PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Biyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmeni Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrımı Anlayışları

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2, 177 - 197, 01.06.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı, biyoloji, fizik ve kimya öğretmeni adaylarının bilim-sözde bilim ayrımına yönelik anlayışlarını farklı değişkenlere göre karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaçla hazırlanan Kirman-Çetinkaya, Laçin-Şimşek ve Çalışkan (2013) tarafından Türkçeye uyarlanarak geliştirilen bir ölçek, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi biyoloji, fizik ve kimya eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören toplam 289 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin SPSS istatistik programıyla yapılan analizleri sonucu elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının bilim-sözde bilim ayrımı ölçeğindeki ifadelere katılımının orta düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular alt boyutlara göre cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüm değişkenleri açısından incelendiğinde ise tüm değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.

Prospective Biology, Physics and Chemistry Teachers’ Conceptions towards Science-Pseudoscience Distinction

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2, 177 - 197, 01.06.2016

Öz

The aim of this study is to examine the comparison of prospective biology, physics and chemistry teachers’ conceptions towards science-pseudoscience distinction in terms of different variables. For this aim, a scale adopted by Kirman-Çetinkaya, Laçin-Şimşek ve Çalışkan (2013) was applied to totally 289 prospective teachers who attend at biology, physics and chemistry departments of Kazim Karabekir Faculty of Education at Ataturk University. The data were analyzed by SPSS 18.0 program. The findings indicated that prospective teachers had generally scores in average level for statements in scale. The findings also indicated that there was a statistically significant difference in terms of gender, grade and departments.

Ayrıntılar

Diğer ID JA79TG73YC
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeyda GÜL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gül, Ş. (2016). Prospective Biology, Physics and Chemistry Teachers’ Conceptions towards Science-Pseudoscience Distinction . Journal of Theoretical Educational Science , 9 (2) , 177-197 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29362/314169