PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 2, 185 - 203, 01.06.2015

Öz

The purpose of this study is to investigate relationship of mathematics Olympiad (analysis-algebra and geometry) scores of gifted students with IQ scores (verbal, performance and general) and mathematics achievement scores of the gifted students. Study group of the study included 64 gifted students (27 girls and 37 boys) who took courses from one Science and Art Center. Data of study involved scores of the participants on mathematics Olympiad exam, WISC-R test and school mathematics achievement. For analysis of the data Pearson correlation analysis, Spearman correlation analysis, independent groups’ t-test and Mann Whitney U test were utilized. The findings showed that there was no significant relationship between the Olympiad scores on analysis-algebra and geometry and IQ scores (general, performance and verbal). But the Olympiad scores on analysis-algebra and geometry factors were significantly related to school mathematics achievement. Comparing IQ scores of highest and lowest scorer groups on the Olympiad scores showed that there were no significant differences between IQ scores (general, performance and verbal) of the groups. However school mathematics scores of the participants significantly differed in terms of groups determined based on analysis-algebra and geometry scores

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Olimpiyatlarındaki Performansları ile IQ ve Matematik Başarıları Arasındaki İlişki

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 2, 185 - 203, 01.06.2015

Öz

Bu araştırmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin matematik olimpiyat puanlarının (analiz-cebir ve geometri puanları), IQ puanları (sözel, performans ve genel puanlar) ve okul matematik başarısı değişkenleri ile ilişkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubu bir Bilim ve Sanat Merkezi’ne kayıtlı 27’si kız, 37’si erkek olmak üzere toplam 64 üstün yetenekli öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri olarak, WISC-R puanları, okul matematik puanları ve matematik olimpiyat testi puanları kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Pearson korelasyon analizi, Spearman korelasyon analizi, bağımsız gruplar t-testi ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, üstün yetenekli öğrencilerin analiz-cebir ve geometri puanları ile genel IQ, sözel ve performans IQ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Fakat analiz-cebir ve geometri puanlarının okul matematik puanlarıyla anlamlı bir ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Analiz-cebir ve geometri puanları açısından üst ve alt grup IQ puanları ve okul matematik başarı puanlarının karşılaştırılması da benzer bir bulgu sunmuştur. Analiz-cebir ve geometri puanları açısından üst ve alt gruplar arasında genel IQ, sözel ve performans IQ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Fakat analiz-cebir ve geometri puanları açısından üst ve alt grupların okul matematik puanları arasında üst grup lehine anlamlı bir fark gözlenmiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA37CY55SC
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali İhsan BORAN Bu kişi benim


Kübra AÇIKGÜL Bu kişi benim


Mustafa Serdar KÖKSAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg314129, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {8}, number = {2}, pages = {185 - 203}, title = {Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement}, key = {cite}, author = {Boran, Ali İhsan and Açıkgül, Kübra and Köksal, Mustafa Serdar} }
APA Boran, A. İ. , Açıkgül, K. & Köksal, M. S. (2015). Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement . Journal of Theoretical Educational Science , 8 (2) , 185-203 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29357/314129
MLA Boran, A. İ. , Açıkgül, K. , Köksal, M. S. "Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement" . Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 185-203 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29357/314129>
Chicago Boran, A. İ. , Açıkgül, K. , Köksal, M. S. "Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement". Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 185-203
RIS TY - JOUR T1 - Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement AU - Ali İhsan Boran , Kübra Açıkgül , Mustafa Serdar Köksal Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 203 VL - 8 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement %A Ali İhsan Boran , Kübra Açıkgül , Mustafa Serdar Köksal %T Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement %D 2015 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Boran, Ali İhsan , Açıkgül, Kübra , Köksal, Mustafa Serdar . "Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement". Journal of Theoretical Educational Science 8 / 2 (Haziran 2015): 185-203 .
AMA Boran A. İ. , Açıkgül K. , Köksal M. S. Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement. Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(2): 185-203.
Vancouver Boran A. İ. , Açıkgül K. , Köksal M. S. Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement. Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(2): 185-203.
IEEE A. İ. Boran , K. Açıkgül ve M. S. Köksal , "Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement", Journal of Theoretical Educational Science, c. 8, sayı. 2, ss. 185-203, Haz. 2015