PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1, 38 - 56, 01.03.2016

Öz

This research was conducted in order to determine the levels of mathematics teaching anxiety of pre-service mathematics teachers. Survey design was used in the research. The sample of the research was composed of 475 pre-service mathematics teachers who study in the education faculty in a state university in Turkey. A personal information form and a mathematics teaching anxiety scale were used as a data collection tools in the research. The scale comprises 4 sub-dimensions: teaching anxiety caused by content knowledge, teaching anxiety caused by self-confidence, teaching anxiety caused by attitude towards teaching mathematics and teaching anxiety caused by teaching knowledge. As a result of the research, it was determined that the levels of mathematics teaching anxiety of pre-service teachers are below the average score value. Accordingly, it was detected that there was a difference among the levels of mathematics teaching anxiety of pre-service teachers in terms of teaching anxiety caused by content knowledge sub-dimension and their general anxiety according to elementary undergraduate program and secondary undergraduate program. Moreover, it was observed that there was a difference according to class levels among the mathematics teaching anxiety of pre-service mathematics teachers’ mathematics teaching anxiety in terms of the sub-dimension of teaching knowledge. Lastly, it was determined that the anxiety of mathematics teaching of pre-service teachers did not differ in terms of gender.

Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1, 38 - 56, 01.03.2016

Öz

Bu araştırma, matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretme kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Türkiye’de bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesindeki 475 matematik öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve matematik öğretmeye yönelik kaygı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; alan bilgisi, öz güven, matematiği öğretmeye yönelik tutum ve alan eğitimi bilgisinden kaynaklanan öğretme kaygısı olmak üzere 4 alt boyuttan oluşmuştur. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının matematiği öğretmeye yönelik kaygı düzeylerinin ortalama puan değerinin altında olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının matematiği öğretmeye yönelik kaygı düzeylerinde; öğrenim görülen lisans programına göre alan bilgisi alt boyutu ve genel kaygıları açısından fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca matematik öğretmeni adaylarının matematiği öğretmeye yönelik kaygılarında alan eğitimi bilgisi alt boyutu açısından sınıf düzeyine göre fark olduğu görülmüştür. Son olarak öğretmen adaylarının matematiği öğretmeye yönelik kaygılarının cinsiyete göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA36ET25EH
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enver TATAR Bu kişi benim


Yılmaz ZENGİN Bu kişi benim


Türkan Berrin KAĞIZMANLI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2016
Başvuru Tarihi 1 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg314156, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, number = {1}, pages = {38 - 56}, title = {Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers}, key = {cite}, author = {Tatar, Enver and Zengin, Yılmaz and Kağızmanlı, Türkan Berrin} }
APA Tatar, E. , Zengin, Y. & Kağızmanlı, T. B. (2016). Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers . Journal of Theoretical Educational Science , 9 (1) , 38-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29360/314156
MLA Tatar, E. , Zengin, Y. , Kağızmanlı, T. B. "Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers" . Journal of Theoretical Educational Science 9 (2016 ): 38-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29360/314156>
Chicago Tatar, E. , Zengin, Y. , Kağızmanlı, T. B. "Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers". Journal of Theoretical Educational Science 9 (2016 ): 38-56
RIS TY - JOUR T1 - Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers AU - Enver Tatar , Yılmaz Zengin , Türkan Berrin Kağızmanlı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 56 VL - 9 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers %A Enver Tatar , Yılmaz Zengin , Türkan Berrin Kağızmanlı %T Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers %D 2016 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Tatar, Enver , Zengin, Yılmaz , Kağızmanlı, Türkan Berrin . "Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers". Journal of Theoretical Educational Science 9 / 1 (Mart 2016): 38-56 .
AMA Tatar E. , Zengin Y. , Kağızmanlı T. B. Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers. Journal of Theoretical Educational Science. 2016; 9(1): 38-56.
Vancouver Tatar E. , Zengin Y. , Kağızmanlı T. B. Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers. Journal of Theoretical Educational Science. 2016; 9(1): 38-56.
IEEE E. Tatar , Y. Zengin ve T. B. Kağızmanlı , "Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-service Teachers", Journal of Theoretical Educational Science, c. 9, sayı. 1, ss. 38-56, Mar. 2016