Yıl 2008, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 23 - 42 2008-12-01

Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları
Teacher Candidates’ Acquisitions from Classroom Management Lesson in the Aspect of the Achievement Level of the Curriculum

Etem Yeşilyurt [1]


Eğitim programlarının hedeflerine ulaşılması bağlamında sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarına olan kazanımlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. 2006–2007 akademik yılında, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 1242 üçüncü sınıf öğrencisi araştırmanın evrenini, evrenden yansız olarak seçilmiş 505 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, likert tipi maddelerden oluşan anketle toplanmış ve veriler SPSS for Windows programıyla analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, eğitim programlarının hedeflerine ulaşılması bağlamında öğretmen adaylarının sınıf yönetimi dersinden, özellikle; disiplin ile öğretimin dengede tutulması, zaman kullanımı, sınıf kurallarını belirleme, sınıf yönetimini etkileyen sınıf içi ve dışı değişkenler, iletişim, demokratik tutum, motivasyon ve özdisiplin, rehberlik, model olma, arkadaşça davranma, demokratik ve özgür sınıf ortamı, açık, sade, anlaşılır dil kullanımı, uygun sınıf yönetim modeli kullanımı, sınıfın fiziksel özellikleri ve yerleşim düzeni, sınıf ve okul ortamında çeşitli fiziksel donanım ve yerlerin olması vb. Konularda önemli kazanımlar elde ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf yönetimi dersinin, kadın öğretmen adayları üzerindeki kazanımlarının daha fazla olduğu belirlenmiştir.
In this paper, which is in a descriptive scanning model, it is aimed to determine teacher candidates’ acquisitions from classroom management lesson in the aspect of the achievement level of the curriculum. The sample of this study consists of 505 third class students of Faculties of Education and Technical Education that were selected randomly from the population. Data were collected through a likert type scale and analyzed by SPSS for Windows program. As a result of this study, it was determined that the most prominent acquisitions of teacher candidates from classroom management lesson in the aspect of the achievement level of the curriculum is as follows; balancing between discipline and teaching, using time, determining classroom rules, inside and outside variables that effect on classroom management, communication, democratic attitude, motivation and self-discipline, guidance, modeling, fraternization, democratic and free classroom environment, using a clear, plain and understandable language, using appropriate classroom management model, physical features and location of classroom, and the necessity of some physical equipments and places in classroom and school. Besides, it was determined that female teacher candidates had more acquisitions from classroom management lesson.
Diğer ID JA93ZG47JB
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Etem Yeşilyurt

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2008

Bibtex @ { akukeg314321, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {1}, pages = {23 - 42}, doi = {}, title = {Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları}, key = {cite}, author = {Yeşilyurt, Etem} }
APA Yeşilyurt, E . (2008). Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 1 (2) , 23-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29373/314321
MLA Yeşilyurt, E . "Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1 (2008 ): 23-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29373/314321>
Chicago Yeşilyurt, E . "Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1 (2008 ): 23-42
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları AU - Etem Yeşilyurt Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 42 VL - 1 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları %A Etem Yeşilyurt %T Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları %D 2008 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Yeşilyurt, Etem . "Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1 / 2 (Aralık 2008): 23-42 .
AMA Yeşilyurt E . Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2008; 1(2): 23-42.
Vancouver Yeşilyurt E . Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2008; 1(2): 42-23.