PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Use of 3D Drawing Software in Promoting Creativity in Preschool

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 316 - 336, 01.09.2015

Öz

This study reports preliminary data on whether the use of SketchUp 3D drawing software with
individualized-instructional activities in preschool can promote students’ creativity. In this context, A sample of 23
preschool students at the age of 6 years old have been delivered individualized instruction for seven weeks period
with a term project at the end of the program. Torrance Creative Thinking Test Figural A Form, which was developed
by Torrance (1966) and adopted by Aslan (2001) for Turkish children, researchers’ notes, video records, rubric for
projects, and end-program interview with participants were used to collect data. Data indicated that participants
showed significant improvement in the subscales of creativity test (fluency, originality, flexibility and elaboration) as
well as overall creativity scores. The results of the study highlighted the efficient use of individualized instruction
with a term project in teaching 3D drawing software in preschool level

Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığı Desteklemede 3D Çizim Yazılımlarının Kullanılması

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 316 - 336, 01.09.2015

Öz

Bu araştırmanın amacı bireyselleştirilmiş bir öğrenme ortamında işe koşulan üç boyutlu (3D) çizim programlarından SketchUp yazılımının okul öncesi çocukların yaratıcılığını desteklemede kullanımı konusunda ön bilgi sağlamaktır. Bu bağlamda, 23 okul öncesi altı yaş grubu çocuklara yedi hafta süren bireyselleştirilmiş SketchUp eğitimi verilmiş ve hemen ardından çocuklarla serbest proje çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin toplanması için Torrance (1966) tarafından geliştirilen ve Aslan (2001) tarafından Türk çocuklarına uyarlaması yapılan Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel A Formu, araştırmacı notları ve video kayıtları kullanılmış, araştırmaya katılan çocuklar ile görüşme yapılmış ve projeleri değerlendirmek üzere üç dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. Araştırma sonunda araştırmaya katılan çocukların uygulama öncesi yaratıcılık puanları ile akıcılık, orijinallik, esneklik ve ayrıntıya girme puanları uygulama sonrasında anlamlı şekilde artış göstermiştir. Araştırmada okul öncesi eğitimde üç boyutlu çizim yazılımlarının öğretimi sürecinde bireyselleştirilmiş öğretim ve serbest proje etkinliklerinin etkili bir şekilde kullanılabileceği vurgulanmıştır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA76ZA54MZ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan ŞENDAĞ Bu kişi benim


Osman EROL

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ŞENDAĞ, S., & EROL, O. (2015). Use of 3D Drawing Software in Promoting Creativity in Preschool. Journal of Theoretical Educational Science, 8(3), 316-336.