PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Views of Science Teachers on Design, and Application of Laboratory Experiments and the Learning Process

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 476 - 496, 01.09.2016

Öz

It was aimed to determine science teachers’ views on the design and application of experiments and the learning process. This qualitative study has a phenomenological design. Data were collected from three science teachers in the fall of 2014-2015 academic year. Semi-structured interviews were used to collect the data. Descriptive analysis was conducted, and codes and themes were generated based on the findings Based on the results, science teachers stated that academic achievement of students increased when experiments were applied in the science lessons. They also said that students were eager to conduct experiments when they had sufficient material and time. Moreover, teachers stated that meaningful learning occurred when experiments were applied in the science classes. Students should be made active in the science lessons using daily materials.

Deneylerin Uygulama, Tasarlama ve Öğrenme Sürecine İlişkin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 476 - 496, 01.09.2016

Öz

Bu araştırmada, öğretmenlerin, fen bilimleri derslerindeki deneyleri tasarlama, uygulama becerileri ve öğrenme sürecine ilişkin görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu-bilim deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri 2014-2015 eğitim öğretim yılında fen bilimleri öğretmenliği yapan üç öğretmenden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analizinde ise betimsel analiz kullanılmış ve bulgular doğrultusunda uzman görüşü de alınarak kodlar-temalar oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuçları, fen dersinde deneylerin uygulanmasının öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı, öğrencilerin uygulama konusunda çok istekli olduğu fakat okullarda malzeme eksikliğinin olması ve uygulamaların çok zaman almasının deneyleri uygulamada ve tasarlamada önemli ölçüde problem oluşturduğu yönündedir. Ayrıca öğrencilerin matematiksel işlem becerilerinin olmadığı durumlarda da konu anlaşılsa bile sonuca doğru ulaşamadıkları için anlamlı öğrenmenin sağlanamaması araştırmanın bulgularındandır. Deneylerle beraber yürütülen fen bilimleri dersi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı için, araç-gereç sıkıntısı olsa bile günlük hayattan kolay ulaşılabilecek malzemelerle derslerde öğrencileri aktif kılacak uygulamalara yer verilmesi önerilmiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA53YU48JH
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Betül AYDIN Bu kişi benim


Oktay BEKTAŞ Bu kişi benim


Fulya Öner ARMAĞAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
AYDIN, B., BEKTAŞ, O., & ARMAĞAN, F. Ö. (2016). Views of Science Teachers on Design, and Application of Laboratory Experiments and the Learning Process. Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 476-496.