and domestic and industrial wastewater discharged without treatment of settlements. In this study, it is aimed to determine the anionic detergent pollution and its sources in Küçük Menderes river. Anionic detergent concentrations ranged from 0.043 to 0.845 mg/L and the average concentration of anionic detergent was found 0.36 mg/L. In comparison with the quality criteria of the inland water resources, it was found that the river water was in the contaminated water class in terms of anionic detergent parameter.

Küçük Menderes Nehri, Ege Bölgesi’nin önemli akarsularındandır. Yerleşim yerlerinin arıtılmadan deşarj edilen evsel ve endüstriyel atık sularını, yoğun tarım faaliyetlerinde hatalı kullanılan pestisitlerden ve kimyasal gübrelerden kaynaklanan tarım kirliliğini Ege Denizi’ne taşımaktadır. Bu çalışmada, Küçük Menderes nehrindeki anyonik deterjan kirliliği ve kaynaklarını belirlemek amaçlanmıştır. Anyonik deterjan konsantrasyonları 0.043 - 0.845 mg/L arasında değişiklik göstermiş, ortalama 0.36 mg/L bulunmuştur. İç su kaynaklarının kalite kriterleri ile karşılaştırıldığında, nehir suyunun anyonik deterjan parametresi bakımından kirli su sınıfında olduğu tespit edilmiştir.
 • 1. Akın, M. ve Akın, G., 2007. Suyun Önemi, Türkiye’de Su Potansiyeli, Su Havzaları ve Su Kirliliği. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47(2): 105-118.
 • 2. Anonim, 1995. Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater. 19th Ed., APHA, AWWA, WPCF, Washington.
 • 3. Anonim, 2007. Çevre Yönetimi - Su Kirliliği. Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Manisa.
 • 4. Anonim, 2013. Havza Koruma Eylem Planları - Küçük Menderes Havzası. Tübitak MAM Çevre Enstitüsü, 519 s.
 • 5. Anonim, 2014. Küçük Menderes Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm Ve İzleme Dairesi Başkanlığı, 30 s.
 • 6. Balcıoğlu, E.B., 2014. Marmara Denizi Farklı Kıyısal Alan Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği Üzerine Bir Ön Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14 (021005): 39-44.
 • 7. Balık, S., Ustaoğlu, M.R., Özbek, M., Yıldız, S., Taşdemir, A. ve İlhan, A., 2006. Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk, İzmir) Aşağı Havzasındaki Kirliliğin Makro Bentik Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-2): 61–65.
 • 8. Çakır, M. ve Minareci, O., 2015. Işıklı Gölü ve Işıklı Çayı’nda (Çivril-Denizli) Deterjan, Fosfat ve Bor Kirliliğinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 30(1): 23-34.
 • 9. Egemen, Ö., Ustaoğlu, M.R., Önen, M., Hakarerler, H., Sarı, H.M., Tanrıkul, T., Özbek, M., İlhan, A. ve Kaymakçı Başaran, A., 2005. Küçük Menderes Nehri'nin Su Kalitesi ve Ekosistemdeki Etkileşiminin İncelenmesi Projesi Kesin Raporu. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 65 s.
 • 10. Egemen, Ö., 2006. Çevre ve Su Kirliliği (3. Baskı). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yayın No:42, Bornova – İzmir, 120 s.
 • 11. Egemen, Ö., 2011. Su Kalitesi ( 7. Baskı). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yayın No:14, Bornova – İzmir, 150 s.
 • 12. Gündoğdu, V. ve Özkan, E.Y., 2006. Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4): 361-369.
 • 13. Minareci, O., Öztürk, M., Egemen, Ö. and Minareci, E., 2009a. Detergent and Phosphate Pollution in Gediz River,Turkey. African Journal of Biotechnology, 8(15): 3568-3575.
 • 14. Minareci O., Minareci E. ve Öztürk M., 2009b. Karaçay’da (Manisa) Deterjan, Fosfat ve Bor Kirliliğinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 26(3), 171-177.
 • 15. Minareci, O. and Çakır, M., 2018a. The Study of Surface Water Quality in Buyuk Menderes River (Turkey): Determination of Anionic Detergent, Phosphate, Boron and Some Heavy Metal Contents. Applied Ecology and Environmental Research, 16(4): 5287-5298.
 • 16. Minareci, O. ve Çakır, M., 2018b. Adıgüzel Baraj Gölü’nde (Denizli/Türkiye) Deterjan, Fosfat, Bor ve Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1): 61-67.
 • 17. Resmi Gazete, 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Tarih 31.12.2004, Sayı 25687.
 • 18. Salar, A., Kızmaz, A. ve Arda, A., 2004. Deterjanlar, Deterjan Analizleri, Deterjanların Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri. Bitirme Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Muradiye – Manisa.
 • 19. Tomar, A., 2009. Toprak ve Su Kirliliği ve Su Havzalarının Korunması. TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, 8-10 Ocak 2009, 333- 345.
 • 20. Tuğrul, G., 1992. Gediz Nehir Sisteminde Anyonik Deterjan Kirliliğinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova – İzmir.
 • 21. Turgut, C., 2003. The Contamination with Organochlorine Pesticides and Heavy Metals in Surface Water in Küçük Menderes River in Turkey, 2000–2002. Environment International, 29: 29 – 32.
 • 22. Vural, N. ve Duydu, Y., 1990. Deterjan aktif maddelerinin Çevre Toksikolojisi açısından değerlendirilmesi. Pharmacia- JTPA., 30(1), 26-34.
 • 23. Yaramaz, Ö., 1984. İzmir Körfezi’ nde Evsel ve Endüstriyel Atık Kaynaklı Deterjan ve Bor Kirliliğinin Araştırılması. Doktora Tezi, Hidrobiyoloji ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir, 73 s.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6746-6057
Yazar: Orkide MİNARECİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0002-6019
Yazar: Merve BAZER
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 17 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akufemubid554586, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {267 - 274}, doi = {}, title = {Küçük Menderes Nehri Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği}, key = {cite}, author = {MİNARECİ, Orkide and BAZER, Merve} }
APA MİNARECİ, O , BAZER, M . (2019). Küçük Menderes Nehri Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (2) , 267-274 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/48783/554586
MLA MİNARECİ, O , BAZER, M . "Küçük Menderes Nehri Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 267-274 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/48783/554586>
Chicago MİNARECİ, O , BAZER, M . "Küçük Menderes Nehri Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 267-274
RIS TY - JOUR T1 - Küçük Menderes Nehri Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği AU - Orkide MİNARECİ , Merve BAZER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 274 VL - 19 IS - 2 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Küçük Menderes Nehri Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği %A Orkide MİNARECİ , Merve BAZER %T Küçük Menderes Nehri Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD MİNARECİ, Orkide , BAZER, Merve . "Küçük Menderes Nehri Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 2 (Eylül 2019): 267-274 .
AMA MİNARECİ O , BAZER M . Küçük Menderes Nehri Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(2): 267-274.
Vancouver MİNARECİ O , BAZER M . Küçük Menderes Nehri Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(2): 274-267.