Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 567 - 579 2019-06-30

Examining the Financial Attitudes and Behaviors of Y Generation via Structural Equation Modeling
Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi

Sinan Saraçlı [1] , Murat Akşit [2]


Y jenerasyonunun üyeleri, 1980-2000 yılları arasında doğmuş, yaşamak için çalışması gereken bireylerden oluşmaktadır. Onların yaşamında teknoloji, birçok şeyden önemli bir yere sahiptir. Bu nesil, çalışmayı sevmeyen, eğlenmeyi ve kazanmayı seven, yetkililere karşı agresif bir tavır sergileyen, hızlı tüketen ve memnuniyetsiz bir tutum içindedirler. En önemli karakteristik özellikleri teknoloji ve özgürlüklerine düşkün ve tek başına olmalarıdır. Y neslinin diğer bir özelliği ise, özgüvenlerinin oldukça yüksek olmasıdır. Bu çalışmanın amacı, Y jenerasyonunun finansal tutum ve davranışlarını yapısal eşitlik modellemesi aracılığı ile modellemektir. Bu amaçla 1 "kesinlikle katılmıyorum" ve 5 " kesinlikle katılıyorum" şeklinde Likert tipi ölçeğe sahip bir anket Pollyfy uygulaması üzerinden Bilgisayar destekli kişisel görüşme formu yardımı ile 372 kişiye uygulanmıştır. Veri setinin analizi SPSS ve LISREL paket programları ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları göstermektedir ki, Y jenerasyonu bireyleri finansal tutum için acil bir durum için birikim yapmaya önem verirken, finansal davranış bakımından, finansal konuların onları telaşlandırmadığı ve canlarını sıkmadığını ifade etmişlerdir.

Members of Y generation composed of individuals born between 1980-2000, is a generation that has to work for living. In their lives, technology is one of the most important things. This generation, which does not like to work, loves entertainment and winning, acts aggressive to authority, consumes fast and has dissatisfied manner. Their most important characteristics are freedom, technology and loneliness. One other characteristics of this generation is having much self-confidence. The purpose of this study is to model the financial attitudes and behaviors of Y generation via structural equation modeling. With this purpose a Likert scale type questionnaire, ranging from 1 ‘strongly disagree’ to 5 ‘strongly agree’ is applied to 372 individuals via Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) on Pollyfy application. The data set is analyzed by SPSS and LISREL software. Results of the study indicate that, while the individuals of Y generation consider having an emergency funds a financial attitude, they mentioned that the financial issues do not confuse or depress them as a financial behavior.

 • Baltaş, Z. (2011). Kurum İçi Koçluk, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Behrstock-S. E and Coggshall, J.(2010). Realizing the Promise of Generation Y, Educational Leadership, 67(8): 28-34.
 • Carter, E. (2008). Mobile Marketing and Generation Y African-American Mobile Consumers: The Issues and Opportunities, International Journal of Mobile Marketing, 3(1): 62-66.
 • Çelik S. and Arslan Gürcüoğlu E. (2016). Generations and Their Relations in Social Processes, Security Strategy and Political Studies,1(1): 117-127.
 • Delgadillo, L. (2014). FCS Leadership in Financial Health, Journal of Family and Consumer Sciences, 106(3): 16-21.
 • Doğan İ. and Özdamar K. (2016).The Effect of Different Data Structures,Samplesizes On Model Fit Measures, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 46(9): 7525-7533. DOI: 10.1080/03610918.2016.1241409.
 • Grace, J.B., (2006). Structural Equation Modeling and Natural Systems, Cambridge University Press.
 • Holtzhausen, T. (2006). Generation Y Consumers: Behavioural Patterns of Selected South African Students, The Business Review, Cambridge, 5(1): 314-318.
 • Keleş, H. N. (2011). Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2): 129-139.
 • Kırmızı A., (2008). The Impact of Shared Knowledge on Service Quality (An Application of The Structural Equation Modeling - SEM), Ph.D. Thesis on Management and Organization, Graduate Institute of Social Sciences, Yeditepe University, Istanbul.
 • Klontz, B.T., Britt, S.L., Archuleta K.L., T. Klontz, (2012). Disordered Money Behaviors: Development of the Klontz Money Behavior Inventory, The Journal of Financial Therapy, 3(1): 17-42.
 • Lovely, S. and Buffum, A. (2007). Generations at School: Building an Age-friendly Learning Community, Thousands Oaks, CA: Corwin Press.
 • Lower, J. (2008). Brace Yourself Here Comes Generation Y, Critical Care Nurse, 28(5): 80-84.
 • McGregor, S. L.T. (2005). Sustainable consumer empowerment through critical consumer education: A typology of consumer education approaches, International Journal of Consumer Studies, 29(5): 437–444.
 • Raines-Eudy R. (2000). Using Structural Equation Modeling to Test for Differential Reliability and Validity: An Empirical Demonstration, Structural Equation Modeling, 7(1): 124–141.
 • Schermelleh-Engel, K. and Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-Of-Fit Measures, Methods of Psychological Research Online, 8: 23-74.
 • Tucker, L.R., and MacCallum, R.C. (1997). Exploratory factor analysis. http://www.ffzg.unizg.hr/psihologija/phm/nastava/Book_Exploratory%20Factor%20Analysis.pdf.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), (2019). Nesil, http://www.tdkterim.gov.tr (Erişim tarihi: 13.03.2019).
 • Yong, A.G. and Pearce, S. (2013). A Beginner’s Guide to Factor Analysis: Focusing on Exploratory Factor Analysis, Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9(2): 79-94.
 • Williams, C.K. and Page, A.R. (2011). Marketing to the Generations, Journal of Behavioral Studies in Business, 3: 3-11.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler – Hukuk
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4662-8031
Yazar: Sinan Saraçlı (Sorumlu Yazar)
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1982-4849
Yazar: Murat Akşit
Kurum: Big Cat Research
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil554735, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {567 - 579}, doi = {10.32709/akusosbil.554735}, title = {Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Saraçlı, Sinan and Akşit, Murat} }
APA Saraçlı, S , Akşit, M . (2019). Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (2) , 567-579 . DOI: 10.32709/akusosbil.554735
MLA Saraçlı, S , Akşit, M . "Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 567-579 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/45362/554735>
Chicago Saraçlı, S , Akşit, M . "Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 567-579
RIS TY - JOUR T1 - Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi AU - Sinan Saraçlı , Murat Akşit Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.554735 DO - 10.32709/akusosbil.554735 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 567 EP - 579 VL - 21 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.554735 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.554735 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi %A Sinan Saraçlı , Murat Akşit %T Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 2 %R doi: 10.32709/akusosbil.554735 %U 10.32709/akusosbil.554735
ISNAD Saraçlı, Sinan , Akşit, Murat . "Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 2 (Haziran 2019): 567-579 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.554735
AMA Saraçlı S , Akşit M . Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi. AKUSBD. 2019; 21(2): 567-579.
Vancouver Saraçlı S , Akşit M . Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(2): 579-567.