PDF BibTex RIS Kaynak Göster

An Investigation of Teacher Behaviors in Terms of Values Education According to Their Colleagues’ Views

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 441 - 460, 01.09.2016

Öz

It is assumed that teaching and values education are associated in a way that none of them could be defined or considered separately. Since, teachers who have a very important place in the development of students’ value system must present those desired values in their lives, especially in their behaviors. Teacher behaviors considered to be important and meaningful to understand current situation of values that both students and society have. The aim of this study is to investigate teacher behaviors according to their colleagues’ beliefs in terms of values education. The method of the study is chosen to be qualitative and the study group consists of teachers from different school levels in Düzce, Turkey. Data were collected through a semi-structured interview form and were content analyzed. According to the results, it is found out that some behaviors of teachers damage values in all school levels.

Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmen Davranışlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 441 - 460, 01.09.2016

Öz

Öğretmenler, öğrencilere kazandırılması gereken değerleri öncelikle kendi hayatlarında sergileyerek öğrencilere örnek olmalıdırlar. Bu sebeple, öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin anlaşılmasının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmen davranışlarının öğretmen görüşlerine göre değerler eğitimi açısından incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce merkezde yer alan farklı okullardaki farklı branşlardan beş ilkokul, üç ortaokul ve dört lise öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından kodlanarak olumsuz öğretmen davranışları belirlenmiştir. Olumsuz öğretmen davranışları ana kategoriler altında toplanmış ve zedelenen değerler tespit edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri olarak tablolaştırılmıştır. Ayrıca, olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen değerlerin öğretim kademelerine göre karşılaştırılması yapılmıştır. Bulgular ve yorumlardan hareketle olumsuz öğretmen davranışları sonucu; adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, alçak gönüllülük, doğruluk, ölçülülük, sorumluluk, merhamet-sabır, örnek olma, çalışkanlık-başarılı olma, fedakarlık-dayanışma değerlerinin zedelendiği tespit edilmiştir. Sonuçlara göre, öğretmenlerin değerleri zedeleyici davranışlarıyla ilgili birtakım öneriler geliştirilmiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA59CB23JC
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdurrahman KILIÇ Bu kişi benim


Şeyma ŞAHİN Bu kişi benim


Özlem ALBAYRAKOĞLU Bu kişi benim


Zeynep ARSEVEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
KILIÇ, A., ŞAHİN, Ş., ALBAYRAKOĞLU, Ö., ARSEVEN, Z. (2016). An Investigation of Teacher Behaviors in Terms of Values Education According to Their Colleagues’ Views. Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 441-460.