Yıl 2012, Cilt 5 , Sayı 4, Sayfalar 394 - 411 2012-12-01

“Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi
The Level of Prediction of Reading Comprehension by Fluent Reading Skills

Muhammet Baştuğ [1] , Hayati Akyol [2]


Bu araştırmada, ilköğretim birinci kademe (2-5. sınıflar) öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi ve akıcı okuma becerileri ile okuduğunu anlama arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Konya ili, Kulu ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulundaki birinci kademe öğrencileri katılmıştır. Çalışma grubu farklı cinsiyet ve başarı düzeylerinde bulunan, her sınıf düzeyinden 18 olmak üzere toplam 72 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Prozodik Okuma Ölçeği” ve “Okuduğunu Anlama Testleri” kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin doğru okuma ve okuma hızlarına ait veriler, video kamera kayıtları kullanılarak formlarla puanlandırılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, korelasyon, çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Öğrencilerin akıcı okuma becerileri (doğru okuma, okuma hızı ve prozodi) ve anlama arasındaki korelasyona bakılmıştır. Doğru okuma, okuma hızı ve prozodi birbiriyle önemli derecede ilişkili çıkmıştır. Korelasyon sonuçlarına göre prozodi becerisi ile okuma hızı yakından ilişkilidir. Akıcı okuma becerileri ile okuduğunu anlama becerileri arasında ilişki bulunmuştur. Okuduğunu anlama becerisi ile en yüksek ilişki gösteren akıcı okuma becerisi, prozodidir. Yapılan çoklu regresyon sonuçlarına göre akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı önemli ölçüde yordadığı görülmüştür. Anlamayı en iyi yordayan akıcı okuma becerisi, prozodidir. Araştırma sonucunda akıcı okumanın okuduğunu anlamayla ilişkili olduğu ve prozodinin okuduğunu anlamanın önemli bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.
This study aims to examine whether there is a relationship between reading comprehension and fluent reading skills of primary school students (2nd-5th graders) and their reading comprehension is predicted by their fluent reading skills. This study had a survey design and was conducted in Kulu, Konya, Turkey. The sample consisted of totally 72 students of whom 18 were selected for each grade level who vary from each other in terms of gender and academic performance. Data were collected through “The Prosodic Reading Scale” and “Comprehension Tests”. Besides, the data related to students’ reading fluency and reading rate were rated through the scales regarding video records. Correlational and multiple regression analyses were used to analyze the data. Results indicated that reading fluency, reading rate, and prosody are found to be significantly interrelated. According to the correlational results, prosodic skills and reading rate were found to be closely related. Fluent reading skills and comprehension were also found to be interrelated. The most significant factor that is related to reading comprehension was found to be prosody as one of fluent reading skills. According to the results of multiple regression analysis, fluent reading skills were found to significantly predict reading comprehension. The factor that best predicts reading comprehension was found to be prosody.
Diğer ID JA89KN64AR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muhammet Baştuğ

Yazar: Hayati Akyol

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2012

Bibtex @ { akukeg314043, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {394 - 411}, doi = {}, title = {“Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi}, key = {cite}, author = {Baştuğ, Muhammet and Akyol, Hayati} }
APA Baştuğ, M , Akyol, H . (2012). “Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 5 (4) , 394-411 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29347/314043
MLA Baştuğ, M , Akyol, H . "“Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012 ): 394-411 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29347/314043>
Chicago Baştuğ, M , Akyol, H . "“Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012 ): 394-411
RIS TY - JOUR T1 - “Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi AU - Muhammet Baştuğ , Hayati Akyol Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 394 EP - 411 VL - 5 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi “Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi %A Muhammet Baştuğ , Hayati Akyol %T “Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Baştuğ, Muhammet , Akyol, Hayati . "“Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 4 (Aralık 2012): 394-411 .
AMA Baştuğ M , Akyol H . “Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(4): 394-411.
Vancouver Baştuğ M , Akyol H . “Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(4): 411-394.