PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Relation Between The Pre-service Elementary Teachers’ Levels of Relating Science Knowledge to Daily Life and Their Attitude and Scientific Literacy

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 397 - 420, 01.09.2015

Öz

The aim of this study is to determine the preservice elementary teachers’ levels of relating the science
knowledge to their daily life and to examine the relation between preservice teachers’ levels of connecting science
knowledge that they acquire in science course with their attitudes and scientific literacy. The case study method was
employed in the study. The sample of the study comprised 200 second year preservice elementary teachers in KTU
Fatih Faculty of education. The data were collected with scientific literacy test, daily life relating test and attitude
questionnaire during the Science and Laboratory Application II Lesson. The problem situations were created for
boiling, melting, freezing, expansion, excretion, digestion, heat and temperature concepts. The results of the study
indicated that the preservice teachers’ levels of relating science knowledge to daily life situations were very low.

Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeyleri ile Fen Tutum ve Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 397 - 420, 01.09.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının fen bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerini tespit ederek, adayların fenne karşı tutumları ve fen okuryazarlıkları ile günlük yaşam ilişkilendirmeleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2.sınıfta öğrenim gören 200 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, fen okuryazarlık (FOYT) ve günlük yaşam ilişkilendirme testi (GYİT) ile fen tutum ölçeği (FTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları (FTLU)-II dersi kapsamında yürütülen araştırmada, günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kaynama, erime, donma, genleşme, boşaltım, sindirim, ısı ve sıcaklık kavramlarına yönelik problem durumları oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda karşılaştıkları durumlara uygulayabilme düzeylerinin oldukça düşük olduğunu ortaya koymuştur.

Ayrıntılar

Diğer ID JA23FM68KJ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ÜREY


Lale CERRAH ÖZSEVGEÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ÜREY, M., & CERRAH ÖZSEVGEÇ, L. (2015). The Relation Between The Pre-service Elementary Teachers’ Levels of Relating Science Knowledge to Daily Life and Their Attitude and Scientific Literacy. Journal of Theoretical Educational Science, 8(3), 397-420.