PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1, 15 - 37, 01.03.2016

Öz

The goal of this study was to test for the effects of creative thinking activities and information technology assisted creative thinking activities on learners’ creative thinking skills and academic achievement in geography lesson. The students were all 11th grade students in Zühtü Özkardaşlar (Balıkesir) Anatolian High School (n=40) enrolled the academic year 2013-2014. Nonequivalent pretest - posttest control grouped quasi-experimental design was executed with two samples of students: Control group and Experiment group. Data was collected by Torrance Creative Thinking Test Verbal B Form and achievement test. The results of the first tests and the final tests were compared with the help of the statistical technique of t test. The results show that; the creative thinking skills and academic achievement of the experiment group which information technology assisted creative thinking activities have been applied and the control group which creative thinking activities have been applied increased. In addition, the creative thinking skills and academic achievement of the control group increased more than the experiment group.

Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine ve Akademik Başarılarına Etkisi

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1, 15 - 37, 01.03.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı, coğrafya dersinde uygulanan yaratıcı düşünme etkinliklerinin ve bilişim teknolojileri destekli yaratıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve akademik başarılarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın modeli, eşleştirilmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Araştırmanın çalışma gruplarını 2013-2014 yılı birinci döneminde eğitim alan Balıkesir merkezdeki Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencileri (n=40) oluşturmaktadır. Çalışma grubu deney ve kontrol grubundan oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aşamasında her iki gruba, deneysel çalışma sürecinin başında ve sonunda Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Sözel B Formu ve başarı testi eş zamanlı olarak uygulanmıştır. Ön test ve son test olarak uygulanan testlerin sonuçları, t testi yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, yaratıcı düşünme etkinliklerinin ve bilişim teknolojileri destekli yaratıcı düşünme etkinliklerinin, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğini ve akademik başarılarını da arttırdığını göstermektedir. Araştırmada uygulanan yaratıcı düşünme etkinliklerinin, bilişim teknolojileri destekli yaratıcı etkinliklere göre öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini daha çok geliştirdiği ve akademik başarılarını daha çok arttırdığı görülmektedir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA52DT39RP
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Remzi Y. KINCAL Bu kişi benim


Yunus Emre AVCU>

0000-0001-8286-0837


Osman Y. KARTAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2016
Başvuru Tarihi 1 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg314155, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, number = {1}, pages = {15 - 37}, title = {The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement}, key = {cite}, author = {Kıncal, Remzi Y. and Avcu, Yunus Emre and Kartal, Osman Y.} }
APA Kıncal, R. Y. , Avcu, Y. E. & Kartal, O. Y. (2016). The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement . Journal of Theoretical Educational Science , 9 (1) , 15-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29360/314155
MLA Kıncal, R. Y. , Avcu, Y. E. , Kartal, O. Y. "The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement" . Journal of Theoretical Educational Science 9 (2016 ): 15-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29360/314155>
Chicago Kıncal, R. Y. , Avcu, Y. E. , Kartal, O. Y. "The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement". Journal of Theoretical Educational Science 9 (2016 ): 15-37
RIS TY - JOUR T1 - The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement AU - Remzi Y. Kıncal , Yunus Emre Avcu , Osman Y. Kartal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 37 VL - 9 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement %A Remzi Y. Kıncal , Yunus Emre Avcu , Osman Y. Kartal %T The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement %D 2016 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Kıncal, Remzi Y. , Avcu, Yunus Emre , Kartal, Osman Y. . "The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement". Journal of Theoretical Educational Science 9 / 1 (Mart 2016): 15-37 .
AMA Kıncal R. Y. , Avcu Y. E. , Kartal O. Y. The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement. Journal of Theoretical Educational Science. 2016; 9(1): 15-37.
Vancouver Kıncal R. Y. , Avcu Y. E. , Kartal O. Y. The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement. Journal of Theoretical Educational Science. 2016; 9(1): 15-37.
IEEE R. Y. Kıncal , Y. E. Avcu ve O. Y. Kartal , "The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement", Journal of Theoretical Educational Science, c. 9, sayı. 1, ss. 15-37, Mar. 2016