PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Foundation and Development of Modern Teacher Training Systems

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 347 - 378, 01.09.2016

Öz

This article focuses on teaching profession in societies such as India, China, Egypt and Mesopotamia in ancient times. Besides, it focuses on teaching in religion schools. Protestant movement, which began in Germany in 1520s, revealed phenomenon of training teachers who were not from clergy. Such teacher training efforts initiated after the 1670s revealed two teacher training institutions called "Seminar" and "Normal" schools. The 18th century was a period in which the modern teacher education spread out in all countries. On the other hand, the formation of nation-states began. In the 19th century, teachers became away from the church, and after the salary given by the state, they separated from public's wishes and orientation and completely attached to the state. States, with completely taking inspection system from churches, began to provide "state education" to form a new human being (Bildung) and to use education as a tool for social integration and economic development. They get the most support from teachers they trained and gave salary. The 20th century was the period of planning and implementation of teacher education in higher education.

Modern Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Kurulması ve Gelişmesi

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 347 - 378, 01.09.2016

Öz

Bu makalede çok eski tarihlerde Hindistan, Çin, Mısır-Mezopotamya gibi toplumlarda öğretmenlik mesleği üzerinde durulduktan sonra dini eğitim kurumlarında öğretmenlik faaliyeti üzerinde durulmuştur. 1520’lerde Almanya’da başlayan Protestan hareketi, din adamı olmayan öğretmen yetiştirme olgusunu ortaya çıkarmıştır. 1670’lerden sonra başlayan bu tür öğretmen yetiştirme çabaları “Seminer” ve “Normal” okul adlı iki öğretmen yetiştirme kuruluşunu ortaya çıkarmıştır. 18.yüzyıl bir taraftan modern öğretmen yetiştirmenin bütün ülkelerde yaygınlaştığı bir taraftan da ulus devletlerin oluşmaya başladığı bir dönem olarak geçti. 19.yüzyıl ise öğretmenlerin iyice kiliseden uzaklaşıp, maaşlarının da devlet tarafından verilmesinden sonra, halkın istek ve yönlendirmelerinden çıkıp tamamen devlete bağlandığı bir dönem oldu. Teftiş sistemini de kiliseden tamamen alan devletler yeni bir insan oluşturmak (bildung), eğitimi toplumsal bütünleşme ve ekonomik kalkınmada bir araç olarak kullanmak için bir “eğitim devleti” haline geldiler. Burada en büyük desteği kendi yetiştirdikleri ve maaş verdikleri öğretmenlerden aldılar. 20.yüzyıl öğretmen yetiştirmenin yükseköğretim seviyesinde planlanması ve gerçekleştirilmesi dönemi oldu.

Ayrıntılar

Diğer ID JA38YD63AH
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ERGÜN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ERGÜN, M. (2016). The Foundation and Development of Modern Teacher Training Systems. Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 347-378.