PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 2, 282 - 296, 01.06.2015

Öz

In this study; the short films and videos taking part in National Instructional Short Film and Video Contest held in Kırıkkale University are evaluated in terms of some variables such as; the departments of the teacher candidates, whether the product is video or film. Quantitative methods were used in the study. The research method of the study is descriptive method. Quantitative data was obtained by using Short Movie and Video Assessment Scale prepared by the researchers the rubric consists of four sub-titles, the usage of audio-visual elements, focusing the aims and objectives, selection and presentation of the content, taking target group into consideration. There are 20 items in the scale. Each item can be graded between 1 -10 and the arithmetic mean of the items gives the total point of the films. All of the 47 films taking part in the contest were evaluated. According to the results, these films and videos are graded as average. Besides this, there are no significant difference between instructional short film and videos in terms of technical aspects, content, aims and objectives; but for the target group/audience, videos are graded as more effective than short films. In addition, the scores of the instructional short films and videos prepared by the students in Department of Computer and Instructional Technologies are considerably higher than the other departments’ scores

Eğitsel Kısa Film ve Videoları Yeniden Düşünmek: Eğitsel Kısa Film ve Video Yarışmasına İlişkin Bir Değerlendirme

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 2, 282 - 296, 01.06.2015

Öz

Bu çalışmada ulusal eğitsel kısa film ve video yarışmasına katılan eserler, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm, eserlerin film ya da video özelliği taşıma durumu gibi değişkenler bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen eğitsel kısa film ve video değerlendirme ölçeği ile nicel veriler elde edilmiştir. Geliştirilen değerlendirme ölçeği; görsel ve işitsel öğelerin kullanımı, hedefe odaklanma, içerik seçimi ve sunumu ile hedef kitleyi dikkate alma olarak dört başlık halinde yirmi madde olarak hazırlanmış ve her bir maddeye 1 ile 10 arasında verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak kısa film ve videonun başarı puanı belirlenmiştir. Yarışmaya katılan 47 eserin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan değerlendirme, eğitsel film ve videolar arasında görsel ve işitsel ögelerin kullanımı, hedefe odaklanma, içerik seçimi ve sunumu alt boyutlarında anlamlı düzeyde fark olmadığını, hedef kitleyi dikkate alma alt boyutunda ise eğitsel videoların daha etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan film ve videoların değerlendirme puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Ayrıntılar

Diğer ID JA66JZ93CP
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oktay AKBAŞ Bu kişi benim


Serap Nur CANOĞLU>


Mustafa CEYLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg314133, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {8}, number = {2}, pages = {282 - 296}, title = {Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition}, key = {cite}, author = {Akbaş, Oktay and Canoğlu, Serap Nur and Ceylan, Mustafa} }
APA Akbaş, O. , Canoğlu, S. N. & Ceylan, M. (2015). Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition . Journal of Theoretical Educational Science , 8 (2) , 282-296 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29357/314133
MLA Akbaş, O. , Canoğlu, S. N. , Ceylan, M. "Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition" . Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 282-296 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29357/314133>
Chicago Akbaş, O. , Canoğlu, S. N. , Ceylan, M. "Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition". Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 282-296
RIS TY - JOUR T1 - Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition AU - Oktay Akbaş , Serap Nur Canoğlu , Mustafa Ceylan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 282 EP - 296 VL - 8 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition %A Oktay Akbaş , Serap Nur Canoğlu , Mustafa Ceylan %T Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition %D 2015 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Akbaş, Oktay , Canoğlu, Serap Nur , Ceylan, Mustafa . "Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition". Journal of Theoretical Educational Science 8 / 2 (Haziran 2015): 282-296 .
AMA Akbaş O. , Canoğlu S. N. , Ceylan M. Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition. Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(2): 282-296.
Vancouver Akbaş O. , Canoğlu S. N. , Ceylan M. Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition. Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(2): 282-296.
IEEE O. Akbaş , S. N. Canoğlu ve M. Ceylan , "Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition", Journal of Theoretical Educational Science, c. 8, sayı. 2, ss. 282-296, Haz. 2015